?Windows? automatiniams naujiniams bandant atsisi?sti naujini? ? ?Windows Server 2003? arba ?Windows XP? pagr?st? kompiuter?, gali ?vykti prieigos pa?eidimo klaida

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 910437 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?Windows? automatiniams naujiniams bandant atsisi?sti naujini? ? ?Microsoft Windows Server 2003? arba ?Microsoft Windows XP? pagr?st? kompiuter?, faile Esent.dll gali ?vykti prieigos pa?eidimo klaida.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda tada, kai ?Windows? automatiniai naujiniai bando paleisti saugyklos modul?, kad b?t? atnaujinta i?pl?stinio saugyklos modulio (ESE) duomen? baz?. ?Windows? automatiniams naujiniams bandant paleisti saugyklos modul?, saugyklos modulis susiduria su problema operacij? registruose, kurie priklauso duomen? bazei.

SPRENDIMAS

Informacija apie pakeitim? paketus

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Informacija apie naujinimus

Nor?dami ?ios problemos i?vengti arba j? i?spr?sti, i? automatini? naujini? arba ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite ?sigyti naujinim?. ?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

?Windows Server 2003?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 910437 paket?.

?Windows Server 2003?, ?Itanium? pagr?stos versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 910437 paket?.

?Windows Server 2003?, x64 pagr?stos versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 910437 paket?.

?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 910437 paket?.

?Windows XP?, 64 pagr?stos versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 910437 paket?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinosios s?lygos

B?tin?j? s?lyg? n?ra

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?? naujin? reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinio pakeitimo informacija

?is naujinys nepakei?ia jokio kito naujinio.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo ?rankio ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Server 2003?, ?Itanium? pagr?stos versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Esent.dll5.2.3790.4312,604,5442005?11?0623:03IA-64N?raRTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4312,606,0802005?11?0623:03IA-64N?raRTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25552,775,5522005?11?0623:03IA-64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551,046,5282005?11?0623:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552,775,5522005?11?0623:04IA-64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551,047,0402005?11?0623:04x86SP1WOW
?Windows Server 2003?, x86 pagr?stos versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Esent.dll5.2.3790.4311,054,7202005?10?2501:54x86N?raRTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4311,055,7442005?10?2501:47x86N?raRTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25551,046,5282005?10?2501:57x86SP1SP1GDR
Esent.dll5.2.3790.25551,047,0402005?10?2502:11x86SP1SP1QFE
?Windows Server 2003?, x64 pagr?stos versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Esent.dll5.2.3790.25552,366,9762005?11?0623:03x64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551,046,5282005?11?0623:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552,367,4882005?11?0623:03x64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551,047,0402005?11?0623:03x86SP1WOW
?Windows XP?, x86 pagr?stos versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Esent.dll5.1.2600.1763991,2322005?10?2022:33SP1SP1QFE
Esent.dll5.1.2600.27801,082,3682005?10?2022:26SP2SP2QFE

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

x64 pagr?st? ?Microsoft Windows? versij? techninis palaikymas

x64 pagr?st? ?Windows? versij? technin? palaikym? ir pagalb? teikia technin?s ?rangos gamintojas. Technin?s ?rangos gamintojas teikia palaikym?, nes x64 pagr?st? ?Windows? versij? gavote kartu su technine ?ranga. Technin?s ?rangos gamintojas ?Windows? diegim? gal?jo papildyti unikaliais komponentais. ? unikalius komponentus gali b?ti ?trauktos specifin?s tvarkykl?s arba pasirinktiniai parametrai, padidinantys technin?s ?rangos efektyvum?. ?Microsoft? teiks prideram? param?, jei jums reik?s technin?s pagalbos, susijusios su x64 pagr?sta ?Windows? versija. Ta?iau jums gali tekti tiesiogiai kreiptis ? gamintoj?. Gamintojas labiausiai kvalifikuotas palaikyti programin? ?rang?, kuri? ?dieg? technin?je ?rangoje.

Daugiau informacijos apie ?Microsoft Windows XP Professional x64 Edition? rasite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Produkto informacij? apie x64 pagr?stas ?Microsoft Windows Server 2003? versijas rasite apsilank? ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 910437 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 3.3
TAIKOMA
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbtshoot kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix atdownload kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB910437

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com