กระบวนการ Svchost.exe อาจหยุดโดยไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910666 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • โปรแกรมประยุกต์และบริการต่าง ๆ ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากกระบวนการ Svchost.exe สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดไว้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  โปรแกรมประยุกต์แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  ประเภทเหตุการณ์: (100)
  รหัสเหตุการณ์: 1000

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
  ประเภทเหตุการณ์: (100)
  รหัสเหตุการณ์: 1004
  คำอธิบาย::
  faulting svchost.exe แอพลิเคชัน รุ่น 5.2.3790.0, faulting ntdll.dll โมดูล รุ่น 5.2.3790.0 ที่อยู่ของความบกพร่อง 0x0000694e
  ข้อมูลคำ:
  0000:41 70 70 6 c 69 63 61 Applicat 74
  0008:69 6f 6e 20 46 61 ion 6 c 69 ล้มเหลว
  0010:75 72 65 20 20 73 ure 76 63 svc
  0018:68 6f 2e 73 74 65 78 65 host.exe
  0020:20 35 2e 2e ที่ 32 33 37 39 5.2.379
  0028:30 2e 30 20 69 6e 20 6e 0.0 ใน n
  0030:74 64 c 6 6 c 2e c 64 6 6 c tdll.dll
  2e 32 2e 0038:20 35 33 37 39 5.2.379
  0040:30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 ที่ o
  ffset 30 ในการ 20 30 65 74 ของ 0048:66 66 73 00
  00694e 34 65 0050:30 30 36 39
  หมายเหตุ:อยู่ของหน่วยความจำที่มีการเปลี่ยนแปลง และโปรแกรมประยุกต์อื่นที่อาจได้รับผลกระทบ
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7023
  คำอธิบาย::
  บริการ Server จะสิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
  หมายเหตุ:รุ่นที่ใช้ข้อความของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  บริการ Server จะหยุดการทำงานกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • บริการ Server จะหยุด และไม่เริ่มต้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7036
  คำอธิบาย::
  บริการ Server เข้าสู่สถานะที่ถูกหยุด

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  ID เหตุการณ์: 7023
  คำอธิบาย::
  บริการ Server จะสิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อยู่ และไม่สามารถยกเลิกการโหลด
  หมายเหตุ:รุ่นที่ใช้ข้อความของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  บริการ Server จะหยุดการทำงานกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้: % 1811
  ข้อผิดพลาด 1811 แมปข้อผิดพลาด "ERROR_SERVER_HAS_OPEN_HANDLES" เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อยู่ และไม่สามารถยกเลิกการโหลด

  นอกจากนี้ หยุดการให้บริการการจัดการ Windows Instrumentation (WMI) และจบริการเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คาดคิดไว้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7032
  คำอธิบาย::
  ตัวจัดการควบคุมบริการที่คุณได้พยายามดำเนินการแก้ไข (การเริ่มบริการใหม่) หลังจากการเลิกจ้างที่ไม่คาดคิดของบริการ Windows จัดการ Instrumentation แต่การกระทำนี้ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  อินสแตนซ์ของบริการกำลังทำงานอยู่
 • บนโหนดคลัสเตอร์ Windows ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มของคลัสเตอร์ไม่สามารถมาออนไลน์ นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์อาจบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ClusSvc
  รหัสเหตุการณ์: 1068
  คำอธิบาย::
  คลัสเตอร์แฟ้มทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันResourceName> ล้มเหลวในการเริ่มการทำงานกับข้อผิดพลาด 2114

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ClusSvc
  รหัสเหตุการณ์: 1055
  คำอธิบาย::
  cluster ทรัพยากรของแฟ้มที่ใช้ร่วมกันResourceName> ล้มเหลวของการตรวจสอบสถานะของงาน
  รหัสข้อผิดพลาดคือ 2114
 • เครื่องมือ Srvinfo.exe การทำงานไม่ถูกต้อง (เครื่องมือนี้จะรวมอยู่ใน Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows)
 • เมื่อคุณด้วยตนเองพยายามเริ่มการทำงานของบริการเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การจัดการคอมพิวเตอร์สแนปอิน หรือ โดยการพิมพ์เซิร์ฟเวอร์เริ่มการทำงานสุทธิหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถเริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะ
  ข้อผิดพลาด 5: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
  หมายเหตุ
  • ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบัญชีผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง และมีการกำหนดค่าบริการ Server จะเริ่มการทำงาน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของระบบภายใน
  • โดยทั่วไป เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่คอมพิวเตอร์จะแก้ปัญหาชั่วคราว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ประสบเงื่อนไขหน่วยความจำต่ำ เมื่อคอมพิวเตอร์ประสบเงื่อนไขหน่วยความจำต่ำ ความเสียหายของหน่วยความจำอาจเกิดขึ้นในฮีปส่วนตัวของไลบรารีในการเชื่อมโยงแบบไดนามิก (.dll) แฟ้มได้ corruptions ท็อปฮีปสุ่มเหล่านี้อาจทำให้โปรแกรมสามารถความล้มเหลว

หน่วยความจำที่เสียหายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมมากหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ที่มีการ Intel มีอยู่จริงจัดการกับส่วนขยาย (PAE) ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน PAE ทำให้คอมพิวเตอร์สนับสนุนมากกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำที่ติดตั้ง

บริการของเซิร์ฟเวอร์ที่รันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ร่วมกับบริการอื่น ๆ บางอย่างในกระบวนการ Svchost.exe ถ้าคุณจบกระบวนการ Svchost.exe ลงโดยไม่คาดคิดในเงื่อนไขหน่วยความจำต่ำ กระบวนการไม่สามารถเริ่มระบบใหม่

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ PAE คุณต้องการเอาออกอย่างใดอย่างหนึ่ง/ paeสลับ หรือการรวมไว้/ nopaeสลับในแฟ้ม Boot.ini

หมายเหตุ
 • เมื่อคุณเอาออกแบบ/ paeสลับจากแฟ้ม Boot.ini เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้หน่วยความทั้งหมดพร้อมใช้งานจำถ้าคุณมี RAM มากกว่า 4 GB
 • บางเซิร์ฟเวอร์มีคุณลักษณะ "hot ต่อหน่วยความจำ" แม้ว่า เปิดใช้งาน PAE กระทั่งเวลานี้/ paeสวิตช์ไม่ได้ตั้งค่าในแฟ้ม Boot.ini
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การ/ paeสวิตช์เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session


Key Name: PhysicalAddressExtension
Type: DWORD
ค่า: 1
หมายเหตุ:Even if you set this registry value to 0, it may automatically reset to 1 after a restart, unless the/ nopaeswitch is set.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Update the system to Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
 • Install hotfix 895575.For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  895575กระบวนการที่เรียกใช้ในเคอร์เนลของส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) อาจพบความเสียหายของหน่วยความจำใน Windows Server 2003
หมายเหตุ:Hotfix 895575 is recommended for Windows Server 2003-based server clusters and for Microsoft SQL Server 2000 installations.หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
895092Recommended hotfixes for Windows Server 2003-based server clusters

Additionally, the following hotfixes may be required, depending on the role of the computer and on the software that you are running:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  829994คอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Server 2003 อาจประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึงใน Svchost.exe เมื่อมีน้อยมากทรัพยากร
 • If the Windows Management Instrumentation (WMI) Provider Host program (Wmiprvse.exe) crashes on a heavily loaded Windows Server 2003-based computer, install hotfix 835438.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  835438Wmiprvse.exe crashes in low-memory conditions in Windows Server 2003
 • เมื่อโปรแกรมหรือบริการหยุดตอบสนอง การรายงานข้อผิดพลาดของ Windows ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล หากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานภายใต้การโหลดหนา หรือ ถ้าจำนวนเธรดที่เปิดอยู่ ในกรณีนี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 837018สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  837018การรายงานข้อผิดพลาดของ windows ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลใน Windows Server 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดว่าว่า ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ PAE กำลังอยู่ในขณะนี้ถูกใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกใช้โปรแกรม Winver.exe ถ้าโปรแกรมนี้รายงานว่า หน่วยความจำกายภาพได้มากกว่า 4 GB ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ PAE กำลังถูกใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PAE คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283037มีการสนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่ใน Windows 2003 และ Windows Server 2000


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ใช้ในแฟ้ม Boot.ini คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
833721Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
For more information about hotfix versions, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824994คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003

ข้อมูลอ้างอิง

840987ms04-032: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows
834628ข้อมูลที่เสียหายเมื่อเปิดใช้งาน PAE บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
283037มีการสนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่ใน Windows 2003 และ Windows Server 2000
824994คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003
890352โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 50 และเหตุการณ์ 26 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อโปรแกรมพยายามเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งเมาต์เนื้อที่ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910666 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB910666 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910666

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com