MS06-029: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange Server umożliwia dodanie skryptu podczas uruchamiania programu Outlook Web Access przez serwer Exchange

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 912442 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko
Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-029 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Exchange Server 2003 i programu Microsoft Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-029.mspx
W przypadku używania programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może mieć wpływ na usługi innych producentów, takie jak BlackBerry czy GoodLink. Może to też wpłynąć na współużytkowane skrzynki pocztowe i scenariusze z pełnomocnictwami w programie Microsoft Entourage.

Jeżeli używany jest program Microsoft Exchange 2000 Server z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje występowania tych problemów.

Użytkownicy korzystający z programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub programu Microsoft Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) powinni kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

912918 Użytkownicy nie mogą wysyłać wiadomości e-mail z urządzeń przenośnych lub współużytkowanych skrzynek pocztowych w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 912442 - Ostatnia weryfikacja: 29 listopada 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
    • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB912442

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com