รายการสรุปของบทความเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำต่าง ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910723 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
วันอังคาร 13 มกราคม 2009 ของ Microsoft จะใช้บทที่ใช้งานข้อยกเว้นความ Knowledge Base ที่แสดงรายการการตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้ บทความจะถูกปรับปรุงได้เฉพาะเมื่อมีเพิ่มข้อยกเว้นใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
961747ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เป็นส่วนหนึ่งของ commitment ที่ต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องมือตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft กำลังส่งรายการสรุปของการตรวจหาและบทความคำแนะนำการปรับใช้ บทความคำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยการตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้ที่ขึ้นอยู่กับชนิดของเหตุการณ์ที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft ต่าง ๆ

แต่ละรายการแนะนำที่แสดงอยู่อธิบายการใช้เครื่องมือเช่น Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA), เครื่อง มือตรวจหาของ Office เซิร์ฟเวอร์ในการจัดการระบบ Microsoft (SMS), การเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool และองค์กรการสแกนเครื่องมือ (EST)

ในขณะนี้ คำแนะนำบทความในรายการนี้ไม่นำไปใช้กับระบบ 64 บิต แผนของ Microsoft เพื่อเพิ่มรายละเอียดนี้ในอนาคตออกของการตรวจหาและบทความคำแนะนำการปรับใช้

บทนำ

บทความนี้แสดงรายการตรวจสอบและบทความต่าง ๆ คำแนะนำการปรับใช้ที่นำออกใช้ในวันอังคารที่สองของแต่ละเดือน คำแนะนำไม่อาจถูกนำออกใช้ในเดือนเมื่อข่าวการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกนำออกใช้ บทความนี้จะถูกปรับปรุงเป็นตรวจพบใหม่ และบทความคำแนะนำการปรับใช้ที่นำออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความคำแนะนำตรวจหาและการปรับใช้

13 มกราคม 2009

961747ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft

9 ธันวาคม 2008

960825ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 9 ธันวาคม 2008 ที่นำออกใช้

11 พฤศจิกายน 2008

959665ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 11 พฤศจิกายน 2008 ที่นำออกใช้

14 ตุลาคม 2551

958686ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 14 ตุลาคม 2008 ที่นำออกใช้

9 Sept, 2008

957486ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 9 Sept, 2008 ที่นำออกใช้

12 Aug, 2008

956636ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 12 สิงหาคม 2008 ที่นำออกใช้

8 กรกฎาคม 2008

955133ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 8 กรกฎาคม 2008 ที่นำออกใช้

เดือน 10 มิถุนายน 2008

953588ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยของเดือน 10 มิถุนายน 2008 นำออกใช้

13 พฤษภาคม 2008

952726ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 13 พฤษภาคม 2008 ที่นำออกใช้

8 เมษายน 2551

951199ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 8 เมษายน 2008 ที่นำออกใช้

11 มีนาคม 2008

950137ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 11 มีนาคม 2008 ที่นำออกใช้

12 กุมภาพันธ์ 2008

948874ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 12 กุมภาพันธ์ 2008 ที่นำออกใช้

8 มกราคม 2008

947110ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 8 มกราคม 2008 ที่นำออกใช้

11 ธันวาคม 2007

946165ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 11 ธันวาคม 2007 นำออกใช้

เดือน 13 พฤศจิกายน 2007

945009ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 13 พฤศจิกายน 2007 นำออกใช้

9 ตุลาคม 2550

943357ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 9 ตุลาคม 2007 นำออกใช้

11 กันยายน 2007

942399ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 11 กันยายน 2007 นำออกใช้

14 สิงหาคม 2007

941394ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 14 สิงหาคม 2007 นำออกใช้

10 กรกฎาคม 2007

940027ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 10 กรกฎาคม 2007 นำออกใช้

12 มิถุนายน 2007

938640ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยของเดือน 12 มิถุนายน 2007 นำออกใช้

8 พฤษภาคม 2550

936981ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 8 พฤษภาคม 2007 นำออกใช้

10 เมษายน 2550

935824ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 10 เมษายน 2007 นำออกใช้

13 กุมภาพันธ์ 2007

932703ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 13 กุมภาพันธ์ 2007 นำออกใช้

9 มกราคม 2550

930583ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย 9 มกราคม 2007 นำออกใช้

12 ธันวาคม 2006

929656ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 ธันวาคม

14 พฤศจิกายน 2006

928117Detection and deployment guidance for the November 2006 security release

October 10, 2006

926017Detection and deployment guidance for the October 2006 security release

September 12, 2006

925109Detection and deployment guidance for the September 2006 security release

August 8, 2006

923752Detection and deployment guidance for the August 2006 security release

July 11, 2006

922637Detection and deployment guidance for the July 2006 security release

June 13, 2006

920351ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัยเดือน 2006 มิถุนายน

9 พฤษภาคม 2006

918834ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 พฤษภาคม

11 เมษายน 2006

917767ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 เมษายน

14 มีนาคม 2006

916557ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 มีนาคม

14 กุมภาพันธ์ 2006

914442ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 กุมภาพันธ์

10 มกราคม 2006

912821ตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการออกวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัย 2006 มกราคม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสรุปของการตรวจสอบรายเดือนและบทความต่าง ๆ คำแนะนำการปรับใช้ที่ได้รับการเผยแพร่ใน 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918734สรุปรายการของบทรายเดือนตรวจหาและการใช้งานคำแนะนำความใน 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910723 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Keywords: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB910723 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910723

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com