ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914961 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงเอกสารประกอบฉบับปัจจุบันสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=75107
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
หมายเหตุ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ทำงานภายใต้โค้ดทรีของ Windows Server 2003 กิจกรรมบริการและการสนับสนุนสำหรับ Windows XP Professional x64 Edition จะใช้ทรีของ Windows Server 2003 และไม่ใช้ไคลเอ็นต์ทรีของ Windows XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
888733 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/servers/64bit/overview.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914961 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2550 - Revision: 5.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 • Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 x64 Enterprise
 • Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 x64 Standard
Keywords: 
kbhowto kbinfo KB914961

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com