Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003: Marzec 2006

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 913161 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 (KB913161). W tym artykule zawarto informacje o tej aktualizacji.

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja została wydana w marcu 2006.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Ta aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 zastępuje następujące dotychczas wydane aktualizacje:
911961 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003: luty 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=1587DED5-A82C-447F-9BB7-2B57554819EF

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja ustal wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w poniższej tabeli:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzina
Outlfltr.dat1.4.2921.03,293,42430 stycznia 200617:25
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,4404 listopada 200520:36
Tej aktualizacji nie trzeba instalować, jeśli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku Outlfltr.dat niż wymieniona w tabeli.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (plik msp) firmy Microsoft. Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Outlfltr.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość parametru REINSTALL=[lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające sposób aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Strategies for Updating Office 2003” (Strategie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011525741033.aspx
Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011511561033.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 913161 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner KB913161

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com