ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อปฮีป: "dheapinst - ข้อผิดพลาดในการโหลดสัญลักษณ์ Win32k.sys สัญลักษณ์ที่ถูกต้องที่จำเป็นต้องใช้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม Dheapinst.exe การติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อปฮีป (Dheapmon.exe), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
dheapinst - ข้อผิดพลาดในการโหลดสัญลักษณ์ Win32k.sys สัญลักษณ์ที่ถูกต้องที่จำเป็น
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP:
 • Microsoft Windows 2000

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากรุ่นที่แน่นอนของสัญลักษณ์ Win32k.sys ไม่อยู่ในเส้นทางสัญลักษณ์ที่ระบุ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft โดยตรงเพื่อขอรับสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง

ถ้าคอมพิวเตอร์ปลายทางมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft โดยตรงเพื่อขอรับสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:srv*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -y dheapinst.exeแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  dheapinst - การตรวจสอบฮีปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว
 3. หลังจากที่คุณได้รับข้อความที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์dheapmon -lแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  เดสก์ท็อปฮีปข้อมูลการตรวจสอบ Tool (รุ่น 8.0.2823.0) Copyright (c) 2003-2005 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Dheapmon - โปรแกรมควบคุมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ กำลังโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น และคุณพร้อมที่ใช้เครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อป Heap
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

วิธีที่ 2: ระบุเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของ _NT_SYMBOL_PATH

ถ้าคอมพิวเตอร์ปลายทางมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจระบุเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของ _NT_SYMBOL_PATH โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:การตั้งค่า _NT_SYMBOL_PATH =เส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์แล้ว กด ENTER

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ต่อไปนี้:การตั้งค่า _NT_SYMBOL_PATH=symsrv*symsrv.dll*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 3. ประเภท:dheapinst.exeแล้ว กด ENTER เพื่อติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบฮีปเดสก์ท็อป

  หมายเหตุ:สัญลักษณ์ที่ถูกต้องจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์สัญลักษณ์ที่ระบุจากเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ ถ้าการข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Microsoft End-Userกล่องโต้ตอบ (EULA) ปรากฏ คลิกใช่เมื่อต้องการยอมรับเงื่อนไขของเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  dheapinst - การตรวจสอบฮีปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว
 4. หลังจากที่คุณได้รับข้อความที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 พิมพ์dheapmon -lแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  เดสก์ท็อปฮีปข้อมูลการตรวจสอบ Tool (รุ่น 8.0.2823.0) Copyright (c) 2003-2005 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Dheapmon - โปรแกรมควบคุมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ กำลังโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น และคุณพร้อมที่ใช้เครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อป Heap
 5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

วิธีที่ 3: กำหนดสัญลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยตนเอง

ถ้าคอมพิวเตอร์ปลายทางไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องขอรับสัญลักษณ์ที่ถูกต้องในการติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อปท็อปฮีปเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแพคเกจสัญลักษณ์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจสัญลักษณ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx
 2. ติดตั้งเครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อปฮีปบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:dheapinst -yเส้นทางสัญลักษณ์แล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้เส้นทางสัญลักษณ์เส้นทางของโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้งแพคเกจสัญลักษณ์ที่ไม่ ถ้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   dheapinst - การตรวจสอบฮีปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว
  3. หลังจากที่คุณได้รับข้อความที่ระบุไว้ในขั้นตอน b พิมพ์dheapmon -lแล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ:คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   เดสก์ท็อปฮีปข้อมูลการตรวจสอบ Tool (รุ่น 8.0.2823.0) Copyright (c) 2003-2005 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Dheapmon - โปรแกรมควบคุมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ กำลังโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น และคุณพร้อมที่ใช้เครื่องมือการตรวจสอบเดสก์ท็อป Heap
  4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
หมายเหตุ:ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณต้องขอรับสัญลักษณ์จากแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbwinservsetup kbtshoot kbmt KB914216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com