บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่มต้นเมื่อคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเริ่มต้นสำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ ของ SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912397 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ เมื่อคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่ใช้โพรโทคอลสำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ ของ Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2005 เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่ม นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์โพรโทคอลกลับไปที่ค่าเดิม

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้โปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อตั้งค่านี้ฟังทั้งหมดการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ SQL Server ไปยังคลัสเตอร์ไม่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คลัสเตอร์ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้ นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกใน SQL Server ล็อกข้อผิดพลาด:
การเตรียมใช้งาน TDSSNIClient เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 0x32 รหัสสถานะ 0x1c

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการคลัสเตอร์ได้รับการตั้งค่าโพรโทคอลที่ไม่ถูกต้องจากจุดตรวจสอบของคลัสเตอร์เมื่อคุณเริ่มการทำงานของบริการ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. นำการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบออฟไลน์โดยผู้ดูแลระบบของคลัสเตอร์
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานจุดตรวจสอบของคลัสเตอร์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /removecheck "SQL Server (Instancename)" res: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\mssqlserver"
   หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้MSSQL.xเป็นตัวยึดสำหรับ ID อินสแตนซ์สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณสามารถกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบจากค่าของรายการรีจิสทรี MSSQLSERVER ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Names\SQL\ Server\Instance SQL
  • สำหรับกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /removecheck "SQL Server (Instancename)" res: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /removecheck "SQL Server (Instancename)" res: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\InstanceName\mssqlserver"
   หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้InstanceNameเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของอินสแตนซ์ SQL Server 2000
 3. แก้ไขพารามิเตอร์โพรโทคอลสำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ของ SQL Server บนโหนทั้งหมด
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานจุดตรวจสอบของคลัสเตอร์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /addcheck "SQL Server (Instancename)" res: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\mssqlserver"
  • สำหรับกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /addcheck "SQL Server (Instancename)" res: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cluster /addcheck "SQL Server (Instancename)" res: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\InstanceName\mssqlserver"
 5. นำการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบออนไลน์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานะ 0x1c ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" บ่งชี้ว่า มีการกำหนดค่า SQL Server เพื่อฟังบน ip แอดเดรสที่ระบุในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ฟังบน ip แอดเดรสที่ระบุถูกตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่ถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ SQL Server คลัสเตอร์

ตัวอย่างอื่นของปัญหานี้เกิดขึ้นหากการเสมือนอินเทอร์เฟซสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ (VIA) โปรแกรมควบคุมไม่ได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้อินสแตนซ์ SQL Server 2005 คลัสเตอร์ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโพรโทคอล VIA สำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ของ SQL Server 2005 บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณไม่สามารถปิดใช้งานโพรโทคอล VIA สำหรับอินสแตนซ์ SQL Server 2005 คลัสเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912397 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsql2005cluster kbprb kbmt KB912397 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912397

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com