วิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2005 เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914277 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005 จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมใดในการเชื่อมต่อกับ SQL Server

ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ SQLCMD เพื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server:
Sqlcmd: ข้อผิดพลาด: Microsoft SQL Native Client: เกิดข้อผิดพลาดขณะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้น SQL Server ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกำหนดค่า SQL Server 2005 เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อระยะไกล โดยค่าเริ่มต้น SQL Server 2005 Express Edition และ SQL Server 2005 Developer Edition ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2005 เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลบนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล
  • เปิดบริการเบราว์เซอร์เซิร์ฟเวอร์ SQL
  • กำหนดค่าไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาตการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับ SQL Server และบริการ SQL Server เบราว์เซอร์
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลบนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 และเมื่อต้องการเปิดบริการ SQL Server Browser ใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกการพื้นที่พื้นผิวของ SQL Server 2005 เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่พื้นผิวถูกติดตั้งเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005
เปิดใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลสำหรับ SQL Server 2005 Express หรือ SQL Server 2005 Developer Edition

เปิดใช้งานบริการ SQL Server เบราว์เซอร์

สร้างข้อยกเว้นในไฟร์วอลล์ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914277 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowto kbtshoot kbinfo kbmt KB914277 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914277

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com