ลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน LooksAlive และ IsAlive สำหรับทรัพยากรที่มีอยู่ในคอมโพเนนต์ Windows Server Clustering ของ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานของการLooksAliveและIsAliveฟังก์ชันจุดสำหรับทรัพยากรที่มีอยู่ในคอมโพเนนต์ Windows Server Clustering ของ Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพ (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  บริการคลัสเตอร์ (ClusDisk.sys) ออกสำรองทุกวินาทีสาม กับดิสก์ทั้งหมดที่ได้รับการจัดการ หรือ กับทรัพยากรทั้งหมดของดิสก์ที่มีอยู่จริง กระบวนการLooksAliveโพลตรวจสอบว่า มีตั้งค่าสถานะในทรัพยากรดิสก์ที่มีอยู่จริง ถ้าค่าสถานะไม่ได้ตั้งค่า การจองสินค้าประจำงวดล้มเหลว
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveกระบวนการที่ไม่เท่ากับการดำเนินการทดสอบแบบdirคำสั่งที่จะดำเนินการกับรากของดิสก์
หมายเหตุ:เมื่อมีสร้างดิสก์ที่มีอยู่จริงทรัพยากร บริการคลัสเตอร์สร้างแฟ้มชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่า ดิสก์ไม่เสียหาย และที่ มีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับราก กระบวนการตรวจสอบนี้สร้าง และลบแฟ้มขนาดเล็กบนดิสก์แล้ว ต่อไปนี้คือ การ excerpt จากแฟ้ม Cluster.log ที่แสดงขั้นตอนนี้:
ดิสก์ที่มีอยู่จริงดิสก์ X: DisksWriteTestFile: ขณะสร้างแฟ้มทดสอบ (X:\zClusterOnlineChk.tmp)

ทรัพยากรที่อยู่ ip (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  ตรวจพบความล้มเหลวของทรัพยากรที่อยู่ ip ขึ้นหลักตรวจพบความล้มเหลวในเครือข่ายของบริการ (MSCS) คลัสเตอร์ Microsoft อินเทอร์เฟซ ทรัพยากรที่อยู่ IP รอการแจ้งเตือนล้มเหลวของอินเทอร์เฟซเครือข่าย โดยใช้บริการคลัสเตอร์ (ClusAPI) เมื่อบริการคลัสเตอร์ declares ว่า อินเทอร์เฟซของเครือข่ายล้มเหลว ทรัพยากรที่อยู่ IP ตั้งค่าสถานะความล้มเหลวบนแต่ละทรัพยากรที่อยู่ IP ที่โฮสต์บนอินเทอร์เฟซที่ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสีย heartbeats เป็นสาเหตุของโหนดการลงคะแนนเสียงบนอินเทอร์เฟซที่ล้มเหลว ครั้งถัดไปที่การLooksAliveมีเรียกฟังก์ชัน ทรัพยากรล้มเหลว

  กระบวนการLooksAliveฟังก์ชันจะทำต่อไปนี้:
  • โปรแกรมควบคุม TCP/IP ของการสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่า รายการตารางของเครือข่ายสำหรับอยู่ IP เสมือนจะยังคงอยู่ในกองซ้อน รายการตารางของเครือข่ายที่ตรงกับที่อยู่ IP
  • queries ไดรเวอร์ NetBT เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ NetBT ยังคงมีอยู่ถ้ามีการเปิดใช้งาน NetBIOS สำหรับทรัพยากร
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เฟซล้มเหลวตรวจหาในเซิร์ฟเวอร์ clusters คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  892422ภาพรวมของเหตุการณ์ ID 1123 และเหตุการณ์ 1122 ID ที่บันทึกข้อมูลในการใช้ Windows 2000 และ clusters เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ชื่อทรัพยากร (ClusRes.DLL) ของเครือข่าย

 • LooksAlive
  ตรวจพบความล้มเหลวทรัพยากรชื่อเครือข่ายได้ทดสอบ "ยังคงมีอยู่" ที่เหมือนกับการทดสอบของทรัพยากรที่อยู่ IP ถ้าเปิดใช้งานกับทรัพยากรเครือข่ายชื่อ NetBIOS ทรัพยากรชื่อเครือข่าย queries อุปกรณ์ NetBT เพื่อตรวจสอบว่า ชื่อเสมือนยังคงโหลดในกองซ้อนของเครือข่าย

  ทรัพยากรชื่อเครือข่ายยังมีเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากรโฮสต์ (A) ทุก 24 ชั่วโมง อีกวิธีหนึ่งคือ ระเบียนทรัพยากรการค้นหาแบบย้อนกลับ (PTR) สามารถลงทะเบียน ทรัพยากรชื่อเครือข่ายใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP ของโหนดขึ้นหรือที่อยู่ของทรัพยากรชื่อเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ DNS ต้องมีการกำหนดค่าให้ยอมรับการปรับปรุงแบบไดนามิก

  มีการตรวจสอบสถานะสำหรับแต่ละความพยายามในการลงทะเบียนในระหว่างLooksAliveTest ถ้ามีการลงทะเบียนทั้งหมดล้มเหลว และ ถ้าชื่อเสมือนไม่ได้ถูกลงทะเบียน โดยใช้ NetBIOS ชื่อเสมือนถูกพิจารณาว่าจะไม่สามารถเข้าถึง ดังนั้น ทรัพยากรล้มเหลว นอกจากนี้ ทรัพยากรชื่อเครือข่ายล้มเหลว ถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติ "DNS ไม่จำเป็น" การอย่างใดอย่างหนึ่ง และ หากไม่สามารถลงทะเบียน DNS อย่าง น้อยหนึ่งได้

  หมายเหตุ:ในทั้งสองสถานการณ์เหล่านี้ หมดเวลาของการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DNS จะไม่ถือเป็นความล้มเหลว
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

แฟ้มทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับการใช้ร่วมกับแฟ้มกันทรัพยากรดึงคุณสมบัติของใช้ร่วมกันจากบริการ Server จะเป็นการทดสอบพื้นฐานที่อยู่ใช้ร่วมกัน
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบสำหรับทรัพยากรใช้ร่วมกันของแฟ้มไม่สิ่งเดียวกันเป็นแบบLooksAliveTest ถ้าการMaxUsersคุณสมบัติถูกกำหนดเป็น -1 ไม่ (จำกัด), การIsAliveฟังก์ชันเปิดแฟ้มแรกบนใช้ร่วมกัน โดยใช้ชื่อที่ใช้ร่วมกัน มิฉะนั้นIsAliveฟังก์ชันทดสอบว่าเส้นทางไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้องกับใช้ร่วมกันยังคงถูกต้อง

แฟ้มทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเป็นราก DFS แบบสแตนด์อโลน (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับการใช้การแจกจ่าย File System (DFS) ราก File ร่วมทรัพยากรดึงสถานะคุณลักษณะของใช้ร่วมกันจากบริการ Server จะเป็นการทดสอบพื้นฐานที่อยู่ใช้ร่วมกัน ค่าสถานะมีการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า ที่ใช้ร่วมกันถูกทำเครื่องหมายเป็นราก DFS แบบ
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบสำหรับทรัพยากรใช้ร่วมกันแฟ้มของราก DFS ไม่สิ่งเดียวกันเป็นLooksAliveTest นอกจากนี้IsAliveทดสอบร้องขอการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสมือนที่อ้างถึง หากการทดสอบที่สำเร็จ ทรัพยากรใช้ร่วม DFS รากแฟ้มกันเปิดแฟ้มแรกบนใช้ร่วมกัน

ทรัพยากรของตัวจัดคิว (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากรตัวจัดคิวงานบริการควบคุม Manager (SCM) เพื่อดูว่า กระบวนการ SpoolSV.exe อยู่ในสถานะที่ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveฟังก์ชันทดสอบทรัพยากรตัวจัดคิวงานด้วยการเรียกไปยังผู้ให้การพิมพ์เฉพาะที่ (Localspl.dll) ในระบบย่อยการพิมพ์ เป็นการชักโทรจูงผู้ที่ภายในเครื่องพิมพ์ให้ กับ grab และปล่อยส่วนที่สำคัญของรหัสในหน่วยความจำ การทดสอบนี้ตรวจสอบว่า บริการ Spooler ทำงาน และ responsive

ทรัพยากรบริการทั่วไป (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากรบริการทั่วไป SCM เพื่อดูว่า บริการที่ระบุอยู่ในสถานะที่ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากรแอพลิเคชันทั่วไป (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  ทรัพยากรแอพลิเคชันทั่วไปแตกต่างจากสุดทรัพยากรอื่น ๆ หลักได้เนื่องจากทรัพยากรไม่ใช้มาตรฐานLooksAliveและIsAliveคะแนนของรายการ แทน ทรัพยากรแอพลิเคชันทั่วไปกลับค่าแฮนเดิลของขั้นตอนของกระบวนการแอพลิเคชันลูกกลับเพื่อตรวจสอบทรัพยากร ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบทรัพยากรต้องรอสำหรับการจัดการกระบวนการ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลว หมายเลขอ้างอิงของกระบวนการถูก signaled ลักษณะการทำงานนี้บ่งชี้ว่า กระบวนการหยุด ในกรณีนี้ ทรัพยากรแอพลิเคชันทั่วไปยังไม่มีห้าวินาทีล้มเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลว แทน ทรัพยากรแอพลิเคชันทั่วไปไปเป็นสถานะที่ล้มเหลวในทันที ถึงแม้ว่าค่าเริ่มต้นค่าสำหรับการLooksAliveทดสอบเป็นห้าวินาที
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากรสคริปต์ทั่วไป (ClusRes.DLL)

 • LooksAlive
  ชนิดของทรัพยากรสคริปต์ทั่วไปช่วยให้นักพัฒนานำมาใช้แบบกำหนดเองLooksAliveจุด โดยใช้ภาษาสคริปต์ เช่น Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBscript) หรือ Jscript ต้องสร้างผู้พัฒนาของสคริปต์LooksAliveรหัสในสถานการณ์นี้
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากร Coordinator ทรานแซคชันแบบกระจาย (MTXClu.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากร Coordinator ทรานแซคชันที่แจกจ่าย SCM เพื่อดูว่า บริการที่ระบุอยู่ในสถานะที่ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากรการจัดคิวข้อความ (MQClus.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับสอบถามการจัดคิวข้อความทรัพยากรแบบ SCM เพื่อดูว่า สอดคล้องกับการจัดคิวข้อความของคลัสเตอร์บริการอยู่ในสถานะที่ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากรทริกเกอร์ที่มีการจัดคิวข้อความ (MQTGClus.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากรทริกเกอร์การจัดคิวข้อความ SCM เพื่อดูว่า บริการคลัสเตอร์ทริกเกอร์การจัดคิวข้อความที่ตรงกันอยู่ในสถานะที่ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากร wins (ClNetRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากรบริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) SCM เพื่อดูว่า บริการ wins โดยสอดคล้องกันอยู่ในสถานะ "เริ่มรอ" หรือ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากร dhcp (ClNetRes.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับแบบสอบถามของทรัพยากรแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) SCM เพื่อดูว่า บริการ DHCP ที่สอดคล้องกันอยู่ในสถานะ "เริ่มรอ" หรือ "การทำงาน"
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

ทรัพยากรภารกิจการให้บริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล (VSSTask.DLL)

 • LooksAlive
  กระบวนการLooksAliveทดสอบสำหรับการไดรฟ์ข้อมูลเงาคัดลอกบริการงานตรวจสอบทรัพยากรถ้า งานไม่ทราบว่าบริการ Task Scheduler
 • IsAlive
  กระบวนการIsAliveทดสอบจะเหมือนกับLooksAliveทดสอบในบริบทนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB914458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com