Jak przechwytywać plik dziennika OFX w pieniędzy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 911941 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób zapisywania pliku dziennika dla danych otwórz wymiany finansowych (OFX) jest importowany do Microsoft Money do weryfikacji danych lub format danych lub obu jest importowany z instytucji finansowej.

Więcej informacji

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Pobierz plik OFX bezpośrednio z witryny sieci Web instytucji finansowej, po zapisaniu pliku zamiast otwierać i importować plik bezpośrednio do pieniędzy. Jeśli pieniądze komunikuje się bezpośrednio z serwerem OFX instytucji finansowej, można włączyć ustawienie rejestru w systemie Microsoft Windows, aby przechwycić pobierania w postaci oddzielnego pliku dziennika. Można zapisać pliku dziennika do bezpośredniego połączenia między pieniędzy i instytucji finansowej.

Microsoft Money 2006 i jego nowsze wersje

Aby zapisać plik dziennika dla połączenia z dostawcą OFX w 2006 pieniędzy i jego nowsze wersje, wykonaj następujące kroki:

Microsoft Windows XP lub wcześniejszych wersji

 1. Uruchom pieniędzy 2006 lub nowszej wersji.
 2. Włóż dysk CD pieniędzy, do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu programu instalacyjnego.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Mój komputer.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pieniędzy dysk CD do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD, a następnie kliknij przycisk Eksploruj.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę PSS.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Provlogs.reg, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Należy uruchomić plik Provlogs.reg ma 2006 pieniędzy lub nowszym otwórz. Musisz zamknąć, a następnie ponownie uruchom pieniędzy 2006 lub nowszej wersji, należy ponownie uruchomić plik Provlogs.reg. Z powodu zwiększonych zabezpieczeń w 2006 pieniędzy i jego nowsze wersje rejestrowania jest automatycznie wyłączane za każdym razem uruchomić lub zamknąć 2006 pieniędzy i jego nowsze wersje.
 7. W 2006 pieniędzy lub nowszej wersji kliknij przycisk Aktualizuj teraz Aby pobrać instrukcji od instytucji finansowej.

System Windows Vista

 1. Uruchom pieniędzy 2006 lub nowszej wersji.
 2. Włóż dysk CD pieniędzy, do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu programu instalacyjnego.
 3. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  przycisk Start
  , a następnie kliknij przycisk Komputer.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pieniędzy dysk CD do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD, a następnie kliknij przycisk Eksploruj.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę PSS.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Provlogs.reg, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Należy uruchomić plik Provlogs.reg ma 2006 pieniędzy lub nowszym otwórz. Musisz zamknąć, a następnie ponownie uruchom pieniędzy 2006 lub nowszej wersji, należy ponownie uruchomić plik Provlogs.reg. Z powodu zwiększonych zabezpieczeń w 2006 pieniędzy i jego nowsze wersje rejestrowania jest automatycznie wyłączane za każdym razem uruchomić lub zamknąć 2006 pieniędzy i jego nowsze wersje.
 7. W 2006 pieniędzy lub nowszej wersji kliknij przycisk Aktualizuj teraz Aby pobrać instrukcji od instytucji finansowej.
Po wykonaniu kroku 7 dwa pliki dziennika są tworzone. Te pliki dziennika są nazywane Nazwa bankuRQ.txt iNazwa bankuRS.txt odpowiednio. Tutaj Nazwa banku reprezentuje nazwę instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RQ.txt reprezentuje plik dziennika dla żądania, który został wysłany do instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RS.txt reprezentuje plik dziennika dla odpowiedzi otrzymane od instytucji finansowej.

Microsoft Money 2002, Microsoft Money 2003, Microsoft Money 2004 i program Microsoft Money 2005

Aby zapisać plik dziennika dla połączenia z dostawcą OFX w Money 2002, Money 2003, 2004 pieniędzy i Money 2005, wykonaj następujące kroki:

Microsoft Windows XP lub wcześniejszych wersji

 1. Zamknij pieniędzy.
 2. Włóż dysk CD pieniędzy, do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu programu instalacyjnego.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Mój komputer.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pieniędzy dysk CD do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD, a następnie kliknij przycisk Eksploruj.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę PSS.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Provlogs.reg, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom pieniędzy, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz Aby pobrać instrukcji od instytucji finansowej.

System Windows Vista

 1. Zamknij pieniędzy.
 2. Włóż dysk CD pieniędzy, do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu programu instalacyjnego.
 3. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  przycisk Start
  , a następnie kliknij przycisk Komputer.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pieniędzy dysk CD do stacji CD-ROM lub stacji dysków DVD, a następnie kliknij przycisk Eksploruj.
 5. Kliknij dwukrotnie ikonę PSS.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę Provlogs.reg, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom pieniędzy, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz Aby pobrać instrukcji od instytucji finansowej.
Po wykonaniu kroku 7 dwa pliki dziennika są tworzone. Te pliki dziennika są nazywane Nazwa bankuRQ.txt iNazwa bankuRS.txt odpowiednio. Tutaj Nazwa banku reprezentuje nazwę instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RQ.txt reprezentuje plik dziennika dla żądania, który został wysłany do instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RS.txt reprezentuje plik dziennika dla odpowiedzi otrzymane od instytucji finansowej.

Zapisz plik dziennika w pobraną wersję pieniędzy

Uwaga Czynności te dotyczą następujących wersji pieniędzy:
 • Money 2002
 • Money 2003
 • Money 2004
 • Money 2005
 • 2006 Pieniędzy
Jeśli zostały pobrane i zainstalowane wersji pieniędzy zamiast instalowania pieniędzy z dysku CD, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij pieniędzy.
 2. Pobierz pliki Provlogs.reg i Nologs.reg. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://download.microsoft.com/download/a/3/d/a3da081d-333e-4c5b-8029-815a932e5b19/moneyregkeys.zip
  Uwaga Jeśli nie masz program zainstalowany odczytać pliki Zip, można uzyskać kopia ewaluacyjna programu WinZip. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy WinZip:
  http://www.WinZip.com
  Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje dokładności niniejsze informacje kontaktowe innych firm.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, aby otworzyć lub zapisać plik, kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać plik.
 4. Wybierz pulpit jako lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Folder.
 6. Typ MoneyLogs, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wyodrębnij zawartość pliku Moneyregkeys.zip w folderze MoneyLogs.

  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyodrębniania zawartości pliku Zip do folderu zobacz Pomoc produktu lub dokumentacji używanego oprogramowania Zip.
 8. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę MoneyLogs.
 9. Kliknij dwukrotnie ikonę Provlogs.reg, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Używasz pieniędzy 2006 lub nowszej wersji pieniędzy, należy uruchomić plik Provlogs.reg, uruchamiając pieniędzy.
 10. Uruchom pieniędzy, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj teraz tak aby pobierało instrukcji od instytucji finansowej.

Microsoft Money 2001 i we wcześniejszych wersjach pieniędzy

Aby zapisać plik dziennika dla połączenia z dostawcą OFX w 2001 pieniądze i we wcześniejszych wersjach pieniędzy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij na pasku nawigacyjnym pieniędzy Bankowość, a następnie kliknij przycisk Łączenie z Karta.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie, kliknij przycisk Tak:
  Uprzedniego do usług Online została przerwana i musi zostać wykonane zanim można wykonać inne zadania w trybie online. Czy chcesz teraz zakończyć rozmowy?
 3. W Łączenie z okno dialogowe, po wprowadzeniu hasła, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT, po kliknięciu Łączenie z.
Krok 3 dwa pliki dziennika są zapisywane w lokalizacji pliku danych pieniędzy. Nazwy plików dziennika, zależą od wersji pieniędzy, które są uruchomione. Microsoft Money 2000 i nowszych wersjach pieniędzy pliki dziennika są nazywane Nazwa bankuRQ.txt iNazwa bankuRS.txt odpowiednio. Tutaj Nazwa banku reprezentuje nazwę instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RQ.txt reprezentuje plik dziennika dla żądania, który został wysłany do instytucji finansowej. W Nazwa bankuplik RS.txt reprezentuje plik dziennika dla odpowiedzi otrzymane od instytucji finansowej.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 911941 - Ostatnia weryfikacja: 25 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbmt KB911941 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:911941

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com