คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการกระจายใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914779 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 422648 (sqlbudt)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่ายในการกำหนดค่าแบบ distributor ใน Microsoft SQL Server 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความที่ 1

SQL Server ไม่สามารถกำหนดค่า 'InstanceName' เป็น Distributor แบบ (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

ข้อความ 2

ข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะดำเนินการคำสั่ง Transact SQL หรือชุดงาน (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

ข้อความที่ 3

ไม่พบหลัก 'sa' เนื่องจากจะไม่มีอยู่ หรือคุณไม่ได้รับอนุญาต
หมายเหตุ:InstanceNameตัวยึดสำหรับชื่ออินสแตนซ์ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีของผู้ดูแลระบบ SQL Server ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่ายต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ให้ sa

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าถึงตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
  3. คลิกขวาการคัดลอกโฟลเดอร์ แล้วคลิกการกำหนดค่าการแจกจ่าย.
หมายเหตุ:คุณอาจไม่สามารถค้นหานี้การกำหนดค่าการแจกจ่ายเมื่อคุณคลิกขวาที่รายการนั้นการคัดลอกโฟลเดอร์ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่าย distributor เป็นการกำหนดค่าคอนฟิก คุณสามารถดู และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ distributor ณจุดนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
  3. คลิกขวาการคัดลอกโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ distributor.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าการแจกจ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms190082.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ distributor ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms151704.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914779 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbsql2005setup kbsql2005presp1fix kbsql2005repl kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB914779 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:914779

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com