Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμες σε αρχεία εικόνας ISO-9660 DVD5 από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 913086 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα αρχεία εικόνας ISO-9660 DVD5 που περιέχουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Microsoft Windows. Αυτό το άρθρο περιέχει μια σύνδεση με το τρέχον αρχείο εικόνας ISO που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία Web της Microsoft Κέντρο λήψης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft κυκλοφορεί τώρα τα αρχεία εικόνας ISO-9660 DVD5 που περιέχουν όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν κυκλοφορήσει στην τοποθεσία Windows Update στο Web. Τα αρχεία εικόνας ISO δημοσιεύονται ταυτόχρονα που έχουν κυκλοφορήσει ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία Windows Update στο Web.

Τα αρχεία εικόνας ISO προορίζονται για εταιρικούς διαχειριστές που:
 • Διαχειρίζονται μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς
 • Πρέπει να κάνετε λήψη πολλών μεμονωμένων εκδόσεων γλωσσών για κάθε ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας
 • Μην χρησιμοποιείτε μια αυτοματοποιημένη λύση όπως το Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
Χρησιμοποιώντας τα αρχεία εικόνας ISO, οι διαχειριστές να κάνουν λήψη πολλών ενημερωμένων εκδόσεων σε όλες τις γλώσσες ταυτόχρονα.

Αποκτήστε το νεότερο αρχείο εικόνας ISO από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο αρχείο εικόνας ISO, μεταβείτε στην ακόλουθη σύνδεση:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=41929
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτήν τη διεύθυνση URL στον υπολογιστή σας για γρήγορη πρόσβαση σε το νεότερο αρχείο εικόνας ISO.

Αποκτήσετε πέρα από αρχεία εικόνας ISO από το Κέντρο λήψης της Microsoft


Για να αποκτήσετε το αρχείο εικόνας ISO για ενημερωμένες εκδόσεις 2014Security Μαρτίου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2013 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=41534
Για να αποκτήσετε το 2013 Νοεμβρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=41137
Για να αποκτήσετε το 2013 Οκτωβρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=40718
Για να αποκτήσετε το 2013 Σεπτεμβρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=40264
Για να αποκτήσετε το 2013 Αυγούστου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=39830
Για να αποκτήσετε το 2013 Ιουλίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=39528
Για να αποκτήσετε το Ιουνίου 2013 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=39202
Για να αποκτήσετε το 2013 Μαΐου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=39038
Για να αποκτήσετε το 2013 Απριλίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=38298
Για να αποκτήσετε το 2013 Μαρτίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=36959
Για να αποκτήσετε το 2013 Φεβρουαρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=36707
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2013 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=36277
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=36041
Για να αποκτήσετε το 2012 Νοεμβρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=35744
Για να αποκτήσετε το 2012 Οκτωβρίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=34953
Για να αποκτήσετε το 2012 Αυγούστου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=30629
Για να αποκτήσετε το 2012 του Ιουλίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/en-US/Download/Details.aspx?ID=30313
Για να αποκτήσετε το 2012 Ιουνίου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43
Για να αποκτήσετε το Μάιος 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8
Για να αποκτήσετε το Απρίλιος 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62661c06-F953-44bb-8689-891930c8a4cb
Για να αποκτήσετε το Μαρτίου 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871df
Για να αποκτήσετε το Φεβρουαρίου 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2012 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0
Για να αποκτήσετε το Νοεμβρίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970
Για να αποκτήσετε τον Οκτώβριο του 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995
Για να αποκτήσετε το Σεπτεμβρίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6
Για να αποκτήσετε το 2011 Αυγούστου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690d
Για να αποκτήσετε το Ιουλίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5
Για να αποκτήσετε το Ιουνίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ce
Για να αποκτήσετε το 2011 Μαΐου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/Details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350
Για να αποκτήσετε το Απριλίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/Details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5
Για να αποκτήσετε το Μαρτίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/Details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71
Για να αποκτήσετε το Φεβρουάριο του 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/EN/Details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfc
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2011 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62
Για να αποκτήσετε τον Οκτώβριο του 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11
Για να αποκτήσετε το Σεπτεμβρίου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffed
Για να αποκτήσετε το 2010 Αυγούστου ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644
Για να αποκτήσετε το Ιουνίου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640
Για να αποκτήσετε το Μαΐου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891
Για να αποκτήσετε το Μαρτίου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8c
Για να αποκτήσετε το Φεβρουάριος 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138
Για την απόκτηση του Ιανουαρίου 2010 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2
Για να αποκτήσετε το Νοεμβρίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881f
Για να αποκτήσετε το Οκτωβρίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729
Για να αποκτήσετε το Σεπτέμβριος 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95ab
Για να αποκτήσετε το Αυγούστου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4
Για να αποκτήσετε το Ιουλίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2
Για να αποκτήσετε το Ιουνίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16
Για να αποκτήσετε το Απριλίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8e
Για την απόκτηση του Μαρτίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8
Για να αποκτήσετε το Φεβρουαρίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2009 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564
Για την απόκτηση του Δεκεμβρίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4
Για να αποκτήσετε το Νοέμβριος 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5
Για να αποκτήσετε το Οκτωβρίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21
Για να αποκτήσετε το Σεπτεμβρίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332A
Για να αποκτήσετε τον Αύγουστο του 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60B
Για να αποκτήσετε το Ιουλίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397D
Για να αποκτήσετε τον Ιούνιο του 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39f
Για να αποκτήσετε το Μάιο 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6C
Για να αποκτήσετε το Απριλίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2A
Για να αποκτήσετε το Φεβρουαρίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29A
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2008 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2
Για να αποκτήσετε το Δεκεμβρίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96
Για να αποκτήσετε το Νοεμβρίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376
Για να αποκτήσετε τον Οκτώβριο του 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08
Για να αποκτήσετε το Σεπτέμβριο 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242
Για να αποκτήσετε το Αυγούστου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAA
Για να αποκτήσετε Ιουλίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205
Για να αποκτήσετε το Ιουνίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48
Για να αποκτήσετε το Μάιο 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343
Για να αποκτήσετε το Απριλίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3
Για να αποκτήσετε το Φεβρουαρίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2007 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FE
Για να αποκτήσετε το Δεκέμβριο του 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EF
Για να αποκτήσετε το Νοέμβριο 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73
Για να αποκτήσετε το Οκτωβρίου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9E
Για να αποκτήσετε το Σεπτεμβρίου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9
Για να αποκτήσετε το Αυγούστου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98
Για να αποκτήσετε το Ιουλίου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6C
Για να αποκτήσετε τον Ιούνιο 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311
Για να αποκτήσετε το Μαΐου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303B
Για να αποκτήσετε το Απριλίου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49
Για να αποκτήσετε το Μάρτιο του 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843
Για να αποκτήσετε το Φεβρουάριο 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599D
Για να αποκτήσετε το Ιανουαρίου 2006 ISO για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ειδώλου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758
Προσοχή Για να βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει δεν έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα, δείτε τα μεμονωμένα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας πριν να αναπτύξετε κάποια ενημερωμένη έκδοση. Για να δείτε τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/technet/security

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία εικόνας ISO

Ένα αρχείο εικόνας ISO-9660 είναι μια ακριβής αναπαράσταση ενός CD ή DVD που περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τη λογική μορφή. Η συνηθέστερη χρήση ενός αρχείου εικόνας ISO είναι η εγγραφή, ή "Αντιγραφή" του αρχείου εικόνας σε ένα εγγράψιμο CD ή DVD. Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ένα αντίγραφο του πρωτότυπου δίσκου, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες ετικέτας αρχείο όνομα και όγκου. Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία εικόνας ISO και να αντιγράψετε τα περιεχόμενά τους σε έναν τοπικό φάκελο. Αυτή η λειτουργία μοιάζει με εκείνο του αρχεία .zip. Επιπλέον, μπορείτε να μοντάρετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία εικόνας ISO ως εικονική συσκευή.

Σημείωση Για να δημιουργήσετε ένα χρησιμοποιήσιμο CD-ROM από ένα αρχείο εικόνας ISO, πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό εγγραφής CD-ROM του άλλου κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του CD-ROM ή σχετικά με το μοντάρισμα ενός αρχείου εικόνας ISO, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό εγγραφής CD-ROM του άλλου κατασκευαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής CD που περιλαμβάνεται στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
317525 Περιγραφή της δυνατότητας εγγραφής CD-ROM του Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 913086 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 59.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 913086

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com