คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office XP: 19 พฤษภาคม 2006

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office XP บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการปรับปรุง และประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการปรับปรุง นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง

บทนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office XP การปรับปรุงนี้แสดงการปรับปรุงรูปแบบข้อความ Rich การปรับปรุงยังให้กรอบงานสำหรับการแปลง ตัวแปลงเปิด และบันทึกแฟ้ม โดยใช้รูปแบบแฟ้ม Open XML ที่มีใหม่ไปยังระบบ Microsoft Office 2007 ขั้นตอนในบทความนี้นำไปใช้กับกรอบงานรุ่น Betaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นวางจำหน่ายของกรอบการทำงานและ converters คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
924074วิธีการใช้ Excel, PowerPoint, และ Word รุ่นก่อนเพื่อเปิดและบันทึกแฟ้มจากโปรแกรม Office 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการปรับปรุง

รายการของปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงสำหรับ Office XP (KB910474) ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้

Microsoft Excel 2002

915495คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Excel 2002: 8 มีนาคม 2006
Microsoft Office XP

829349คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Office XP สำหรับ MSO.DLL: 9 พฤษภาคม 2004
Microsoft PowerPoint 2002

830007คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 6 พฤษภาคม 2004
867812คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: เดือน 24 มิถุนายน 2004
870768แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 6 กรกฎาคม 2004
887610คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 31 ตุลาคม 2004
887969คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 25 ตุลาคม 2004
889172คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 10 พฤศจิกายน 2004
894877คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 24 กุมภาพันธ์ 2005
895319คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 3 มีนาคม 2005
897244คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Microsoft PowerPoint 2002: 21 เมษายน 2005
906197คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service PowerPoint 2002: 6 กันยายน 2005
Microsoft Word 2002

915035คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Word 2002: 14 กุมภาพันธ์ 2006
915361คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Word 2002: 20 กุมภาพันธ์ 2006
915743คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service Word 2002: 24 กุมภาพันธ์ 2006
916561คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 3 post-Service Word 2002: 13 มีนาคม 2006
917581คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 3 post-Service Word 2002: 31 มีนาคม 2006

รายละเอียดของการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ที่ใช้การติดตั้งเมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้:
 • ชุด XP บริการของ Microsoft Office 3 (SP3)

  คุณต้องมี Office XP SP3 ติดตั้งให้ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Office XP SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  307841วิธีการได้รับ service pack ล่าสุดของ Office XP
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) หรือหลัง (ผู้ Windows XP ใช้เท่านั้น)

  คุณต้องมี Windows XP SP1 ติดตั้งให้ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4) หรือในภายหลัง Windows 2000 เซอร์วิสแพ็ค (ผู้ Windows 2000 ใช้เท่านั้น)

  คุณต้องมี Windows 2000 SP4 หรือใหม่กว่า Windows 2000 เซอร์วิสแพ็คติดตั้งให้ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 2000 SP4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ความต้องการเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Microsoft Office คความเข้ากัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับคความ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466
หมายเหตุ:ก่อนที่จะวางจำหน่ายของชุดความเข้ากันได้ pack ความเข้ากันได้รุ่นเบต้าไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณไม่ติดตั้งชุดความเข้ากันได้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งในอนาคตคความเข้ากัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้งคความเข้ากันได้ไม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919026เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด หรือบันทึกเอกสาร Office 2007: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับแฟ้มนี้"

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ:You may not have the option to remove the update fromเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'For more information about how to remove certain Office updates by using Add or Remove Programs in Control Panel, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
903771Information about the ability to uninstall Office updates

How to obtain and to install the update

The client update
หากคุณติดตั้ง Office XP จากซีดีรอม คุณสามารถใช้ Office การปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อติดตั้งทั้งหมดล่าสุดการปรับปรุงที่รวมทั้งหมดพร้อมใช้งานเซอร์วิสแพ็ค การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์ โดยใช้การปรับปรุงเว็บไซต์ Office การปรับปรุงเว็บไซต์ Office ตรวจพบการติดตั้งเฉพาะของ Microsoft Office และพร้อมท์ให้คุณติดตั้งอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้ง Office ของคุณอยู่เสมอ

ไซต์การปรับปรุงเว็บสำนักงาน

เมื่อต้องการให้การปรับปรุงเว็บไซต์ Office ตรวจหาการปรับปรุงที่คุณต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft และจากนั้น คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง:
http://office.microsoft.com/en-us/downloads/FX101321101033.aspx


หลังจากตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับรายการของการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับการอนุมัติของคุณ คลิกเริ่มการติดตั้งเมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการ
การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล
หากคุณติดตั้ง Office XP จากตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล จากนั้น ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการติดตั้งของคุณในการจัดการ และการปรับใช้การปรับปรุงเวิร์กสเตชันของไคลเอ็นต์ถ้าคุณกำลังดูแลเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301348วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสาธารณะเพื่อติดตั้ง Office XP ผู้ดูแล
หมายเหตุ:คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ศูนย์การปรับปรุง Office จัดการระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Office IT มีข้อมูลล่าสุดในการจัดการโปรแกรมปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุงของ Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office XP ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291331วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office XP
การปรับปรุงสำหรับ Office XP (KB910474) ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ คุณไม่ต้องติดตั้งการปรับปรุงนี้ หากคุณมีแฟ้มรุ่นใหม่กว่าที่ระบุไว้ในตาราง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Excel.exe10.0.6793.09,354,57603-มี.ค.-200600:11
PowerPnt.exe10.0.6798.06,097,68015 2006 Apr01:10
WinWord.exe10.0.6798.010,709,77615 2006 Apr01:10

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbfileawareoff2007 kbpubtypekc kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB910474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com