คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านดิสก์" เมื่อคุณใช้โปรแกรม Winnt32.exe เพื่อติดตั้ง Windows XP ใหม่ บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งทั้ง Windows XP และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 911080 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้โปรแกรม Winnt32.exe เพื่อติดตั้ง Microsoft Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP และ Microsoft Windows Vista ติดตั้งอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านดิสก์
นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง)

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้เมื่อมีการติดตั้ง Windows Vista รุ่นใดก็

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกนั้นระบบปฏิบัติการรุ่นดั้งเดิมในการเริ่มระบบและการเปิดใช้การตั้งค่าตัวเลือกเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Winnt32.exe

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

ใช้ Windows XP ซีดีรอม Windows XP ที่ติดตั้งใหม่

วิธีที่ 2

ถ้าคุณใช้โปรแกรม Winnt32.exe เพื่อติดตั้ง Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกนั้นการเปิดใช้การตั้งค่าตัวเลือก และไม่ระบบปฏิบัติการรุ่นดั้งเดิมในการเริ่มระบบตัวเลือก

หมายเหตุ:ตัวเลือกเหล่านี้ปรากฏเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรม Winnt32.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 911080 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB911080 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:911080

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com