โปรแกรมแก้ไขด่วน: แอพลิเคชันเป็น.NET Framework 2.0 ที่รันภายใต้บริบทของบัญชีผู้ใช้ไม่มีส่วนกำหนดค่าผู้ใช้เมื่อเชื่อมโยงกับบริบทของบัญชีผู้ใช้ อาจมีปัญหา หรือคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913384 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • โปรแกรมประยุกต์ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ MicrosoftNETFramework 2.0
  • แอพลิเคชันที่เรียกใช้ใน Microsoft .NET Framework2.0
  • แอพลิเคชันที่เรียกใช้ภายใต้การ accountcontext ผู้ใช้
  • ไม่มีโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ accountcontext ผู้ใช้อยู่
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์อาจล้มเหลว หรือคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง ถ้าคุณตรวจแก้จุดบกพร่องเกิดความผิดพลาด คุณพบการละเมิดการเข้าถึงในการ mscorwks SecurityConfig::GetCacheEntryฟังก์ชัน

ถ้าคุณประสบปัญหานี้ในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft ASP.NET คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
รหัสเหตุการณ์: 1023
รหัสเหตุการณ์ raw: 1023
บันทึก Nr: 14
ประเภท: ไม่มี
แหล่งที่มา: รันไทม์.NET
ข้อความ: NET Runtime version 2.0.50727.42 - Fatal Execution Engine Error (7A05E2B3) (80131506)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
รหัสเหตุการณ์: 1000
รหัสเหตุการณ์ raw: 1000
บันทึก Nr: 15
ประเภท: ไม่มี
แหล่งที่มา: การรันไทม์.NET 2.0
ชนิดของการรายงานข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาด
เวอร์ชั่น 2.0.50727.42, 4333e7ec ประทับ แอพลิเคชัน w3wp.exe เวอร์ชั่น 6.0.3790.1830, 42435be1 ประทับ mscorwks.dll โมดูล ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องของข้อความ: ดีบัก 0 ข้อบกพร่องที่อยู่ 0x000e9f96
หมายเหตุ
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2 ต่อ message1 ข้อผิดพลาด
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นกับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 Thisproblem อาจเกิดขึ้นกับชนิดอื่นของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานแบบโต้ตอบ undernon บัญชี เช่นบริการของ Windows
นอกจากนี้ ใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 หรือ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังหน้ารายงานการใช้ไซต์ของเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลการใช้สำหรับเว็บไซต์นั้น จากนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คำขอล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
บันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

รหัสเหตุการณ์: 1023
รหัสเหตุการณ์ raw: 1023
บันทึก Nr: 14
ประเภท: ไม่มี
แหล่งที่มา: รันไทม์.NET
ข้อความ: NET Runtime version 2.0.50727.42 - Fatal Execution Engine Error (7A05E2B3) (80131506)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการอ้างอิงเป็น null ในแคชของผู้ใช้นโยบาย

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากแกลเลอรีโค้ดของ MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB913384

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณปรากฏ ได้เนื่องจากเพแกลเลอรีของรหัสทรัพยากรจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี.NET Framework 2.0 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
mscordacwks.dll2.0.50727.63800,25624-ม.ค.-200611:16x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.634,308,99224-ม.ค.-200611:16x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.635,616,64024-ม.ค.-200611:16x 86
Sos.dll2.0.50727.63377,34424-ม.ค.-200611:16x 86

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
เมื่อเริ่มต้นการรันไทม์ภาษาทั่วไป (CLR) CLR ที่ตรวจสอบว่า โพรไฟล์ผู้ใช้ที่มีอยู่ ถ้าไม่มีส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ การอ้างอิงเป็น null ถูกวางในแคชของผู้ใช้นโยบาย ถ้าส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหานโยบาย CLR พยายามเอาการอ้างอิงถึงการอ้างอิงเป็น null ในแคชของผู้ใช้นโยบาย เมื่อ CLR ไม่สามารถเอาการอ้างอิงถึงการอ้างอิงเป็น null ในแคชของผู้ใช้นโยบาย .NET Framework 2.0 ล้มเหลว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่คือจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913384 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbfix kbqfe kbtshoot kbmt KB913384 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913384

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com