הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו בינואר 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 912821 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו לאיתור ולפריסה עוסקת בכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC), והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני האבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתממש בסביבות האופייניות למערכות ההפעלה השונות של Microsoft. הדרכה זו כוללת את השימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), ?Office Detection,? Microsoft Systems Management Server (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool והכלי Enterprise Update Scan Tool (EST). בשלב זה, ההנחיות שבמסמך זה אינן חלות על מערכות של 64 סיביות. Microsoft מתכננת להוסיף את המידע לפרסומים עתידיים של מדריך זה.

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריכים 5 ו-10 בינואר 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

רוב עדכוני האבטחה שפורסמו ב-5 וב-10 בינואר 2006 זמינים דרך אתרי האינטרנט הבאים:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
עם זאת, לא כל העדכונים זמינים דרך אתרי אינטרנט אלה. להלן העדכונים שאינם זמינים דרך אתרי אינטרנט אלה או שהתמיכה בהם באותם אתרים עשויה להיות חלקית:
 • עדכון האבטחה 902412
  עדכון אבטחה 902412 כולל את שני הרכיבים הבאים:
  • עדכון האבטחה 892842
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 עם ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI)
   • Microsoft Office XP עם ערכת MUI
   • Microsoft Office 2003 עם ערכת MUI
   • ערכות ממשק שפות (Language Interface Pack) עבור Microsoft Office 2003
   Microsoft Update תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון החלה על Outlook 2002 ועל Outlook 2003, ועבור גירסת העדכון החלה על Office XP ועל Office 2003.? Office Update תומך באיתור ופריסה של כל גירסאות עדכון האבטחה. Windows Update אינו תומך באף חבילת מוצרים של Office. Windows Update, Microsoft Update ו-Office Update אינם יכולים לאתר את ערכות ממשק השפות של Office 2003. כדי לפתור פגיעות זו, יש להחיל את Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • עדכון האבטחה 894689
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   Microsoft Update תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון המשפיעה על Exchange 2000.? Windows Update אינו תומך במוצרי Exchange Server.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA 1.2.1 או MBSA 2.0

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) בגירסאות 1.2.1. או 2.0, באפשרותך לאתר את רוב עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריכים 5 ו-10 בינואר 2006.

הערה MBSA 1.2.1 כולל גירסה משולבת של הכלי ODT (Office Detection Tool). הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.
 • עדכון האבטחה 902412
  עדכון אבטחה 902412 כולל את שני הרכיבים הבאים:
  • עדכון האבטחה 892842
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 עם ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI)
   • Microsoft Office XP עם ערכת MUI
   • Microsoft Office 2003 עם ערכת MUI
   • ערכות ממשק שפות (Language Interface Pack) עבור Microsoft Office 2003
   MBSA 2.0 תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון החלה על Outlook 2002 ועל Outlook 2003, ועבור גירסת העדכון החלה על Office XP ועל Office 2003. MBSA בגירסאות 1.2.1 ו-2.0 אינו מאתר ערכות ממשק רב-לשוניות של Office 2003. כדי לפתור פגיעות זו, יש להחיל את Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • עדכון האבטחה 894689
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   MBSA 2.0 תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון המשפיעה על Exchange 2000.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי Software Update Services (SUS) או שירותי Windows Server Update Services (WSUS)

אם אתה משתמש בשירותים SUS או WSUS כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית העדכונים שפורסמו בתאריכים 5 ו-10 בינואר 2006. להלן העדכונים ששירותים אלה אינם מאתרים או שהם תומכים בהם חלקית בלבד:
 • עדכון האבטחה 902412
  עדכון אבטחה 902412 כולל את שני הרכיבים הבאים:
  • עדכון האבטחה 892842
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 עם ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI)
   • Microsoft Office XP עם ערכת MUI
   • Microsoft Office 2003 עם ערכת MUI
   • ערכות ממשק שפות (Language Interface Pack) עבור Microsoft Office 2003
   שירות SUS אינו תומך בחבילת המוצרים של Office. שירות WSUS תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון החלה על Outlook 2002 ועל Outlook 2003, ועבור גירסת העדכון החלה על Office XP ועל Office 2003. השירותים SUS ו-WSUS אינם מאתרים ערכות ממשק רב-לשוניות של Office 2003. כדי לפתור פגיעות זו, יש להחיל את Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • עדכון האבטחה 894689
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server
   שירות SUS אינו תומך במוצרי Exchange Server. שירות WSUS תומך באיתור ובפריסה של העדכון רק עבור גירסת העדכון המשפיעה על Exchange 2000.

סביבות המשתמשות בשרת SMS 2.0 עם הכלי SUIT (Security Update Inventory Tool) או בשרת SMS 2003 עם הכלי ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות שרת SMS 2.0 (Microsoft Systems Management Server) והכלי SUIT (Security Update Inventory Tool) או באמצעות שרת SMS 2003 והכלי ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), באפשרותך לאתר ולפרוס את עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריכים 5 ו-10 בינואר 2006.
 • עדכון האבטחה 902412
  עדכון אבטחה 902412 כולל את שני הרכיבים הבאים:
  • עדכון האבטחה 892842
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Outlook 2000
   • Microsoft Outlook 2002 (Outlook XP)
   • Microsoft Office Outlook 2003
   • Microsoft Office 2000 עם ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI)
   • Microsoft Office XP עם ערכת MUI
   • Microsoft Office 2003 עם ערכת MUI
   • ערכות ממשק שפות (Language Interface Pack) עבור Microsoft Office 2003
   SMS אינו יכול לאתר את ערכות ממשק השפות של Office 2003. כדי לפתור פגיעות זו, יש להחיל את Microsoft Office 2003 Service Pack 2.
  • עדכון האבטחה 894689
   עדכון זה מיועד למוצרים הבאים:
   • Microsoft Exchange 5.0
   • Microsoft Exchange 5.5
   • Microsoft Exchange 2000 Server


ייתכן שתוכל לאתר חלק מעדכוני האבטחה במלואם רק אם תשתמש ב-SMS 2.0 עם הכלי SUIT שצבר את כל העדכונים האחרונים. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההדרכה בנושא איתור ופריסה

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA 2.0SUSWSUSהכלי Enterprise Update Scan Tool בתצורה עצמאיתהכלי SMS Security Update Inventory Toolהכלי SMS Inventory Tool עבור Microsoft Updates
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסה
912919MS06-001GDI/WMFלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
908519MS06-002גופניםלא ישיםכןכןכןכןכןכןלא ישיםכןכן
902412MS06-003TNEFתמיכה חלקית. עיין בסעיף על Office Update.לא ישיםתמיכה חלקית. עיין בסעיף על Microsoft Update.תמיכה חלקית. עיין בסעיף על MBSA.תמיכה חלקית. עיין בסעיף על MBSA.לא ישיםתמיכה חלקית. עיין בסעיף על WSUS.לא ישיםתמיכה חלקית. עיין בסעיף על SMS.תמיכה חלקית. עיין בסעיף על SMS.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש החודש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?
ת1:
Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר ב- 11 בינואר 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:http://msevents.microsoft.com/cui/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032287360&EventCategory=4&culture=en-US&CountryCode=USש2: האם גם Enterprise Update Scan Tool פועל באופן מצטבר, כשם שפועל Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?
ת2:
לא, הכלי Enterprise Update Scan אינו מצטבר. אין גם תוכנית להפוך כלי זה למצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) כדי לקבוע אם נדרשים עדכונים אלה?
ת3:
כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 1.2.1 ו-2.0 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה שפורסמו בתאריכים -5 ו-10 בינואר 2006 ומופיעים להלן, פרט לאלה שלצידם הערה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר KBמזהה עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
912919MS06-001GDIלא ישים
908519MS06-002גופניםלא ישים
902412MS06-003TNEFעיין בסעיף על MBSA.
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה בסעיף "תוכנות מושפעות" של עלון האבטחה המוזכר במאמר הרלוונטי, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש בכלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool ביחד עם ה-MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?
ת4:
לחבילות אלה אין את הכלי Enterprise Update Scan Tool. MBSA מאתר במלואם את כל עדכוני האבטחה שפורסמו.

ש5: האם אני יכול להשתמש בשרת Systems Management Server (SMS) כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?
ת5:
כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי Software Updates Inventory Tool משתמשים בטכנולוגיית MBSA 1.2.1 לביצוע האיתור. לכן המגבלות של SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי Software Updates Inventory Tool דומות למגבלות של MBSA 1.2.1. למידע נוסף על SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx
הכלים Security Update Inventory Tool ו-Extended Security Update Inventory Tool גם יחד דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה Enterprise Update Scan Tool, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם הכלי Software Updates Inventory Tool משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש גם בכלי Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
(http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx)

מאפיינים

Article ID: 912821 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo KB912821

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com