ก่อนหน้านี้ ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอาจ unapproved ถ้าคุณทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SUS 1.0 SP1 หลัง 12 ธันวาคม 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912307 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft ซอฟต์แวร์ Update Services (SUS) 1.0 Service Pack 1 (SP1) หลังจาก 12 ธันวาคม 2005 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดอาจ unapproved นอกจากนี้ ปรับปรุงเหล่านี้อาจแสดงสถานะของ "การปรับปรุง" ในการอนุมัติการปรับปรุงหน้า เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SUS 1.0 SP1 ไม่พบปัญหานี้หากพวกเขาถูกจัดวางบน หรือ หลัง 13 ธันวาคม 2005

ถ้าอนุมัติรุ่นก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตในการปรับปรุงใหม่โดยอัตโนมัติมีเลือกในการตัวเลือกการตั้งค่าหน้า โปรแกรมปรับปรุงแสดงสถานะของ "การปรับปรุง" แต่โปรแกรมปรับปรุงจะไม่ไม่ได้ตรวจสอบในนั้นอนุมัติการปรับปรุงหน้า ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่ได้รับจากจากปัญหานี้

ลักษณะพิเศษที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่าปัญหานี้ได้น้อยที่สุด ลักษณะพิเศษในสภาพแวดล้อมในการอนุมัติที่ทั้งหมด SUS ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์มีการปรับทั้งหมดไว้ก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตปรุงติดตั้ง คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ได้ไม่ได้ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมปรับปรุงอาจภาวะกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่จะได้รับการจัดการ ด้วยการปรับปรุงเหล่านั้น SUS ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เหล่านี้อยู่ในภาวะจนกว่าจะมีการตั้งค่าใหม่ approvals

ไคลเอ็นต์ที่รับที่อาจรวมถึงต่อไปนี้ จากผู้อื่น:
 • ระบบใหม่ที่มีอยู่ถูก brought บนบรรทัด
 • ระบบแบบเคลื่อนซึ่งได้ออกจากสภาพแวดล้อม และที่ไม่ได้ใช้ SUS บางครั้ง
 • ระบบที่ได้ถูกปิดใช้งาน
เราขอแนะนำให้ คุณใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" การตั้งค่าใหม่ approvals สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ใช้วิธีการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง สภาพแวดล้อมการทำงานของคุณอาจมีความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณประสบ

สิ่งสำคัญหากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ SUS ลูกในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ โปรดดู “ข้อควรพิจารณาสำหรับสภาพแวดล้อมด้วยเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก” ส่วน
 • การใช้วิธีที่ 1:ถ้าสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt จะพร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ:วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่แนะนำในการแก้ไขปัญหานี้ ถ้าคุณมีสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt เราขอแนะนำให้ คุณใช้วิธีการนี้
 • การใช้วิธีที่ 2หรือวิธีที่ 3ถ้าสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt ไม่พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ:วิธีที่ 2 เป็นวิธีที่แนะนำในการแก้ปัญหานี้หากคุณไม่มีสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt

วิธีที่ 1: การคืนค่าแฟ้ม Approveditems.txt

เราขอแนะนำวิธีการนี้หากสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt จะพร้อมใช้งาน

คืนค่าแฟ้ม Approveditems.txt และกลับไปที่การตั้งค่าก่อนหน้านี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. หยุดบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   หยุดสุทธิ wusyncservice
   exit
 2. คัดลอกแฟ้ม Approveditems.txt สำรองของคุณไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • sus รากเสมือน\
  • sus รากเสมือน\Autoupdate\Dictionaries
  หมายเหตุ:sus รากเสมือนแสดงเส้นทางของรากเสมือน SUS ตัวอย่างเช่น เส้นทางอาจเป็น Inetpub\Wwwroot
 3. เริ่มต้นบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   เริ่มต้นสุทธิ wusyncservice
   exit
 4. ในการ http://Servername/ หน้า SUSAdmin คลิกตัวเลือกการตั้งค่า.
 5. ในการเลือกวิธีการที่คุณต้องการจัดการการอนุมัติก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงรุ่นใหม่พื้นที่ คลิกอนุมัติรุ่นก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตในการปรับปรุงใหม่โดยอัตโนมัติ.
 6. ซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ SUS อีกครั้ง
การปรับปรุงที่คุณอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ปรากฏตามที่อนุมัติแล้ว การปรับปรุงล่าสุดพร้อมใช้งานสำหรับการอนุมัติ

วิธีที่ 2: ใช้การรับรองที่เครื่องมือวิเคราะห์

เราขอแนะนำวิธีการนี้หากสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt ไม่พร้อมใช้งาน

วิธีการดาวน์โหลดเครื่องมือวิเคราะห์การอนุมัติ

หมายเหตุ:ขณะนี้สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติรุ่นที่ปรับปรุงได้ 14 ธันวาคม 2005 สเดิมของเครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติมีปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว ปัญหานี้อาจก่อให้เกิดการปรับปรุงบางอย่างที่ถูกก่อนหน้านี้ไม่อนุญาต โดยผู้ดูแลระบบ SUS ที่จะอนุมัติ และอาจมีการปรับใช้ ถ้าคุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ 14 ธันวาคม 2005 ของเครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติก่อนหน้านี้ ไม่ใช้ แทน ดาวน์โหลดเครื่องมือนี้รุ่นล่าสุด

การดาวน์โหลดเครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติรุ่นล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8D7310F8-DE9C-4326-AA26-39D633C295FF
หมายเหตุ:เครื่องมือการวิเคราะห์การรับรองคือแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้มถูกรวมอยู่ โดยใช้ IExpressสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress

ข้อมูลแฟ้มเครื่องมือวิเคราะห์การอนุมัติ

แพคเกจนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
การอนุมัติตัววิเคราะห์คำ tool.exe6.0.3790.091,88815-ธ.ค.-200519:12

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติใดต่อไปนี้:
 • สร้างสำเนาสำรองของแฟ้ม ApprovedItems.txt แฟ้มสำรองข้อมูลชื่อว่า "ApprovedItems.txt.bup" แฟ้มข้อมูลสำรองจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  sus รากเสมือน\autoupdate\dictionaries\
  หมายเหตุ:ในเส้นทางนี้sus รากเสมือนตัวยึดสำหรับเส้นทางของรากเสมือน SUS ได้ ตัวอย่างเช่น เส้นทางอาจเป็น "Inetpub\Wwwroot"
 • ระบุการซิงโครนัสความผิดพลาดหลังจากที่นำออกใช้แค็ตตาล็อกใหม่
 • พบสถานะการอนุมัติล่าสุดท้ายที่ดีก่อนวันนี้ให้ตรงกัน
 • การคืนค่าที่ approvals จากสถานะการอนุมัติล่าสุดท้ายที่ดีไป ApprovedItems.txt แฟ้มชั่วคราว
 • ทำให้แน่ใจว่า มีการคืนค่า approvals ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะการอนุมัติล่าสุดท้ายที่ดี นอกจากนี้ ทำให้แน่ใจว่า มีการคืนค่า approvals ทั้งหมดที่อยู่หลังการซิงโครไนส์ชำรุด
 • สร้างแฟ้มชั่วคราว ApprovedItems1.txt ที่ประกอบด้วย approvals ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

วิธีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:หยุดสุทธิ wusyncserviceแล้ว กด ENTER
  3. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   เรียกใช้ "cscript RollBackToLKGApprovals.vbs"
   exit
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม "ApprovedItems.txt" ApprovedItems1.txt และคัดลอกแฟ้มที่เปลี่ยนชื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เพื่อแทนที่สำเนาใด ๆ ที่มีอยู่ของแฟ้ม ApprovedItems.txt ทั้งสอง:
  • sus รากเสมือน\
  • sus รากเสมือน\autoupdate\dictionaries\

   หมายเหตุ:ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับรากเสมือน SUS จะ Inetpub\Wwwroot เมื่อต้องการค้นหารากเสมือน SUS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
   2. คลิกเว็บไซต์.
   3. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง SUS คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บหมายเหตุค่าพาธเฉพาะ

    หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น SUS จะติดตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเว็บไซต์
 3. เริ่มการปรับปรุงบริการซิงโครไนส์บริการซอฟต์แวร์เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงจากแฟ้ม ApprovedItems.txt ถาวร และการคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   เริ่มต้นสุทธิ wusyncservice
   exit
 4. ในการอนุมัติการปรับปรุงพื้นที่ของหน้านั้นบนฮาร์ดดิสก์ ยืนยันว่า การปรับปรุงใหม่จากวางจำหน่ายการรักษาความปลอดภัยธันวาคมมีสถานะการอนุมัติที่ถูกต้อง
หมายเหตุ:หากคุณพบปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ โปรดดู"ขั้นตอนการดำเนินการถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ"ส่วน

วิธีที่ 3: ปรับปรุงแฟ้ม Approveditems.txt ด้วยตนเอง

เราขอแนะนำวิธีการนี้หากคุณไม่มีสำเนาสำรองของแฟ้ม Approveditems.txt และคุณไม่ต้องการรอให้เครื่องมือวิเคราะห์การอนุมัติที่อธิบายไว้ในวิธีที่ 2 เพื่อสามารถทำให้พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด รุ่นที่ปรับปรุง

การปรับปรุงแฟ้ม Approveditems.txt ด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt
 2. หยุดบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   หยุดสุทธิ wusyncservice
   exit
 3. ตรวจสอบแฟ้ม Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Administration\History_Approve.xml เพื่อระบุการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใดได้รับการอนุมัติแล้ว

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการปรับปรุงใด ๆ ที่ระบุไว้ในแฟ้ม _Approve.xml ประวัติที่ได้รับการอนุมัติก่อนที่จะซิงโครไนส์ 13 ธันวาคม 2005 นอกจากนี้ รวม approvals ใด ๆ โปรแกรมปรับปรุงที่มีดำเนินการ หลังการซิงโครไนส์ 13 ธันวาคม 2005 แต่ ก่อนที่ปัญหานี้ถูกค้นพบ
 4. ใช้แผ่นจดบันทึกหรือตัวแก้ไขข้อความอื่นในการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt เพื่อให้ตรงกับ approvals ในแฟ้ม History_Approve.xml ที่ถูกตั้งค่าก่อนการซิงโครไนส์ 13 ธันวาคม 2005

  ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม Approveditems.txt ตัวอย่างที่ใช้งาน:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,<approval_value>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp2,<approval_value>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp3,<approval_value>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp4,<approval_value>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  ในตัวอย่างนี้ แสดง <approval_value>ที่ค่า signifies ข้อมูลการรับรอง ค่าการอนุมัติปรากฏในแฟ้มข้อความเป็น 0 @หรือ 1 @</approval_value>

  หมายเหตุ:ใช้กฎที่มีการต่อไปนี้เพื่ออนุมัติข้อมูล:
  0@ = not approved
  1@ = approved
  ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Approveditems.txt อาจประกอบด้วยส่วนเช่นนี้:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp2,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp3,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  com_microsoft.q832894_ie501_sp4,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  ในตัวอย่างนี้ การปรับปรุง com_microsoft.q832894_ie_server2003 ถูกรับรอง การปรับปรุง com_microsoft.q832894_ie501_sp2 ไม่รับอนุมัติแล้ว
 5. บันทึก และปิดแฟ้ม Approveditems.txt แล้ว
 6. การคัดลอกแฟ้ม Approveditems.txt ปรับเปลี่ยนจากโฟลเดอร์ Inetpub\Wwwroot ไปยังโฟลเดอร์ Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Dictionaries
 7. เริ่มต้นบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   เริ่มต้นสุทธิ wusyncservice
   exit
 8. ในการ http://Servername/ หน้า SUSAdmin คลิกตัวเลือกการตั้งค่า.
 9. ในการเลือกวิธีการที่คุณต้องการจัดการการอนุมัติก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงรุ่นใหม่พื้นที่ คลิกอนุมัติรุ่นก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตในการปรับปรุงใหม่โดยอัตโนมัติ.
 10. ซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ SUS อีกครั้ง
การปรับปรุงที่คุณอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ปรากฏตามที่อนุมัติแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณาสำหรับสภาพแวดล้อมกับเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก

ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก และถ้าเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูกไม่ได้ถูกตั้งค่าเพื่อใช้แทนโหมด ทำตามขั้นตอนในส่วน “วิธีแก้ปัญหา ” สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก

ถ้าคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก และ ถ้ามีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูกจะใช้แทนโหมด ทำตามขั้นตอนในส่วน “วิธีแก้ปัญหา ” สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SUS หลัก และเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูกไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักที่ซิงโครไนส์แล้ว เมื่อคุณดำเนินการ เซิร์ฟเวอร์ SUS แม่จะคัดลอกแฟ้ม ApprovedItems.txt ถาวรไปยังเซิร์ฟเวอร์ SUS ลูก

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ SUS ลูกถูกตั้งค่าสำหรับโหมดการแทน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดการ http://Servername/ หน้า SUSAdmin แล้วคลิกตั้งค่าตัวเลือก.
 2. ภายใต้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้การซิงโครไนซ์เนื้อหาจากตรวจสอบว่า การการซิงโครไนส์รายชื่อของสินค้าที่ได้รับอนุญาตที่ปรับปรุงจากตำแหน่งนี้ (แทนโหมด)เลือกตัวเลือก

ขั้นตอนในการดำเนินการถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ

เครื่องมือไม่ invasive และให้เป็นอันตรายจะไม่ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการคืนค่าคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานะ pre-approval หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หยุดบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   หยุดสุทธิ wusyncservice
   exit
 2. ApprovedItems.txt ในการค้นหาแฟ้ม เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ApprovedItems.txt.old แล้ว

  ApprovedItems.txt แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • sus รากเสมือน\
  • sus รากเสมือน\Autoupdate\Dictionaries
  หมายเหตุ:sus รากเสมือนแสดงเส้นทางของรากเสมือน SUS
 3. ค้นหาแฟ้ม ApprovedItems.txt.bup เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ApprovedItems.txt จากนั้น คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2

  แฟ้ม ApprovedItems.txt.bup จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  <sus virtual="" root=""></sus>\autoupdate\dictionaries\
 4. เริ่มต้นบริการปรับให้ตรงกันของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   เริ่มต้นสุทธิ wusyncservice
   exit
รายการที่มีการอนุมัติก่อนหน้านี้จะถูกเอาออก รายการเหล่านี้ปรากฏเป็นอัพเดต เหมือนก่อนที่คุณรันเครื่องมือการวิเคราะห์การอนุมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Software Update Services
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsecurity kbmt KB912307 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com