รหัสเหตุการณ์ 50, 26 หรือ 57 ได้รับการบันทึก เมื่อคุณใช้ HP SecurePath บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows รุ่น x64

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถใช้ SecurePath Hewlett-Packard (HP) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ 64 x มีรุ่นของ Windows ในสถานการณ์เช่นนี้ รหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ:
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Ntfs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 50
เวลา:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
{การเขียนล่าช้าล้มเหลว} windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com
ข้อมูล:
0000:00040004 00520002 00000000 80040032
0010:00000000 c000003c 00000000 00000000
0020: c000003c 00000000 00000000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ID 50 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816004คำอธิบายของข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 50
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 26
เวลา:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์: Windows - ล่าช้าเขียนล้มเหลว: Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดของแฟ้ม: \FILE ไดรฟ์ ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Ftdisk
ประเภทเหตุการณ์: ดิสก์
รหัสเหตุการณ์: 57
เวลา:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
ระบบไม่สามารถล้างข้อมูลล็อกธุรกรรม เกิดความเสียหายอาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com
ข้อมูล:
0000:00000000 00be0001 00000002 80040039
0010:00000000 c000003c 00000000 00000000
0020:00000000 00000000
ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ประกอบด้วยรหัสสถานะของ c000003c ในเหตุการณ์ที่บันทึกล็อก รหัสสถานะนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า STATUS_DATA_OVERRUN เหตุการณ์ที่บันทึกล็อกที่ไม่ประกอบด้วยรหัสสถานะของ c000003c มีสาเหตุที่แตกต่างกัน และไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้

บน clusters เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft (MSCS) คุณอาจเห็นว่า โหนดคลัสเตอร์เป็นระยะ ๆ ไม่สามารถสำรองดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน ในตัวแสดงเหตุการณ์ คุณอาจเห็นรายการต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ClusSvc
ประเภทเหตุการณ์: ทรัพยากรดิสก์ที่มีอยู่จริง
รหัสเหตุการณ์: 1038
วัน: 27.04.2006
เวลา: 05:44:22
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
สำรองของคลัสเตอร์ดิสก์' Cluster_disk_name: 'หายไป กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าระบบและดิสก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com
ในการล็อกการสืบค้นกลับซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม clusdisk และไฟล์บันทึกของคลัสเตอร์คุณยังจะดูบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:

04\27\2006-05:44:19:752 ReserveScsiDevice(8A622408): จบการทำงาน=> STATUS_SUCCESS:
04\27\2006-05:44:20:361 GetDriveLayoutEx ล้มเหลวสำหรับ 8A6154E0 DO, 0xc00000a3 (STATUS_DEVICE_NOT_READY)
04\27\2006-05:44:20:408 GetDriveLayoutEx ล้มเหลวสำหรับ 8A620528 DO, 0xc00000a3 (STATUS_DEVICE_NOT_READY)
04\27\2006-05:44:20:424 GetDriveLayoutEx ล้มเหลวสำหรับ 8A61DBA0 DO, 0xc00000a3 (STATUS_DEVICE_NOT_READY):
04\27\2006-05:44:22:752 ClusDiskReservationWorker: LostReserve DO 8A622408 DiskNo 3 สถานะ 0xc000003c (STATUS_DATA_OVERRUN) (การดำเนินงาน 0)

บันทึกคลัสเตอร์จะรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน:

ดิสก์ที่มีอยู่จริงของข้อมูล 2006/04/27-03:44:22.752Disk_Name: >: CompletionRoutine [DiskArb] สถานะ 1117
ดิสก์ที่มีอยู่จริงของ ERR 2006/04/27-03:44:22.752Disk_Name: >: CompletionRoutine [DiskArb: สำรองที่ขาดหายไป สถานะ 1117
ดิสก์ที่มีอยู่จริงของ ERR 2006/04/27-03:44:25.533Disk_Name: >: LooksAlive ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบอุปกรณ์ ข้อผิดพลาด 1117
ดิสก์ที่มีอยู่จริงของ ERR 2006/04/27-03:44:25.533Disk_Name: >: IsAlive ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบอุปกรณ์ ข้อผิดพลาด 1117 เห็น sporadically และไม่แสดงขึ้นในขั้นตอนการเริ่มระบบของโหนดคลัสเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แฟ้ม Classpnp.sys ใน Windows Server 2003 SP1 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูก incorporated ยังเป็น x 64-รุ่นที่ใช้ Windows การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมของ Raidisk.sys ใน SecurePath HP

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้งาน Windows Server 2003 SP1 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ:x 64-รุ่นที่ใช้ Windows ต้องใช้ Windows Server 2003 SP1 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บริการต่อไปนี้จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติแล้ว เริ่มระบบใหม่
http ssl
บริการการจัดการระบบ iis
http ssl
โปรแกรมการกำหนดเส้นทาง Microsoft Exchange
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
เวิลด์ไวด์เว็บบริการการประกาศบน

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Classpnp.sys5.2.3790.260054,78422-ธ.ค.-200523:58x86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Classpnp.sys5.2.3790.260098,30423 2005 dec01:19x64
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Classpnp.sys5.2.3790.2600161,28023 2005 dec01:19IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนเนื่องจากได้ให้ Windows รุ่น x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbHotfixServer kbqfe kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB912593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com