ประสิทธิภาพที่ลดลง ความล้มเหลวในการโหลดไดรเวอร์ หรือระบบไม่มีเสถียรภาพอาจเกิดขึ้นบนระบบที่มีหน่วยความจำเพิ่มลัดที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 913568 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มลัดใดอย่างหนึ่ง:
 • อุปกรณ์ไม่ได้เตรียมใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุม หรือบริการไม่เริ่มทำงาน
 • โปรแกรมล้มเหลว หรือไม่เริ่มทำงาน โปรแกรมเหล่านี้อาจรวมถึง Microsoft Exchange Server หรือ Microsoft SQL Server Analysis Services
 • ประสิทธิภาพของระบบไม่ดี
 • ระบบจะไม่เสถียร
 • ไม่มีการเริ่มต้นระบบ
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ว่า ทรัพยากรไม่เพียงพอ
 • คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop
หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มร้อนอาจสามารถเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

เมื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของหน่วยความจำเพิ่มร้อน ระบบปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากรของเคอร์เนลจะจัดการหน่วยความจำในอนาคตใด ๆ ที่สามารถเพิ่มเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า เคอร์เนลทรัพยากรถูกปันส่วนตามความสามารถของคอมพิวเตอร์แทนบน RAM ที่ติดตั้งจริง ๆ เคอร์เนลอาจจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญกับ RAM ที่อาจไม่ถูกติดตั้ง ดังนั้น คุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มร้อนอาจทำให้ขนาดสูงสุดของเพจพูจะมากน้อยกว่าที่คาดไว้

ปัญหาอาจน่าจะเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 เมื่อหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ระบบรายงานว่า RAM จำนวนมากได้รับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ปัญหาอาจจะมีผลกับกับ Windows Server 2003, Datacenter Edition คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน RAM 128 กิกะไบต์ (GB) ในตารางเชื่อมโยงกับทรัพยากรแบบสแตติก (SRAT) บอกให้ระบบปฏิบัติการที่อาจเพิ่ม RAM
 • ระบบจะใช้การ / กิกะไบต์ 3 สลับในแฟ้ม Boot.ini เมื่อใช้วิธีการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่เสมือนนี้ เคอร์เนลที่พร้อมใช้งานทรัพยากรมากกว่า นอกจากนี้ การปันส่วนรายการตารางเพระบบอาจลดลงไปยังระดับที่อาจก่อให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้พารามิเตอร์DynamicMemoryรีจิสทรีเพื่อจำกัดจำนวนของหน่วยความจำเพิ่มร้อน

เมื่อต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์DynamicMemoryรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่ (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  จัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 4. ชนิด DynamicMemory สำหรับชื่อของ DWORD จากนั้นกด ENTER
 5. คลิกขวาที่DynamicMemoryและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องValue dataพิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง

  ค่าของพารามิเตอร์นี้เป็นกิกะไบต์ (GB) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าเป็น 1 เคอร์เนลจองพื้นที่ทั้งหมดของหน่วยความจำระบบ 1 GB หรือ สำหรับยอดรวมของหน่วยความจำกายภาพที่ติดตั้งในเวลาเริ่มต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานลักษณะการทำงานของหน่วยความจำเพิ่มร้อน

เมื่อต้องการปิดใช้งานลักษณะการทำงานของหน่วยความจำเพิ่มร้อน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • วิธี a:ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มลัด โดยใช้ BIOS ถ้าสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงาน โดยใช้ BIOS ใช้วิธีการนี้
 • วิธี b:ถ้าไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มลัด โดยใช้ BIOS เราขอแนะนำให้ คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 SP1 และจากนั้น ให้ใช้วิธีที่ 1

  ถ้าคุณไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 SP1 คุณสามารถตั้งค่า/NOPAEสวิตช์ในแฟ้ม Boot.ini เพื่อปิดใช้งานโหมดของส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE)

  หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้ คุณปิดใช้งานโหมด PAE บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า การตั้งค่าคอนฟิกนี้อาจปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่ที่รวมเอาการสนับสนุนการป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) โดยไม่ได้ตั้งใจ ตั้งค่าสวิตช์/NOPAEบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ก่อน SP1 เวอร์ชั่น เท่านั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า/NOPAEสลับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996104.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Server 2003 ใน environmentssuch ที่ถูกสร้างเสมือนเป็น Hyper-V สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2927158 ของคุณ VM Windows Server 2003 อาจไม่เริ่มทำงานเมื่อมีการใช้หน่วยความจำแบบไดนามิก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะหน่วยความจำเพิ่มลัดใน Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=57183

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 913568 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB913568 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:913568

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com