Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για SQL Server 2005

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 913089 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η Microsoft διανέμει ενημερώσεις κώδικα σε service pack. Τα Service Packs διατηρούν ένα προϊόν ενημερωμένο. Περιλαμβάνουν επείγουσες επιδιορθώσεις και λογισμικό ενημερωμένες εκδόσεις. Τα Service Pack ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης εργαλεία διαχείρισης συστήματος, προγράμματα οδήγησης και πρόσθετα στοιχεία. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις και τα στοιχεία ομαδοποιούνται για εύκολη λήψη.

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στα προηγούμενα service pack καθώς και νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) πριν από την εγκατάσταση του Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2).

Περισσότερες πληροφορίες

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

Ημερομηνία έκδοσης: 17 Δεκεμβρίου 2010

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkID = 204632
Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkID = 204633

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP4, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2463332 Λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 4

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

  • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για να εγκαταστήσετε το SP4 του SQL Server 2005, η εγκατάσταση είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν τα στοιχεία είναι σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
  • Το Microsoft Update αναβαθμίζει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP4. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή, και οι δύο παρουσίες έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server 2005 SP4.
  • Οι ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 2005 Express Edition εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και είναι διαθέσιμες ως μια αυτόματη ενημέρωση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
    http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/v6/About.aspx

Λίστα νέων δυνατότητων και βελτιώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP4, ανατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης του Microsoft SQL Server 2005 SP4. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/;LInkID = 9749584

Αρχείο Readme

Για να διαβάσετε τα αρχεία readme για το SQL Server 2005 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/;LinkID = 9749571

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

Ημερομηνία έκδοσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 135960
Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 Service Pack δυνατότητα Δεκεμβρίου 2008, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 135971
Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 Express Edition SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 135970
Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 135973
Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 Express Edition Toolkit SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 135974

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στον SQL Server 2005 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
955706 Μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 3

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

  • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για την εγκατάσταση του SQL Server 2005 SP3, η εγκατάσταση είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν τα στοιχεία είναι σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
  • Το Microsoft Update αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP3. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή, και οι δύο παρουσίες έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server 2005 SP3.
  • Οι ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 2005 Express Edition εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και είναι διαθέσιμες ως μια αυτόματη ενημέρωση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
    http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/v6/About.aspx

Λίστα νέων δυνατότητων και βελτιώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 131442

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP3. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.Microsoft.com/fwlink/;LinkId = 130542

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

Ημερομηνία έκδοσης: 5 Μαρτίου 2007

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP2 για όλες τις εκδόσεις του SQL Server 2005 σε έναν αυτόματο τρόπο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web. (Αυτές οι editons περιλαμβάνει Microsoft SQL Server 2005 Express Edition).
http://update.microsoft.com
Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = d07219b2-1e23-49 c 8-8f0c-63fa18f26d3a
Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 Express Edition SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 31711d5d-725 c-4afa-9 d 65-e4465cdff1e7
Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 5b5528b9-13e1-4db9-a3fc-82116d598c3d
Για να αποκτήσετε την εσωτερική βάση δεδομένων των Windows x 86 (WYukon SP2 x 86), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 30A7365B-91 C 5-4 C 28-85A5-9AB861168C0E & displaylang = en
Για να αποκτήσετε την εσωτερική βάση δεδομένων των Windows x 64 (WYukon SP2 x 64), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = DE6B898B-1E59-4571-A301-D26FB39D6D9F & displaylang = en

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
921896 Μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 2

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

  • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για την εγκατάσταση του SQL Server 2005 SP2, η εγκατάσταση θα είναι χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν τα στοιχεία είναι σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
  • Το Microsoft Update θα αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP2. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, και οι δύο παρουσίες θα αναβαθμιστούν σε SQL Server 2005 SP2.
  • Οι ενημερωμένες εκδόσεις SQL Server 2005 Express θα εμφανίζονται όταν κάνετε μια γρήγορη σάρωση και θα είναι διαθέσιμες ως μια αυτόματη ενημέρωση. Οι άλλες εκδόσεις του SQL Server θα είναι διαθέσιμες ως μια προσαρμοσμένη ενημέρωση ή ως προαιρετική ενημερωμένη έκδοση.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
    http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate/v6/About.aspx

Λίστα νέων δυνατότητων και βελτιώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://Download.Microsoft.com/Download/2/B/5/2B5E5D37-9B17-423D-BC8F-B11ECD4195B4/WhatsNewSQL2005SP2.htm

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP2. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyID = eb05d099-8a66-45f6-84ce-4888760d2af8

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

Ημερομηνία έκδοσης: 18 Μαρτίου 2006

Τρόπος απόκτησης

Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = CB6C71EA-D649-47FF-9176-E7CAC58FD4BC
Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 11350B1F-8F44-4DB6-B542-4A4B869C2FF1
Για να αποκτήσετε το Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx?FamilyId=4c6ba9fd-319a-4887-bc75-3b02b5e48a40

Το Microsoft Update

Για να αποκτήσετε το SQL Server 2005 SP1 από το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://update.microsoft.com

Σημαντικές σημειώσεις για τη χρήση του Microsoft Update

  • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update για την εγκατάσταση του SQL Server 2005 SP1, η εγκατάσταση θα γίνει χωρίς παρακολούθηση, εκτός εάν βρίσκονται στοιχεία σε σύμπλεγμα. Εάν τα στοιχεία είναι σε σύμπλεγμα, πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
  • Το Microsoft Update θα αναβαθμίσει όλες τις παρουσίες του SQL Server 2005 σε SQL Server 2005 SP1. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο παρουσίες του SQL Server 2005 που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, και οι δύο παρουσίες θα αναβαθμιστούν σε SQL Server 2005 SP1.
  • Εάν εκτελείτε το SQL Server 2005 σε μια έκδοση beta του Microsoft Windows Vista, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση του Κέντρου λήψης για την αναβάθμιση σε SQL Server 2005 SP1. Εάν προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση σε SQL Server 2005 SP1, χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Δεν είναι διαθέσιμη από την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP1.

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για μια λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο SP1 του SQL Server 2005, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
913090 Μια λίστα με τα σφάλματα που έχουν επιδιορθωθεί σε SQL Server 2005 Service Pack 1

Λίστα νέων δυνατότητων και βελτιώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στον SQL Server 2005 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
916940Μια λίστα με τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στο SQL Server 2005 Service Pack 1

Αρχείο Readme

Υπάρχουν πολλά αρχεία διαφορετικό αρχείο readme για το SQL Server 2005 SP1. Για να τα διαβάσετε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyID = b0167129-5ac8-49 c 4-90bd-0493f3773081

Πρόσθετες εκδόσεις

Πρόσθετες εκδόσεις είναι διαθέσιμες για τον SQL Server.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες

Η Microsoft SQL Server 2005 Express Edition με τις υπηρεσίες για προχωρημένους είναι μια νέα, δωρεάν και εύκολη στη χρήση έκδοση του SQL Server Express. Ο SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνει περισσότερες δυνατότητες και κάνει ευκολότερη από ποτέ να ξεκινήσετε ανάπτυξη ισχυρών οι εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα για την ανάπτυξη Web ή για τοπική ανάπτυξη της επιφάνειας εργασίας.

Για SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 4C6BA9FD-319A-4887-BC75-3B02B5E48A40

Κιτ εργαλείων του Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Toolkit παρέχει πρόσθετα εργαλεία και πόρους για SQL Server 2005 Express Edition και SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε SQL Server 2005 Express Edition Toolkit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = 3C856B93-369F-4C6F-9357-C35384179543

Στούντιο διαχείρισης του Microsoft SQL Server Express (SSMSE)

Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης δωρεάν και εύκολη στη χρήση γραφικών για τη διαχείριση του SQL Server 2005 Express Edition και SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε SQL Server Management Studio Express (SSMSE), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/Details.aspx;FamilyId = C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796
Σημείωση Αρχεία Readme είναι διαθέσιμα για το SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες, για SQL Server 2005 Express Edition Toolkit και SQL Server Management Studio Express:
  • ReadmeSSMSE.htm: Το αρχείο Readme για το SQL Server Management Studio Express
  • ReadmeSQLEXP2005Advanced.htm: Το αρχείο Readme για το SQL Server 2005 Express Edition με προηγμένες υπηρεσίες
  • ReadmeSQLEXP2005Toolkit.htm: Το αρχείο Readme για το SQL Server 2005 Express Edition Toolkit

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 913089 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsqlsetup kbgetsp kbservicepack kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbinfo kbmt KB913089 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:913089

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com