MS06-025: Kelvados ir nuotolin?s prieigos pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 911280 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS06-025. ?iame saugos biuletenyje yra visa su saugos naujinimu susijusi informacija, ?skaitant failo deklaracijos informacij? ir diegimo parinktis. Nor?dami per?i?r?ti saugos biuleten?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:

?inomos problemos

 • Vartotojai, kurie yra ?dieg? originali? saugos naujinimo 911280 (MS06-025) versij?, gali susidurti su problema, susijusia su telefono ry?iu, kuris naudoja terminalo lang?, arba telefono ry?io scenarij? vykdymu. Originali ?io naujinimo versija buvo i?leista 2006 m. bir?elio 13 d. Telefono ry?io scenarij? vykdymas yra senesn? technologija ir ?iuolaikini? telefono ry?i? retai naudojama. Jei telefono ry?io scenarijai naudojami ry?iui palaikyti, ry?ys gali nutr?kti. Taip nenutinka telefono ry?iams, kurie nenaudoja telefon? ry?io scenarij?. ?i problema gali tur?ti ?takos tiesioginiams telefono ry?iams su ?mon?s tinklu, universiteto tinklu ar kai kuriais interneto paslaug? teik?jais (ISP). ?i problema i?spr?sta saugos naujinimo versijoje, prieinamoje nuo 2006 m. bir?elio 27 d. Rekomenduojame, kad su ?ia problema susiduriantys vartotojai pa?alint? sen? saugos naujinimo 911280 (MS06-025) versij? ir ?diegt? naujausi? versij?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie telefono ry?io scenarij? vykdym?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/proddocs/network/xns10.mspx
  Klientai, kurie patikrino savo infrastrukt?r? ir nenaudoja telefono ry?i?, po sujungimo naudojan?i? terminalo lang? ar telefono ry?io scenarijus, tur?t? ir toliau diegti saugos naujinim? 911280. Klientai, kurie ?sitikino, kad problem? atsirado jiems ?diegus saugos naujinim? 911280, tur?t? susisiekti su Microsoft produkto palaikymo tarnyba nor?dami gauti nemokam? su sauga susijusi? Microsoft pagalb?. Nor?dami tai padaryti, paskambinkite telefonu +1 (866) 727-2338 ? JAV ir Kanad? arba apsilankykite vietiniame tarptautiniame filiale ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://support.microsoft.com/common/international.aspx
 • Buvo patvirtinta problema, atsirandanti naudojant scenarijus, kai norima pakeisti ?renginio konfig?racijos parametrus, pvz., lyginumo tikrinim? ar stabdymo bitus. ?i technologija naudojama su senstel?jusiais ?renginiais ir ry?iais. Jei scenarijai ?renginio konfig?racijai keisti, naudojantys komandas nustatyti prievado lyginum? (set port parity), nustatyti prievado duomen? bitus (set port databits) arba nustatyti prievado sustojimo bitus (set port stopbits), yra naudojami kaip ry?io proceso dalis, ry?ys nebus s?kmingai u?baigtas. Microsoft stengiasi sukurti ir i?bandyti ?i? problem? i?sprend?iant? naujinimo pakeitim?. Jei turite naudoti ry??, kuris remiasi ?renginio konfig?racijos pakeitimais, nediekite saugos naujinimo 911280 (MS06-025), kol nebus i?leista pataisyta versija. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?renginio konfig?ravim? kaip ry?io dal?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/deploy/confeat/x25ref.mspx?mfr=true

Savyb?s

Straipsnio ID: 911280 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 5.3
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, naudojant su:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), naudojant su:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com