ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 36

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 912816 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดง Microsoft COM + บักที่จะแก้ไขใน Microsoft Windows 2000 Post-Service Pack 4 (SP4) COM + ชุดการ Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 1.0 36 แต่ละแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในแพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 2000 COM + 1.0 ที่ก่อนหน้านี้

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาต่อไปนี้เป็นแก้ไขในแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ รับการบันทึกปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MS DTC) ไม่ถูกต้อง decrement พื้นที่การบันทึกที่ทั้งหมดที่จะใช้เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งออกธุรกรรมที่ซ้ำกัน
 • เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) intrinsics จะไม่ marshaled อย่างถูกต้อง
 • แย่ง MS dtc ใหม่เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดที่เป็นสาเหตุ และมีบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  ตัวจัดการการธุรกรรมของ MS dtc ใหม่อยู่ในสถานะไม่สอดคล้องกัน และไม่สามารถดำเนินต่อ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (ว่าง)

  แฟ้ม: .\tmtx.cpp บรรทัด: 2570

  รุ่น: 03.00.00.3529

  ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกอ้างถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  902400ms05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM + อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
 • ธุรกรรม MS DTC ใหม่จะถูกบล็อกเนื่องจากการเป็น defect รหัสในแฟ้ม Mtxoci.dll defect รหัสในแฟ้ม Mtxoci.dll สาเหตุเธรดการบริการไม่ให้ถูกยุติอย่างถูกต้องเมื่อมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • แบบ defect รหัสในแฟ้ม Comsvcs.dll ทำให้โปรแกรมประยุกต์ของคอมโพเนนต์ที่ถูกจัดคิวเพื่อหยุดการตอบสนอง นอกจากนี้ เหตุการณ์ ID 4097 ถูกบันทึกไว้

  ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกอ้างถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  902400ms05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM + อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
 • รหัสบกพร่องในเส้นทางที่ unmarshaling ข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหา failfast และหน่วยความจำรั่วไหลออก
 • แบบ defect รหัสในแฟ้ม Msdtctm.dll ทำให้ตัวชี้ null เพื่อเป็นการอ้างอิงไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 2000 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ โดยฮอตฟิกซ์อื่น ๆ วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่มีแก้ไขในแพคเกจยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000 COM + 1.0 จะสะสม รายการต่อไปนี้รวมถึงบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้:
 • 910370ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 35
 • 897697ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 34
 • 896720ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 33
 • 895177ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 32
 • 888000ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 31
 • 840999ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM + 1.0 การแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 30
 • 828748FIX: Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM+ 1.0 Hotfix Rollup Package 28
 • 822618Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 4 COM+ Hotfix Rollup Package 27
 • 817082Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 26
 • 814886Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 25
 • 810578Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24
 • 330081Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 23
 • 328924Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22
 • 324039Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 21
 • 324034Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 20.2
 • 319563Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 20
 • 318105Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 19
 • 317177Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 18.2
 • 313582Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 18.1s
 • 311158Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 17
 • 307756Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 16
 • 306417Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 15
 • 302845Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 14
 • 299407Availability of Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ Hotfix Rollup Package 13
 • 297536ความพร้อมใช้งานของ Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM + Hotfix Rollup ชุด 12
 • 295549ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 2 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 11
 • 282896ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 1 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 7
 • 277774ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 1 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 5
 • 276999ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 1 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 4
 • 275455ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 1 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 3
 • 271675ลงรายการบัญชีเป็นที่พร้อมใช้งานของ Windows 2000 Service Pack 1 COM + Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน 2
 • 262999การแก้ไข: คอมโพเนนต์ที่ถูกจัดคิวบนไคลเอ็นต์การอ้างถึง MSMQ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในแพคเกจนี้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows 2000, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Catsrv.dll2000.2.3533.0165,64827 2006 แจ08:28
Catsrvut.dll2000.2.3533.0595,21627 2006 แจ08:28
Clbcatex.dll2000.2.3533.097,04027 2006 แจ08:28
Clbcatq.dll2000.2.3533.0549,13627 2006 แจ08:28
Colbact.dll2000.2.3533.041,74427 2006 แจ08:28
Comadmin.dll2000.2.3533.0197,90427 2006 แจ08:28
Comrepl.dll2000.2.3533.097,55227 2006 แจ08:28
Comsetup.dll2000.2.3421.3533342,28827 2006 แจ08:28
Comsvcs.dll2000.2.3533.01,472,78427 2006 แจ20:58
Comuid.dll2000.2.3533.0625,93627 2006 แจ08:28
Dtcsetup.exe2000.2.3533.01,841,13625 2006 แจ02:33
Es.dll2000.2.3533.0242,44827 2006 แจ08:28
Msdtclog.dll2000.2.3533.096,01627 2006 แจ08:28
Msdtcprx.dll2000.2.3533.0726,28827 2006 แจ08:28
Msdtctm.dll2000.2.3533.01,202,44827 2006 แจ08:28
Msdtcui.dll2000.2.3533.0153,87227 2006 แจ08:28
Mtstocom.exe2000.2.3533.0155,40825 2006 แจ11:02
Mtxclu.dll2000.2.3533.052,49627 2006 แจ08:28
Mtxdm.dll2000.2.3533.026,89627 2006 แจ08:28
Mtxlegih.dll2000.2.3533.035,60027 2006 แจ08:28
Mtxoci.dll2000.2.3533.0123,15227 2006 แจ08:28
Ole32.dll5.0.2195.7074957,71227 2006 แจ08:28
Olecli32.dll5.0.2195.700969,39227 2006 แจ08:28
Olecnv32.dll5.0.2195.705936,62427 2006 แจ08:28
Rpcss.dll5.0.2195.7072212,24027 2006 แจ08:28
Sp3res.dll5.0.2195.70706,386,68823 Sep 200516:40
Stclient.dll2000.2.3533.071,44027 2006 แจ08:28
Txfaux.dll2000.2.3533.0398,60827 2006 แจ08:28
Xolehlp.dll2000.2.3533.019,21627 2006 แจ08:28
Updspapi.dll6.2.29.0371,42413 2005 Oct05:59

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 912816 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbPubTypeKC kbHotfixRollup kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbmt KB912816 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:912816

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com