MS06-025: פגיעות בשירות 'ניתוב וגישה מרחוק' עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 911280 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS06-025. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה, לרבות פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות

 • ייתכן כי משתמשים שהתקינו את הגירסה המקורית של עדכון האבטחה 911280 (MS06-025) נפגעו מבעיה הקשורה להתקשרויות חיוג המשתמשות בחלון מסוף או ב-scripting של חיוג. הגירסה המקורית של עדכון אבטחה זה פורסמה ב-?13 ביוני. טכנולוגיית ה-scripting של חיוג היא טכנולוגיה ישנה יותר המשמשת התקשרויות חיוג מודרניות רק לעתים נדירות. אם בהתקשרות נעשה שימוש ב-scripting של חיוג, ההתקשרות עלולה להפסיק להגיב. התנהגות זו אינה משפיעה על התקשרויות חיוג שלא נעשה בהן שימוש ב-scripting של חיוג. בעיה זו עלולה להשפיע על התקשרויות בחיוג ישיר לרשת ארגונית, לרשת אוניברסיטאית או לספקי אינטרנט מסוימים. בעיה זו נפתרה בגירסת עדכון האבטחה שהפכה לזמינה בתאריך 27 ביוני 2006. מומלץ שמשתמשים שהמערכת שלהם נפגעה על ידי בעיה זו יסירו את ההתקנה של הגירסה הישנה יותר של עדכון האבטחה 911280 (MS06-025) ולאחר מכן יתקינו את הגירסה העדכנית. לקבלת מידע נוסף על scripting של חיוג, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/proddocs/network/xns10.mspx
  לקוחות שבדקו את התשתית שלהם ושאינם משתמשים בהתקשרויות חיוג שנעשה בהן שימוש בחלון מסוף לאחר התקשרות או ב-scripting של חיוג, צריכים להמשיך לפרוס את עדכון האבטחה 911280. לקוחות שווידאו כי הם נתקלים בבעיות אחרי התקנת עדכון האבטחה 911280, צריכים לפנות לשירותי התמיכה במוצר של Microsoft כדי לקבל מהחברה תמיכה בחינם בנושאים הקשורים לאבטחה. לשם כך, טלפן +1 (866) 727-2338 בארה"ב ובקנדה, או בקר בסניף בינלאומי מקומי באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he
 • התקבל אישור שקיימת בעיה הקשורה לשימוש בקבצי script כדי לשנות פרמטרים של תצורת התקנים כמו בדיקת זוגיות או סיביות עצירה. טכנולוגיה זו משמשת התקנים והתקשרויות מדור קודם. אם כחלק מתהליך ההתקשרות, נעשה שימוש בשינויים בתצורת התקנים באמצעות קבצי script שמשתמשים בפקודה set port parity, בפקודה set port databits או בפקודה set port stopbits, ההתקשרויות לא יושלמו בהצלחה. חברת Microsoft פועלת כדי לפתח ולבדוק תיקון לעדכון זה שיטפל בבעיה זו. אם עליך להשתמש בהתקשרות שמסתמכת על ביצוע שינויים בתצורת התקנים, אל תתקין את עדכון האבטחה 911280 (MS06-025) עד שהגירסה המתוקנת תהיה זמינה. לקבלת מידע נוסף על תצורת התקנים כחלק מחיבור, בקר באתר הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/deploy/confeat/x25ref.mspx?mfr=true

מאפיינים

Article ID: 911280 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 5.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, הפועל עם:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), הפועל עם:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
מילות מפתח 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com