รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913090 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

หมายเหตุ:
 • การแก้ไขอื่น ๆ อาจรวมอยู่ใน service pack ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ไว้
 • รายการนี้จะถูกปรับปรุงได้ ตามบทความเพิ่มเติมจะนำออกใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คการ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
910375การแก้ไข: ไม่มีส่วนหัวของตารางปรากฏในรายงาน Excel เมื่อคุณใช้บริการรายงานของ SQL Server 2005 เพื่อส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
910376การแก้ไข: คุณอาจได้โดยไม่คาดคิดรับศูนย์หรือค่าที่ส่งคืนที่ว่างเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX บนพาร์ติชัน OLAP เกี่ยวในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
910414การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามโหลดข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน CLR ในงาน Transact SQL ใน SQL Server 2005
910416การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถามบางอย่างหรือเฉพาะเก็บกระบวนการใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดรุนแรงที่เกิดขึ้นในคำสั่งปัจจุบัน"
910418การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 Analysis Services โดยใช้สายอักขระเชื่อมต่อกับ ADO ที่ใช้คุณสมบัติ CustomData
911912การแก้ไข: คุณพบ spikes CPU ต่ำในช่วงเวลาของชุดแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้ใน SQL Server 2005
911937การแก้ไข: schema ที่แสดงข้อมูลเฉพาะตัวของคอลัมน์ในฐานข้อมูลต้นฉบับจะไม่ถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลปลายทางเมื่อคุณพยายามที่จะโอนย้ายวัตถุจากฐานข้อมูลต้นฉบับไปยังฐานข้อมูลปลายทาง โดยใช้ SQL จัดการวัตถุใน SQL Server 2005
912001ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณออกแบบ aggregations ในตัวช่วยสร้างการออกแบบ Aggregation ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ผิดภายในบริษัทพลาดข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"
912016ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณดำเนินการให้ขนาด โดยใช้การปรับปรุงการดำเนินการที่ตัวเลือกหรือตัวประมวลผลการเริ่มต้นการประมวลผลในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005 ในการประมวลผล: "ได้ถูกยกเลิกการดำเนินการ"
912017ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 Analysis Services: "การเชื่อมต่อไม่สามารถทำได้ ให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน
912021การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลเพื่อสำรองฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
912136คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการข่าวกรองธุรกิจเพื่อเพิ่มการคำนวณเวลาในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
912322การแก้ไข: แบบสอบถามมีแอพลิเคชันที่อ่านจำนวนมากข้อมูลอาจช้า และบริการ SQL Server อาจใช้เวลานานในการเริ่มการทำงานใน SQL Server 2005
912419การแก้ไข: ลำดับชั้นแอตทริบิวต์สำหรับแอตทริบิวต์ยังคงปรากฏเมื่อคุณเรียกดู cube แม้ว่าคุณได้กำหนดค่าของคุณสมบัติ AttributeHierarchyVisible สำหรับแอตทริบิวต์การเท็จใน SQL Server 2005 Analysis Services
912422การแก้ไข: การมิเรอร์สถานะเซสชันฐานข้อมูลแบบสมวารอาจยังคงต่อเมื่อคุณเซ็ตอัพฐานข้อมูลแบบสมวารมิเรอร์ แต่ไม่กำหนดใช้ฐานข้อมูล และเรียกใช้คำสั่ง STACKDUMP DBCC ใน SQL Server 2005
912423การแก้ไข: leaks หน่วยความจำเกิดเมื่อคุณใช้ Fuzzy การค้นหาและจัดกลุ่ม Fuzzy เพื่อแปลงเป็นแพคเกจบริการรวม SQL Server 2005
912429ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง MDX การสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server 2005 Analysis Services: "ผิดภายในบริษัทพลาดมีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"
912439ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามต่าง ๆ บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันใน SQL Server 2005:"701 นั่นคือ หน่วยความจำระบบไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้แบบสอบถามนี้"
912446FIX: You receive an incorrect result when you execute a DISCOVER request or call the AdomdConnection.GetSchemaDataSet method against a SQL Server 2005 Analysis Services server
912450FIX: You may receive a null value for a calculated member when you run an MDX query in SQL Server 2005 Analysis Services
912459FIX: Error message when you query data from a SQL Server 2005 Analysis Services database by using the HTTP protocol: "Xml Parsing failed"
912471FIX: The replication on the server does not work any longer when you manually fail over databases in SQL Server 2005
912472FIX: An incorrect result may appear in the subscribing database when you set database mirroring for a database and database failover occurs in SQL Server 2005
912702FIX: Error message when you run an MDX query in SQL Server 2005 Analysis Services: "Dimension attribute was not found"
912705FIX: Error message when you try to drill through a report in SQL Server 2005 Reporting Services: "An internal error occurred on the report server. See the error log for more details"
912885FIX: You may receive an access violation error message when you run a parallel execution plan in SQL Server 2005
913363FIX: You receive an error message when you use SQL Server 2005 Reporting Services to run a report that has two or more parameters
913371FIX: You may receive error messages when you use the sp_cursoropen statement to open a cursor on a user-defined stored procedure in SQL Server 2005
913849FIX: No result set is returned when you run an MDX query that uses an unnatural hierarchy in SQL Server 2005
913854You receive an error message when you try to switch to the Neural Network mining model in SQL Server 2005 Analysis Services
913941FIX: A SQL Server login may have more permissions when you log on to an instance of SQL Server 2005
914019FIX: Problems may occur when you use the SQLdiag utility in SQL Server 2005
914233FIX: SQL Server 2005 Analysis Services may close unexpectedly when you create and then delete a subcube in the same session
914535BUG: When you use an ActiveX Data Objects Recordset object to access a database in SQL Server 2005, the Recordset object returns no records
914595การแก้ไข: ขนาดการประมวลผลอาจล้มเหลว และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005
914596The incorrect type for the union element is returned when you run XQuery against XML data that contains the union element in SQL Server 2005
914638You receive a NULL value when you use XQuery to retrieve the value of an XML element in SQL Server 2005
914640Error message when you try to convert a string to the XML data type in SQL Server 2005: "Cannot bind to the reserved namespace"
914779คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการกระจายใน SQL Server 2005
914780Error message when you try to use a merge publication that you created in SQL Server 2005: "Precomputed partitions cannot be used"
914781Error message when you try to create a new subscription in SQL Server Express: "Invalid column name 'step_uid'."
915047When you try to run a query in a query editor in SQL Server Management Studio, a query in a different query editor runs instead
915050Error message when you use the sys.dm_exec_query_plan dynamic management function to return a Showplan in XML format for a Transact-SQL batch: "A system assertion check has failed"
915693The GUIDs for the new schema rowsets in SQL Server 2005 Analysis Services are not included in the Msmd.h file
915698Error message when you change the SQL Server service account for a clustered instance of SQL Server 2005: "The system cannot find the file specified."
915763FIX: The Permissions column for the Audit Schema Object Access event does not populate in SQL Server 2005
915793FIX: You cannot restore the log backups on the mirror server after you remove database mirroring for the mirror database in SQL Server 2005
915845SQL Server Agent jobs fail when the jobs contain job steps that use tokens after you install SQL Server 2005 Service Pack 1
916086FIX: Errors may be generated in the tempdb database when you create and then drop many temporary tables in SQL Server 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913090 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Notification Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsql2005sp1fix kbsql2005rssp1fix kbsql2005olapsp1fix kbsql2005nssp1fix kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbfix kbinfo kbmt KB913090 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913090

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com