Kada usluga ?Windows automatsko a?uriranje? poku?a da preuzme dopune na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003 ili Windows XP, mo?e da se pojavi gre?ka naru?avanja pristupa

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 910437 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada usluga ?Windows automatsko a?uriranje? poku?a da preuzme dopune na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003 ili Windows XP, mo?e da se pojavi gre?ka kr?enja pristupa u datoteci Esent.dll.

UZROK

Ovaj problem se javlja kada usluga ?Windows automatsko a?uriranje? poku?a da pokrene ure?aj za ?uvanje podataka kako bi a?urirala bazu podataka Extensible Storage Engine (ESE). Kada usluga ?Windows automatsko a?uriranje? poku?a da pokrene ure?aj za ?uvanje podataka, on nailazi na problem u evidencijama transakcije koje pripadaju ovoj bazi podataka.

RE?ENJE

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows Server 2003. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o ispravci

Da biste spre?ili ili re?ili ovaj problem, mo?ete nabaviti ispravku putem usluge ?Automatsko a?uriranje? ili na lokaciji Microsoft Download Center. Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Windows Server 2003

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 910437.

Windows Server 2003, verzije zasnovane na Itanium ?ipovima

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 910437.

Windows Server 2003, 64-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 910437.

Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 910437.

Windows XP, 64-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 910437.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatki ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Server 2003, verzije zasnovane na Itanium ?ipovima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SPGrana usluge
Esent.dll5.2.3790.4312,604,54406.11.2005.23:03IA-64NemaRTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4312,606,08006.11.2005.23:03IA-64NemaRTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25552,775,55206.11.2005.23:03IA-64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551,046,52806.11.2005.23:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552,775,55206.11.2005.23:04IA-64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551,047,04006.11.2005.23:04x86SP1WOW
Windows Server 2003, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SPGrana usluge
Esent.dll5.2.3790.4311,054,72025.10.2005.01:54x86NemaRTMGDR
Esent.dll5.2.3790.4311,055,74425.10.2005.01:47x86NemaRTMQFE
Esent.dll5.2.3790.25551,046,52825.10.2005.01:57x86SP1SP1GDR
Esent.dll5.2.3790.25551,047,04025.10.2005.02:11x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SPGrana usluge
Esent.dll5.2.3790.25552,366,97606.11.2005.23:03x64SP1SP1GDR
Wesent.dll5.2.3790.25551,046,52806.11.2005.23:03x86SP1WOW
Esent.dll5.2.3790.25552,367,48806.11.2005.23:03x64SP1SP1QFE
Wesent.dll5.2.3790.25551,047,04006.11.2005.23:03x86SP1WOW
Windows XP, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremeZahtev za SPGrana usluge
Esent.dll5.1.2600.1763991,23220.10.2005.22:33SP1SP1QFE
Esent.dll5.1.2600.27801,082,36820.10.2005.22:26SP2SP2QFE

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvo ispravljen u sistemu Windows Server 2003 servisni paket 2.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Tehni?ka podr?ka za 64-bitne verzije operativnog sistema Microsoft Windows

Proizvo?a? hardvera obezbe?uje tehni?ku podr?ku i pomo? za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows. Proizvo?a? hardvera obezbe?uje podr?ku jer se 64-bitna verzija operativnog sistema Windows dobija sa hardverom. Proizvo?a? hardvera je mo?da prilagodio instalaciju operativnog sistema Windows jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu da uklju?uju odre?ene upravlja?ke programe ure?aja ili opcionalne postavke radi pove?avanja performansi hardvera. Microsoft ?e obezbediti razumnu koli?inu pomo?i ukoliko vam bude potrebna tehni?ka pomo? u vezi sa 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. Me?utim, mo?da ?ete morati direktno da se obratite proizvo?a?u. Proizvo?a? je najbolje kvalifikovan da podr?ava softver koji je instalirao na hardver.

Za informacije o proizvodu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Za informacije o 64-bitnim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 910437 - Poslednji pregled: 24. avgust 2007. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbpubtypekc kbhowto kbtshoot KB910437

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com