Beskrivning av uppdatering för Office XP: 14 mars 2006

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 913471 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office XP. I artikeln beskrivs var du kan hämta uppdateringarna. Dessutom innehåller artikeln en lista på problem som uppdateringen åtgärdar och information om hur du kan kontrollera om uppdateringen är installerad.

INLEDNING

Följande ämnen tas upp i artikeln:
 • Microsoft Office XP

  Microsoft har publicerat en uppdatering av stavningskontrollfunktionen i Microsoft Office XP. Uppdateringen innehåller signifikanta förbättringar av hur Office XP hittar och korrigerar stavfel i dokument på nederländska.
 • Språkverktyg för Microsoft Office XP

  Microsoft har publicerat en uppdatering av stavningskontrollfunktionen i Språkverktyg för Microsoft Office XP. Uppdateringen innehåller signifikanta förbättringar av hur Office XP hittar och korrigerar stavfel i dokument på nederländska.

Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom uppdateringen för Office XP (KB913471) korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
830005 Beskrivning av språkverktyg för den nederländska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office XP efter Service Pack 3: 14 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830814 Beskrivning av språkverktyg för den italienska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office XP efter Service Pack 3: 14 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834710 Beskrivning av språkverktyg för den svenska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office XP efter Service Pack 3: 19 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891433 Beskrivning av snabbkorrigeringen Office XP efter Service Pack 3 för den nederländska versionen av Office XP: 28 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
904411 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för italienska språkverktyg för Office XP efter Service Pack 3: 15 juli 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
906361 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för portugisiska (brasilianska) språkverktyg för Office XP efter Service Pack 3: 29 augusti 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
320278 Felmeddelandet "Den egna ordlistan <filnamn> är inte tillgänglig" när du försöker använda den portugisiska versionen av språkverktygen i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
906886 Beskrivning av språkverktyg för den nederländska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office XP efter Service Pack 3: 1 september 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
910287 Beskrivning av den nederländska stavningskontrollen för den nederländska versionen av Office XP efter Service Pack 3 och den nederländska snabbkorrigeringen för Office XP Multilingual User Interface efter Service Pack 3: 9 december 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdateringarna för Office XP (KB913471) finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringarna samt installations- och distributionsinstruktioner på följande Microsoft-webbplatser:

Office XP
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=C6A2E0B9-BBD2-49A9-AA46-CBC8E7717D1A
Språkverktyg för Office XP
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=D661E9CC-3903-436C-8263-D8E84E8665AC

Så här avgör du om korrigeringarna är installerade

Uppdateringarna innehåller filer med de versionsnummer som visas i nedanstående tabell.

Nederländska stavningskontrollen i Office XP (Mssp3nlff.msp)
Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Mso.aclEj tillämpligt9,6242005-10-1713:22
Mssp3nl.dll3.0.7.8181,8242005-10-1006:28
Mssp3nl.lexEj tillämpligt908,9942005-09-2610:42
Nederländska grammatikkontrollen i Office XP (Msgrnlff.msp)
Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Msgrnl32.dll7.0.1.2529,9842005-08-1510:39
Msgr_nl.lexEj tillämpligt4,890,8752005-09-2610:28
Nederländska synonymordboken i Office XP (Msth3nlff.msp)
Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Msth3nl.dll8.0.6.0245,7602002-12-1111:16
Msth3nl.lexEj tillämpligt753,0462005-09-1408:40
Nederländska specialordlistor i Office XP (Specialdictionarynldff.msp)
Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Juridsch.dicEj tillämpligt93,7272005-09-3008:17
Maatsch.dicEj tillämpligt162,2882005-09-3008:37
Medisch.dicEj tillämpligt238,1392005-09-3008:17
Techwet.dicEj tillämpligt168,2702005-09-3008:17
Zakelijk.dicEj tillämpligt259,0802005-09-3008:17
Språkverktyg för Office XP (Ptkff.msp)
Dölj tabellenVisa tabellen
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Imekr.ime6.0.2428.590,6242003-09-0909:50
Imekrcic.dll6.0.2428.595,7442003-09-0909:53
Juridsch.dicEj tillämpligt93,7272005-09-3008:17
Maatsch.dicEj tillämpligt162,2882005-09-3008:37
Medisch.dicEj tillämpligt238,1392005-09-3008:17
Msgr2pb.dll7.0.0.111,278,0152003-05-2713:04
Msgrhu32.dll3.2.0.3139,3372004-01-0714:56
Msgrit32.dll3.0.0.491,572,8642005-05-2506:15
Msgrnl32.dll7.0.1.2529,9842005-08-1510:39
Msgrpt32.dll3.1.0.10757,7602003-03-2608:47
Msgrru32.dll2.0.14.0405,5042003-11-2413:08
Msgrsw32.dll2.0.0.3862,297,8562004-02-0216:59
Msgr_hu.lexEj tillämpligt210,7552002-10-2009:50
Msgr_nl.lexEj tillämpligt4,890,8752005-09-2610:28
Msgr_sw.lexEj tillämpligt3,012,6482004-01-1310:02
Mshy3ge.dll1.52.0.2135,1682004-04-1313:17
Mso.aclEj tillämpligt9,6242005-10-1713:22
Mspeu32.dll2.3.0.19339,9682003-06-0508:45
Msscipya.ime5.3.0.2519696,3752003-09-1102:04
Mssp3en.lexEj tillämpligt363,3592003-03-2423:07
Mssp3ena.lexEj tillämpligt562,3552003-03-1920:26
Mssp3fr.dll1.7.2.28307,2792003-07-1613:12
Mssp3gep.lexEj tillämpligt2,488,9542002-04-1511:27
Mssp3it.dll1.0.0.40335,9372002-05-0707:48
Mssp3nl.dll3.0.7.8181,8242005-10-1006:28
Mssp3nl.lexEj tillämpligt908,9942005-09-2610:42
Mssp3pb.dll7.0.12.13434,1762005-08-1008:07
Mssp3pb.lexEj tillämpligt994,3042001-11-0811:25
Mssp3pt.dll3.1.0.12131,0722003-03-1814:10
Msspell3.dll1.1.0.621586,0162002-02-1522:26
Mstcipha.ime5.1.0.62811,0642003-09-0816:33
Msth3fr.dll7.0.1.8364,6152002-05-2310:46
Msth3it.dll1.0.0.12651,2642003-01-2918:38
Msth3it.lexEj tillämpligt3,357,9752003-01-2918:38
Msth3nl.dll8.0.6.0245,7602002-12-1111:16
Msth3nl.lexEj tillämpligt753,0462005-09-1408:40
Multibox.dll6.0.2428.479,8722003-03-1905:41
Techwet.dicEj tillämpligt168,2702005-09-3008:17
Tintlphr.exe5.1.0.15143,4212003-09-0910:42
Zakelijk.dicEj tillämpligt259,0802005-09-3008:17
Du behöver inte installera uppdateringarna om du har en senare version av filerna än vad som anges i tabellerna.

Information om MSP-filer för administratörer

MSP-filerna i följande tabeller finns med i uppdateringarna.

Office XP
Dölj tabellenVisa tabellen
Namn på MSP-filenBeskrivning
Mssp3nlff.mspGäller den nederländska stavningskontrollen i Office XP
Msgrnlff.mspGäller den nederländska grammatikkontrollen i Office XP
Msth3nlff.mspGäller den nederländska synonymordboken i Office XP
Specialdictionarynldff.mspGäller de nederländska specialordlistorna i Office XP
Språkverktyg för Office XP
Dölj tabellenVisa tabellen
Namn på MSP-filenBeskrivning
Ptkff.mspGäller Språkverktyg för Office XP

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Office XP på klientdatorer kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Office XP från administratörsavbildningen. När det gäller uppdateringarna för Office XP (KB913471), är värdet för [lista över funktioner] som följer:
FPSE,ProductNonBootFiles,FPClientFiles
Du kan också använda parametern REINSTALL=ALL för att installera om alla Microsoft Office-komponenter på klientdatorn.

Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Uppdatera klientdatorer från en uppdaterad administratörsavbildning" i "Distribuera Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter". Mer information om distribution av Service Packs för Office 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:
http://office.microsoft.com/sv-se/assistance/HA011402381033.aspx
Office Admin Update Center for Office IT Professionals som innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och de strategiska distributionsuppdateringarna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011511561033.aspx

Felmeddelanden

Följande Office XP-felmeddelanden kan visas:
Microsoft Office program har stött på ett problem och måste avslutas. Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Om du visar detaljinformation i felmeddelandet innehåller felrapporten denna eller en liknande felsignatur: De här felsignaturerna korrigeras av uppdateringen.

Office XP
Dölj tabellenVisa tabellen
ProgramnamnProgramversionModulnamnModulversionOffset
Winword.exe10.0.6612.0Mssp3nl.dll3.0.5.000008ff6
Språkverktyg för Office XP
Dölj tabellenVisa tabellen
ProgramnamnProgramversionModulnamnModulversionOffset
Winword.exe10.0.6754.0Msgrit32.dll3.0.0.370000d7f1
Winword.exe10.0.6612.0Mssp3nl.dll3.0.5.000008ff6
Winword.exe10.0.6754.0Msgrit32.dll3.0.0.470001f078
Winword.exe10.0.6764.0Msgrnl32.dll7.0.1.100001fe2
Winword.exe10.0.6754.0Msgrsw32.dll1.0.1.6000229be
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och offsetadresser förekomma.

Egenskaper

Artikel-id: 913471 - Senaste granskning: den 4 december 2007 - Revision: 1.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbexpertisebeginner kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB913471

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com