Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia Menedżera zadań na komputerze z systemem Windows XP: „Menedżer zadań został wyłączony przez administratora”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 913623 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Próba otwarcia Menedżera zadań na komputerze z systemem Microsoft Windows XP powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Menedżer zadań został wyłączony przez administratora.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Administrator lokalny wyłączył Menedżera zadań, modyfikując wpis rejestru DisableTaskMgr.
 • Administrator domeny wyłączył Menedżera zadań przy użyciu zasad grupy.
 • Wirus lub program innej firmy wyłączył Menedżera zadań, modyfikując wpis rejestru DisableTaskMgr.
 • Bieżące konto użytkownika ma ograniczone uprawnienia.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.Aby rozwiązać ten problem, należy dla wpisu rejestru DisableTaskMgr ustawić wartość 0 (zero).

Uwaga Jeśli nie zostanie wykonana jedna z następujących akcji, zostanie przywrócone poprzednie ustawienie tego wpisu rejestru, powodując ponowne wyłączenie Menedżera zadań.
 • Ustawienie zasad grupy zostanie zmienione w domenie.
 • Ustawienie zasad lokalnych zostanie zmienione na kliencie.
Aby ustawić wpis rejestru DisableTaskMgr na wartość 0 dla określonego użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyloguj się z komputera.
 2. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W lewym okienku kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wpis DisableTaskMgr.
 6. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Aby ustawić wpis rejestru DisableTaskMgr na wartość 0 dla wszystkich użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyloguj się z komputera.
 2. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W lewym okienku kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wpis DisableTaskMgr.
 6. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 8. Ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Numer ID artykułu: 913623 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbtshoot KB913623

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com