รายการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 914962 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Service Pack หนึ่งจะได้รับการแก้ไขใน Service Pack ต่อๆ ไปด้วย

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการบทความต่างๆ ใน Microsoft Knowledge Base (KB) ที่อธิบายถึงการแก้ไขและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ในการสนับสนุนและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท สำหรับบุคคลอื่นที่มีคำถามเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP2 อาจค้นหาคำตอบได้ดีกว่าจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/3198/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 SP2 โปรดเยี่ยมชม Microsoft Windows Server TechCenter เพื่อขอรับเอกสารบันทึกย่อประจำรุ่น:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/cc773361(WS.10).aspx
หมายเหตุ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition จะขึ้นกับโค้ดทรีของ Windows Server 2003 บริการและกิจกรรมการสนับสนุนของ Windows XP Professional x64 Edition จะใช้ทรีของ Windows Server 2003 และไม่ใช้ไคลเอ็นต์ทรีของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
888733 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 SP2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความประเภท
889531การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อผิดพลาด System.NullReferenceException เมื่อคุณกด BACKSPACE ในตัวควบคุม DataGrid เพื่อปรับเปลี่ยนแถวในตารางลูกใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893005การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจจบการทำงานอย่างกะทันหัน หรือคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด NullReference ในขณะทำงาน เมื่อโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวใช้ตัวควบคุม ErrorProvider หรือตัวควบคุม ToolTip ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893100การแก้ไข: คุณสมบัติ SenderID ของข้อความใดๆ ที่มีการส่งไปยังคิวข้อความจะเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้รายแรกที่เข้าสู่ระบบเสมอเมื่อคุณใช้ Namespace ของ System.Messaging เพื่อส่งข้อความในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893166การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด System.Security.SecurityException เมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณมีการเรียกใช้เมธอด PrintDialog.ShowDialog ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893251การแก้ไข: อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณใช้คลาส BinaryFormatter หรือคลาส SoapFormatter เพื่อซีเรียลไลซ์วัตถุใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
893360การแก้ไข: การกำจัดแฟ้มที่ไม่ได้ใช้งานรุ่น 1 และการกำจัดแฟ้มที่ไม่ได้ใช้งานรุ่น 2 เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำทางกายภาพ 2 GB หรือมากกว่าที่ใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
894092การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ของคุณไม่สามารถโหลดทรัพยากรจากแอสเซมบลี Satellite ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่มีการใช้ชื่อของผู้ใช้อื่นไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้ม .config ของโปรแกรมประยุกต์ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
894611การแก้ไข: อาจเกิดความผิดพลาดของชุดข้อมูลและข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอ เมื่อคุณใช้เมธอด RegisterClientScriptBlock หรือเมธอด RegisterStartupScript เพื่อลงทะเบียนบล็อกสคริปต์ในฝั่งไคลเอ็นต์ขนาดใหญ่ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895251ความพร้อมใช้งานของแพคเกจรวบรวมการแก้ไขปัญหาด่วนใน .NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 สำหรับ System.windows.forms.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895474การแก้ไข: หน่วยความจำและทรัพยากรไม่ถูกปล่อยออกมาเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Form.Close บนฟอร์มลูก MDI ในคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 หรือ .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
895579การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด "System.NullReferenceException" เมื่อคุณผสานเมนูหลักและเมนูย่อยในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ฟอร์ม MDI ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896000การแก้ไข: กระบวนการบริการที่มีการจัดการของ Windows อาจไม่ได้รับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งอย่างถูกต้องเมื่อกระบวนการดังกล่าวทำงานอยู่บน Windows รุ่น 64 บิตที่เรียกใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896010การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้จัดการใน System.Xml.XmlException เมื่อคุณส่งผ่านสายอักขระที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้องบนขอบเขตระยะไกลใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896181การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถสร้างคลาสชั่วคราวได้" ใน Internet Explorer เมื่อคุณพยายามเปิดเพจ ASP.NET ที่ใช้บริการเว็บใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896182การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาการวนซ้ำที่ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ และโค้ดต้นฉบับได้ใช้ตัวเลือก MSIL Assembler /DEBUG ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896246การแก้ไข: ค่า E_POINTER ถูกส่งคืนเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Dispose บนวัตถุที่ได้รับมาจากคลาส ServicedComponent ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896501การแก้ไข: จำนวนเซสชันที่ใช้งานอยู่ในฐานข้อมูล Oracle เพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้ .NET Framework Data Provider for Oracle ซ้ำๆ หลายครั้งใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896600การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้บริการ ASP.NET State Server เพื่อจัดเก็บสถานะเซสชันของ ASP.NET ใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896665การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด Control.Invoke ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
896982การแก้ไข: มีข้อผิดพลาด System.TypeLoadException เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการสร้างบน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
898548การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms ซึ่งแสดงรูปโดยการใช้ตัวควบคุม PictureBox อาจหยุดการตอบสนองใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
898901การแก้ไข: ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ASP.NET อาจไม่แสดงตามที่คาด เมื่อคุณใช้ 'การตรวจสอบระบบ' ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ASP.NET บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 หรือ .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899020การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms อาจเกิดปัญหาหน่วยความจำรั่ว เมื่อฟอร์มภายในโปรแกรมประยุกต์ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งใน .NET Framework 1.1 และใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899181การแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms ซึ่งเรียกใช้บริการเว็บและคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM+ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะใดๆ IIS อาจหยุดการตอบสนองบน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899326การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ArgumentOutOfRange เมื่อคุณแสดงกล่องโต้ตอบโมดอล หรือกล่องข้อความของตัวควบคุม ListView ใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899511การแก้ไข: ใน .NET Framework 1.1 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด System.NullReferenceException แบบสุ่ม เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Forms แสดงกล่องโต้ตอบโมดอลเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899524การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "System.ArgumentNullException: ค่าไม่สามารถเป็นค่าว่าง" เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด SignedXml.ComputeSignature (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899589MS05-046: จุดอ่อนใน Client Service สำหรับ NetWare อาจอนุญาตให้มีการเรียกใช้รหัสระยะไกล Networking SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การทำงานของเครือข่าย
900095การแก้ไข: คอมโพเนนต์บริการที่มีการจัดการของ COM+ อาจไม่ถูกนำออกมาใช้ในทันทีโดยเมธอด Release และคอมโพเนนต์ดังกล่าวอาจไม่เรียกใช้เมธอด Dispose เมื่อการเรียกใช้เมธอด Activate ล้มเหลวใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
900609คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงของบางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
900822การแก้ไข: เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework ใช้คลาส System.Threading.Timer เหตุการณ์ของตัวจับเวลาอาจไม่มีการส่งสัญญาณใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
901151การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์อาจเกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานลดลง เมื่อคุณพยายามเพิ่มคอลัมน์ หรือเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ชื่อหรือดัชนีใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
903887การแก้ไข: IDE อาจปิดลงโดยไม่คาดคิด หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อคุณพยายามคัดลอกข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าต่าง 'รายการงาน' ใน Visual Studio .NET 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
904416อาจเกิดหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 ที่ต้องการฟังก์ชัน Assembly.LoadWithPartialName() ในการโหลดแอสเซมบลี (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
904422การแก้ไข: กลไกการจำกัดจำนวนการร้องขอต่อระบบของการเชื่อมต่อภายในพยายามสร้างการเชื่อมต่อใหม่ซ้ำๆ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้คลาส System.Data.SqlClient ในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL Server ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905302การแก้ไข: ใน .NET Framework 1.1 แอสเซมบลีอาจส่งคืนข้อผิดพลาด E_INVALIDARG เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน IMetaDataEmit::GetTokenFromSig ซ้ำๆ บนแอสเซมบลีนั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905496การแก้ไข: ข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ อาจสูญหายไปในเอกสารตัวอย่าง XML ถ้าคุณใช้พร็อกซีสำหรับบริการเว็บที่สร้างขึ้นโดยการนำเข้า Schema (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
905546การแก้ไข: ตัวควบคุม ActiveX ไม่ได้ปล่อยทรัพยากรของระบบออกมาในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
906588การแก้ไข: ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพของ Visual Studio .NET 2003 จะลดลง เมื่อคุณคอมไพล์โซลูชันขนาดใหญ่ที่มีหลายโครงการใน Visual Studio .NET 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907262การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามที่จะถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework 2.0 และโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907407การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "System.IO.IOException" เมื่อคุณใช้การแปลง XSLT ในการคอมไพล์เว็บเพจบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907544การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 อาจมีปัญหาในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
907829การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน .NET Framework 1.1 เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบาย "การเข้ารหัสของระบบ ใช้อัลกอริทึมที่เข้ากันได้กับ FIPS สำหรับการเข้ารหัสลับ การแปลงแป้นพิมพ์ และการลงลายมือชื่อ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908001การแก้ไข: เว็บเพจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณปรับปรุงเนื้อหาในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ASP.NET (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908127การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด OutOfMemoryException เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ในการลบแฟ้มจำนวนมากใน SharePoint Portal Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908787การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่ใช้ .NET Framework อาจมีปัญหาหน่วยความจำที่มีการจัดการรั่ว เมื่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลใช้ HTTP เป็นโพรโทคอลสำหรับคลาสแชนเนล HttpChannel (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
908796การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Windows Forms อาจหยุดการตอบสนองในบางครั้งนานถึง 10 นาทีใน .NET Framework 1.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
909766การแก้ไข: ปัญหาหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้น และ Visual Studio .NET 2003 อาจปิดลงอย่างกะทันหัน และเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อคุณคอมไพล์โซลูชันขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 65 โครงการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
910553การแก้ไข: เมื่อคุณเปลี่ยนค่า Session.Timeout ในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สร้างบน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 จะมีการเรียกใช้เมธอด Session.End ทันที (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
911205การแก้ไข: ค่าที่ได้รับในรูปแบบรหัสที่ไม่มีการจัดการอาจไม่ถูกต้อง เมื่อรหัสที่มีการจัดการในโปรแกรมประยุกต์ C++ เรียกรหัสที่ไม่มีการจัดการ และส่งผ่านค่าต่างๆ ออกไป ค่าดังกล่าวที่ได้รับในรูปแบบรหัสที่ไม่มีการจัดการอาจไม่ถูกต้องใน .NET Framework 1.1 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
911309การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับ Microsoft ASP.NET ที่มี URL ที่กำหนดเองใน Microsoft .NET Framework 1.1 จะเกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
915808การแก้ไข: การล็อกตายอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้การจัดเรียงส่วนติดต่อข้ามบริบทสำหรับการใช้งานร่วมกันของ COM ใน .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
920978การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การละเมิดการเข้าถึง C0000005" เมื่อโปรแกรมประยุกต์ .NET Framework 1.1 เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีวัตถุที่ซ้อนกันตามลำดับชั้นมากกว่าแปดวัตถุ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
922542การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แอสเซมบลี .NET จาก BizTalk Server 2004 ใน .NET Framework 1.1 SP1: "ไม่สามารถสร้างการแปลง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).NET Framework
899515คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Mmc.exe มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และจะถูกปิดการทำงานโดย Windows" เมื่อคุณเรียกใช้การค้นหาที่มีการกรองใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
903662มีเวลาหน่วงที่นานมากเมื่อคุณพยายามดูข้อมูลด้านความปลอดภัย DACL หรือ SACL ของวัตถุ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
912263ส่วน "การรับข้อมูลของโดเมน" ของขั้นตอนบรรทัดคำสั่ง GPResult.exe ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
913548การแก้ไข: โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อคุณปิด Windows Form ในโปรแกรมดังกล่าว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
914785สแนปอิน ADCAdmin MMC ใช้เวลานานมากในการแสดงรายละเอียดการกำหนดค่าของ 'บริการการจำลองแบบไซต์ Exchange' ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
921618สคริปต์ที่ใช้คำสั่ง bootcfg อาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
922595การแก้ไข: ตัวนับ "% เวลาตัวประมวลผล" ของวัตถุประสิทธิภาพใน 'เซสชันของบริการเทอร์มินัล' รายงานค่ามากกว่า 100 % (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
925104บันทึกของระบบรายงานข้อผิดพลาด "รหัสเหตุการณ์ PerfOS: 2001" จำนวนมาก เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่มีตัวประมวลผลมากกว่า 32 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
925138ฟังก์ชันการบัญชีของ Windows System Resource Manager (WSRM) ส่งคืนค่าที่ไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการดูแลระบบ
914012การจัดคิวข้อความไม่เริ่มทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
919953โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อม 'บริการเทอร์มินัล' หยุดการทำงาน หรือทำงานช้ากว่าปกติ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
838657โปรแกรม I-deas 10 หรือ I-deas 11 จาก UGS รันช้ากว่าที่คุณคาดไว้มากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่ได้รับการปรับแก้ให้ใช้งานกับภาษาแถบเอเชียตะวันออกความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
920670MS06-050: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows Hyperlink Object Library อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้า
919881การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Cicero (เฟรมเวิร์กบริการข้อความ)
898791คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 258 เมื่อระบบแบบคลัสเตอร์เข้าแทนที่บนดิสก์เป็นโหนดอื่นบนโหนดของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ซึ่งกำลังทำงานอยู่บน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
903650การทำงานของโหมดการดูแลรักษาเพิ่มเติมสำหรับทรัพยากรบนดิสก์ทางกายภาพแบบคลัสเตอร์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
908510คลัสเตอร์ไม่เข้าแทนที่บนดิสก์แบบคลัสเตอร์ที่จำลองแบบแล้ว หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
909608คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณใช้สวิตช์ /integrate เพื่อรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 900725 เข้าไปในแฟ้มต้นฉบับสำหรับการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
911030การเข้าแทนที่ของโหนดคลัสเตอร์ไม่ทำงาน เมื่อคุณใช้การสำรองแบบถาวรที่เข้ากันได้กับ SCSI-3 ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
917805กระบวนการ Wmiprvse.exe ใช้จำนวนหน่วยความจำที่เพิ่มมากขึ้นทุกที เมื่อคุณระบุคลาส MSCluster_ResourceToPossibleOwner บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
921181การปรับปรุงที่พร้อมให้ใช้งานได้เพิ่มคุณลักษณะการใช้แฟ้มร่วมกัน และคุณลักษณะคลัสเตอร์ฮาร์ทบีทที่สามารถกำหนดค่าได้ ให้กับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
923424เหตุการณ์ 1209 เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน 911030 ไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
924407'ตัวตรวจสอบทรัพยากร' หยุดการตอบสนอง (แฮงค์) จากนั้นจึงเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อมีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการล็อกตายใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบคลัสเตอร์
901214MS05-036: ช่องโหว่ใน Microsoft Color Management Module อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สี
919332โปรแกรม 32 บิตอาจพิมพ์สีออกมาอย่างไม่ถูกต้อง ขณะเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สี
896729ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ Hotfix Rollup Package 5 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897253การแก้ไข: พร็อกซี MSDTC ไม่มีเสถียรภาพ และไม่เข้าร่วมในทรานแซคชันเมื่อพร็อกซี MSDTC ได้บันทึกการแจ้งเตือนเหตุการณ์ TM_DOWN จำนวนมากใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897571การแก้ไข: มีการละทิ้งจุดสิ้นสุด TCP แบบคงที่ของ DCOM เมื่อคุณกำหนดค่าจุดสิ้นสุดสำหรับ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
897667ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899424การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ WinFX มีปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้เมธอด FileRecordSequence.WriteRestartArea ที่มีอยู่ใน WinFX SDK (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899425การแก้ไข: อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำไม่เพียงพอในกระบวนการ BizTalk Server (Btsntsvc.exe) ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899426การแก้ไข: บริการ MSDTC ไม่เริ่มในคลัสเตอร์แบบเอกเทศ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899596การแก้ไข: กระบวนการ Dllhost อาจหมดเวลาโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปล่อยให้ทำงานต่อไปเมื่อไม่มีการใช้งาน" ในโปรแกรมประยุกต์ COM+ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899597การแก้ไข: failfast เกิดขึ้นในรหัสแบบทันเวลา เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมธอด DestroyManagedStub ใน COM+ 1.5 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
899756การแก้ไข: MSDTC ไม่ได้ตรวจหาการสิ้นสุดการทำงานของกระบวนการ และ MSDTC ไม่สามารถกำหนดค่าการหมดเวลาสำหรับทรานแซคชัน XA ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
902400MS05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM+ อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
903087การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Office 2003 หยุดการตอบสนองเป็นเวลา 10 ถึง 15 วินาที เมื่อคุณบันทึกเอกสารที่มีเส้นทางไปยังทรัพยากรซึ่งไม่มีอยู่บนเครือข่าย ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
904388การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ COM+ หยุดการตอบสนอง และไอคอนบนเดสก์ทอปและแถบงานอาจไม่ปรากฏตามอย่างที่คาดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
905430การแก้ไข: สถิติอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM+ บางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
906677การแก้ไข: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DCOM ย้อนกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเอาผู้ใช้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ "สิทธิ์ในการเรียกใช้และเปิดใช้งาน" ในเครื่องมือบริการคอมโพเนนต์ (DCOMCONFG) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
908187การแก้ไข: หน่วยความจำ 144 ไบต์รั่ว เกิดขึ้นในแฟ้ม Ole32.dll เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
908473การแก้ไข: เหตุการณ์ Failure Audit ที่มีรหัสเหตุการณ์ 560 แสดงในบันทึกความปลอดภัย เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบวัตถุใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910234การแก้ไข: เมื่อเซอร์วิสคอมโพเนนต์ในโปรแกรมประยุกต์ COM+ เรียกใช้เซอร์วิสคอมโพเนนต์อื่นในโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่สอง มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x8004E027" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910695การแก้ไข: คุณไม่สามารถรับข้อมูลรายละเอียดของข้อผิดพลาด DCOM 10009 ใน Windows Server 2003 ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910730ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 7 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
910904การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การใช้งานของ COM+ ใน Windows Server 2003 เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมอัตโนมัติของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการ และการสิ้นสุดการทำงานของกระบวนการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
911106โปรแกรม DCOM ไม่ทำงาน และรหัสเหตุการณ์ 7031 ถูกบันทึกไว้หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
912818ความพร้อมใช้งานของ Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
912935การแก้ไข: แฟ้มบันทึก complustrace อาจไม่ได้ถูกลบออกใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
913576การแก้ไข: ผู้เรียกเดิมไม่มีอยู่ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกเรียกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
913677การแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาดแค็ตตาล็อก ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะประมวลผลการดำเนินการล่าสุด" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
915030การแก้ไข: Windows Installer พยายามซ่อมแซมโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมหนึ่ง เมื่อโปรแกรมดังกล่าวเรียกใช้ฟังก์ชัน CoRegisterClassObject ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
915750การแก้ไข: ปัญหาข้อมูลเกินสแตกอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Svchost.exe ที่กำลังโฮสต์บริการ 'ระบบเหตุการณ์ COM+' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
917399การแก้ไข: รหัสเหตุการณ์: 4811 เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่ได้รับการจัดคิวซึ่งมีชื่อยาว และ Microsoft Message Queuing ได้รับการกำหนดค่าสำหรับโหมด 'เวิร์กกรุ๊ป' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
918459การแก้ไข: ข้อผิดพลาด CustomAttributeFormatException อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้งพร็อกซีของโปรแกรมประยุกต์ COM+ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้ .NET Framework 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
919034การแก้ไข: ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของแฟ้มบันทึก DTC ได้ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
919303การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนอง เนื่องจากเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการล็อกตายเกิดขึ้นในบริการ 'โปรแกรมประยุกต์ระบบ COM+' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
920865การแก้ไข: ความพยายามต่อๆ ไปที่จะเปิดใช้งานวัตถุ COM โดยการใช้ ProgID ล้มเหลวหลังจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)COM+
926436MS07-011: จุดอ่อนในกล่องโต้ตอบ Microsoft OLE อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลCOM+
896100การแก้ไข: กระบวนการของ COM+ หยุดการตอบสนอง หลังจากโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Oracle ODBC ในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
896108การแก้ไข: คุณอาจสังเกตพบหน่วยความจำรั่วเล็กน้อย เมื่อมีการเรียกใช้เมธอด WrapDSOandSession ของวัตถุ 'การเชื่อมต่อ ADO' โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มีการใช้ตัวให้บริการ MSDataShape ใน MDAC 2.8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
904639การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม 64 บิต ที่ใช้คอมโพเนนต์ระยะไกลสำหรับส่วนติดต่อของ MDAC 2.8 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
909122การแก้ไข: ข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้จัดการเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวใช้ฟังก์ชัน SQLGetPrivateProfileString และโหมดการกำหนดค่า ODBC_BOTH_DSN ใน Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
910906โปรแกรมอาจมีปัญหา เมื่อเรียกใช้เมธอด Seek บนเขตข้อมูลไบนารี โดยการใช้ Microsoft DAO 3.6 Object Library (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
911562MS06-014: ช่องโหว่ในฟังก์ชันของ Microsoft Data Access Components (MDAC) อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
911570การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ ADO มีปัญหาหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
913296การปรับปรุง Jet 4.0 Data Engine สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
914783แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง XmlLite มีพร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
918144คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Jet 4.0 Database Engine post-837001: 11 พฤษภาคม 2549 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
918980การแก้ไข: ฟังก์ชัน IRow::GetColumns ของตัวให้บริการ Exchange OLE DB ส่งคืนรหัสข้อผิดพลาด 0x80010105 โดยไม่คาดคิดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
921086โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ OLE DB Simple Provider (Msdaosp.dll) ร่วมกับ Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 2 จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดการเข้าถึงใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
924191MS06-061: ช่องโหว่ใน Microsoft XML Core Services อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Data Access Components
927779MS07-009: จุดอ่อนในกล่องโต้ตอบ Microsoft Data Access Components อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลData Access Components
894087ตัวเลขที่มีการคั่นด้วยยัติภังค์จะแสดงค่าในลำดับย้อนกลับ เมื่อคุณป้อนตัวเลขนั้นลงไปในฟอร์ม Visual Basic บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ทอป
898902โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ MFC ซึ่งทำงานบน Windows Server 2003 รุ่นแรกที่วางจำหน่าย ไม่มีตัวจัดการแฟ้มเมื่อโปรแกรมเปิดแฟ้มจากตำแหน่งที่มีการใช้ร่วมกันของ Samba (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการพัฒนา & กระบวนการ
919136Visual C runtime heap manager ถูกเลือกขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบใน Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งแพคภาษาเอเชียตะวันออกอยู่ด้วย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เครื่องมือการพัฒนา & กระบวนการ
244139คุณลักษณะของ Windows ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำโดยการใช้แป้นพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
892050การตรวจไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ใน Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64โปรแกรมควบคุม
892471ส่วนติดต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์ USB แบบมัลติฟังก์ชันไม่ทำงานใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
895312คุณอาจไม่สามารถเปิดแฟ้มที่คุณคัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก IEEE 1394 SBP2 ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
895573รหัสเหตุการณ์ 11 และรหัสเหตุการณ์ 15 ปรากฏในบันทึกเหตุการณ์ระบบ และไคลเอ็นต์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกตัดการเชื่อมต่อ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898439การแก้ไข: ถ้าคุณกำหนดค่าสถานะ ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA สมาชิก PreviousTaskFile ที่ส่งกลับจะไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898446คุณได้รับข้อผิดพลาด "Stop 0x000000CA" เมื่อคุณใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SCSI สองตัวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898465สมาชิก ScsiStatus ของโครงสร้าง SCSI_PASS_THROUGH ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898544การแก้ไข: คุณไม่สามารถเขียนซีดีหรือดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
898620การแก้ไข: ไม่มีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว หลังจากข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
899415โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport อาจประมวลผลเพจสอบถาม 83 อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อโปรแกรมควบคุมตรวจสอบหาอุปกรณ์ใหม่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
899419คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน SCardControl ในการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากไปยังตัวอ่านสมาร์ทการ์ด USB ซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
900713คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด nonmaskable interrupt (NMI) เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมชิปเซ็ตใหม่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
901103การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด ERROR_INVALID_FUNCTION เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ฟังก์ชัน PrepareTape ใน Windows Server 2003 Platform Software Development Kit (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
901105การทำงาน High Definition audio ของ Intel จบการทำงานกะทันหันใน Windows Server 2003 Service Pack 1หรือ Windows XP Professional x64 Editionโปรแกรมควบคุม
901371โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IBM Tivoli Storage Manager ไม่โหลด เมื่อมีการใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับโปรแกรมควบคุม Storport บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
902837โปรแกรมการจัดการดิสก์อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณใช้โปรแกรมดังกล่าวขยายขนาดจำนวนหน่วยทางลอจิคัล บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
902853การดำเนินการคืนค่าที่ไม่จำเป็นอาจเริ่มขึ้นในกลุ่ม RAID เมื่อคุณตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP ให้อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
903081โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุงแล้ว (รุ่น 5.2.3790.2497) พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
903239ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการกำหนดค่าทรัพยากร Pci.sys ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 SP1 หรือใน Windows Server 2003 รุ่น x64: "Stop 0x0000007B" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
904412อุปกรณ์ SBP-2 ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
905205คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP: 0x000000D1" คอมพิวเตอร์อาจหยุดตอบสนอง และข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในบทความ 835166 ของ Microsoft Knowledge Base บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
905684การปรับปรุงที่พร้อมให้ใช้งานได้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับซิพไดรฟ์แบบพอร์ตขนานใน Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
907418อุปกรณ์เทปสำรองข้อมูลทำงานช้า หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน 873422 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
908980โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ตรวจไม่พบอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
909539ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
910621ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ 'การทดสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์' บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium: "Stop 0x0000009C" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912229คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ทำให้รับบหยุดชะงัก เมื่อคุณสแกนหาการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์ หลังจาก Snapshot ของ LUN ถูกสร้างขึ้นใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912593รหัสเหตุการณ์ 50, 26 หรือ 57 ได้รับการบันทึก เมื่อคุณใช้ HP SecurePath บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
912944โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุงแล้ว (รุ่น 5.2.3790.2630) พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
913953การแก้ไข: ชื่อและหมายเลขของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายอาจถูกตัดทอนลงในรายการบันทึกเหตุการณ์ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
914028คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หยุดตอบสนอง เมื่อเครื่องพยายามเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
915595คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่กำลังใช้โปรแกรมควบคุมคลาส Microsoft CCID หยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
916048คุณพบปัญหาเมื่อใช้โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ที่มี Host Bus Adapter ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003โปรแกรมควบคุม
916531เกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วในกระบวนการ Hbaapi.dll ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
919168อุปกรณ์ IDE ทำงานในโหมด PIO แทนที่จะเป็นโหมด DMA หลังจากที่คุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
919922ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด Universal Serial Bus ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ได้ตรวจหาสมาร์ทการ์ด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
922772มีการส่งกลับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน TargetMapping ร่วมกับ HBA API สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ MPIO ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923150เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Server 2003 ใหม่ หลังจากที่ใช้อรรถประโยชน์ 'ตัวตรวจสอบโปรแกรมควบคุม' คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก: "STOP 0x00000050" หรือ "STOP 0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923231คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และมีตัวประมวลผลแบบ dual-core ของ Intel อาจหยุดตอบสนอง เมื่อคุณพยายามดำเนินการใช้คอมพิวเตอร์ต่อหลังออกจากโหมดสแตนด์บาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923695การติดตั้งล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
923801ไม่มีดิสก์ Microsoft Windows Server Multipath I/O (MPIO) หรือ Logical Unit Numbers (LUNs) ที่พร้อมให้ใช้งาน เมื่อคุณใช้ MPIO สำหรับดิสก์ที่แสดงด้วย iScsi Host Bus Adapter (HBA) ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
924051ซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเขียนดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โปรแกรมควบคุม
896265เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางในฟอเรสต์มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ใช้ Windows Server 2003 อยู่ในโหมดการทำข้อมูลให้ตรงกัน PAS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
896619กฎ Outlook 2003 อาจไม่ทำงานในโดเมน Windows Server 2003 ถ้ากฎนั้นใช้กับผู้ส่งที่อยู่ในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
896722ตัวควบคุมโดเมนได้รับตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับวัตถุที่ไม่ตรงกับตัวบอกนั้น จากตัวควบคุมโดเมนบน Windows Server 2003 ที่มีการสร้างวัตถุนั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
898063เมื่อคุณเปลี่ยนขอบเขตของกลุ่มโดยการใช้คำสั่ง Dsquery และคำสั่ง Dsmod ร่วมกัน ประเภทของกลุ่มทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มการแจกจ่าย หรือกลุ่มความปลอดภัย ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
898613รายการการควบคุมการเข้าถึงที่ซ้ำกันถูกเพิ่มเข้าไปในบันทึกย่อยที่อยู่ในโซน DNS เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยลงในรากของโซน DNS ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
902396ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเสียหายของฐานข้อมูลที่มี "รหัสเหตุการณ์ 467" อาจถูกบันทึกเป็นระยะในบันทึกเหตุการณ์ 'บริการไดเร็กทอรี' บนตัวควบคุมโดเมนที่ทำงานบน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
903654การแก้ไข: กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น และการเอาออกที่ยังไม่ได้ดำเนินการล้มเหลว เมื่อคุณพยายามใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Active Directory' ร่วมกับสวิตช์ /forceremoval ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
903720เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 ไม่สามารถแก้ไขระเบียนทรัพยากร A ใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
905700คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่ว่างพอสำหรับการทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
905701Windows Storage Server 2003 หยุดตอบสนอง หลังจากที่คุณติดตั้งอรรถประโยชน์ Server Appliance Kit 3.0 และคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
906208เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าสู่ระบบโดเมนบน Windows Server 2003 โดยการใช้บัญชีผู้ใช้โดเมน การร้องขอเพื่อเข้าสู่ระบบล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
907868มีการสร้างการละเมิดการเข้าถึง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux พยายามเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
908865ตัวให้บริการ WMI DNS อาจสร้างระเบียนทรัพยากร DNS ที่เริ่มด้วย TTL จาก 0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
909249บริการ DNS ไม่ได้โหลดโซนทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
909424โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวนานประมาณ 8 ชั่วโมง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
910437เมื่อ Windows Automatic Updates พยายามดาวน์โหลดอัพเดทต่างๆ ให้เครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 หรือ Windows XP จะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานขึ้นระบบแบบกระจาย (DS)
911647โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) บน Secure Sockets Layer (SSL) ไม่ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
912233การถ่ายโอนโซน DNS ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ BIND DNS และเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ทำงาน เมื่อเซิร์ฟเวอร์ BIND DNS ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
912706ความพร้อมใช้งานของ .NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 สำหรับ Windows CE 5.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
913738การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Dcdiag.exe พร้อมด้วยตัวเลือก /a และ /c บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
914828มีการแก้ไขด่วนที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมที่สอบถาม Active Directory เพื่อขอข้อมูลสมาชิกกลุ่มใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Distributed Systems (DS)
914831กระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดลงโดยไม่คาดคิด และมีการบันทึกรหัสเหตุการณ์ 1000 ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
915022ระเบียน Glue สำหรับระเบียน NS ของโซน อาจไม่ถ่ายโอนไปยังแฟ้ม DNS บนเซิร์ฟเวอร์รอง DNS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
915335ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 เริ่มทำงานใหม่โดยไม่คาดคิด และมีการบันทึกเหตุการณ์ 1074 ในบันทึกของระบบของ 'ตัวแสดงเหตุการณ์' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
917268คุณอาจไม่สามารถใช้ LDAP บนการเชื่อมต่อ SSL เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวควบคุมโดเมน เมื่อตัวควบคุมโดเมนนั้นกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
917638ปัญหาหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Svchost.exe ซึ่งโฮสต์บริการการเข้ารหัสลับใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
918530การปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS ทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เริ่มการทำงานใหม่บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
918763MSDSS ไม่สามารถทำข้อมูลผู้ใช้ให้ตรงกันแบบย้อนกลับได้ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919166ฟังก์ชันสมุดรายชื่อบน Exchange 12 ใช้งานไม่ได้ เมื่อไคลเอ็นต์ Exchange OWA และตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 มีการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการต่างกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919218ไฟร์วอลล์ที่ทำการตรวจสอบสิ่งที่เตรียมไว้ อาจบล็อกการถ่ายโอนโซนโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919336มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณพยายามที่จะรวมไว้ใน ADAM โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกล็อก หรือมีรหัสผ่านที่หมดอายุแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919605คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ซึ่งกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server หยุดการตอบสนอง เมื่อตัวควบคุมโดเมนไม่ตอบสนองต่อแพคเก็ต Lightweight Directory Access Protocol (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
919648คุณไม่สามารถใช้ ADFS ในการแยกแอตทริบิวต์ Active Directory แบบไบนารี บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
920162เหตุการณ์ 5504 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 ได้รับแพคเก็ต ซึ่งประกอบด้วยระเบียนทรัพยากร DNAME (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
920683MS06-041: ช่องโหว่ใน DNS resolution อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ระบบแบบกระจาย (DS)
920919มีการละเมิดการเข้าถึง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux พยายามเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
921240บางพารามิเตอร์ในสายอักขระแบบสอบถามมีการแยกวิเคราะห์อย่างไม่ถูกต้องในการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ ADFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแบบกระจาย (DS)
921883MS06-040: ช่องโหว่ใน Server service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลระบบแบบกระจาย (DS)
890067โปรแกรมสำหรับ MS-DOS ไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
899755อาจเกิดลักษณะการทำงานของระบบที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่นที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
922931ฟังก์ชัน QueryDosDevice ดำเนินการได้สำเร็จ แม้ว่าคุณได้ระบุบัฟเฟอร์ที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถเก็บข้อมูลที่ส่งคืนทั้งหมดได้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium หรือรุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เลเยอร์การจำลอง
919256Windows Event Collector หยุดการตอบสนอง เมื่อโปรแกรมพยายามประมวลผลข้อมูลของบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การบริการเหตุการณ์
886694ข้อความอีเมลอาจไม่ได้ส่งออกไป เมื่อคุณใช้ตัวเลือก "กรองข้อความที่ไม่ระบุผู้ส่ง" ใน Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Exchange
893617การเรียกของ RPC ไปยังบริการ NNTP ล้มเหลว บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 และคุณสังเกตพบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
900719เมื่อผู้ใช้คลิก "ตอบกลับทั้งหมด" ไม่มีผู้รับที่ต้องการรายใดเลยที่ได้รับข้อความตอบกลับใน Exchange Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
901017ช่องโหว่ใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดได้ (Windows) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
905214Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า "การกรองรหัสผู้ส่ง" บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ใน Exchange Server 2003 SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
905291กระบวนการ inetinfo.exe ใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และการใช้หน่วยความจำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบริการ SMTP ไม่ตอบสนองใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
910932การใช้หน่วยความจำอาจเพิ่มขึ้นตามเวลา เมื่อคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ใช้บริการ SMTP ในการประมวลผลข้อความส่งออกจำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
912341ข้อความอีเมลที่ส่งออกไปยังบางโดเมนมีการพยายามส่งใหม่จนกระทั่งข้อความเหล่านั้นหมดอายุในระบบ Exchange Server 2003 หรือในระบบ Exchange 2000 Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
913893กระบวนการ Inetinfo.exe ใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก เมื่อคุณมีคิวของข้อความอีเมลที่ยาวมาก ซึ่งระบุไปยังโดเมนต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
914103การแก้ไข: การรับเหตุการณ์ขาออก ที่มีการลงทะเบียนบนเหตุการณ์โพรโทคอล OnBeforeData ถูกทริกเกอร์สองครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการติดตั้งบริการ IIS SMTP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
922035เครื่องหมายจุดที่ท้ายข้อความถูกเอาออก เมื่อข้อความนั้นถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ SMTP Pickup ใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
922105โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมให้ใช้งานเพื่อช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันการพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ (Computational Proof) เพื่อขอรับรายการของผู้รับ RFC 2821 จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Exchange
919009การเรียกโทรสารขาเข้าอาจหยุดการตอบสนอง และไม่เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)โทรสาร
891194รหัสเหตุการณ์: 26 เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากระบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ที่มี 'เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ซึ่งเปิดใช้งานใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
893374คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเหตุการณ์ 2022 ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบใน Windows Server 2000 SP4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
896422MS05-027: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
897574คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก หลังจากที่คุณได้ใส่สื่อเข้าไปในอุปกรณ์ดิสก์แบบถอดได้ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
898606โปรแกรมที่คุณเปิดอาจหยุดการตอบสนองใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
898900การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะการย้อนโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด DFS Namespaces Client บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
899327คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x23" หลังจากที่คุณได้เอาสายเคเบิลของฟลอปปีไดรฟ์ USB ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900254คุณต้องตอบข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณใช้คำสั่ง 'คัดลอก' หรือคำสั่ง 'ย้าย' ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 รุ่นภาษาอิตาลี (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900617เหตุการณ์ "ESENT" และ "Groveler" ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณใช้คอมโพเนนต์ 'การบริการติดตั้งระยะไกล' ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
900622การสอบถามแบบอ้างอิง DFS ไม่ได้ส่งกลับชื่อโดเมนแบบเต็มของราก DFS ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ของ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
903651ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Standard Edition คุณไม่สามารถสร้าง DFS Namespace ที่อยู่บนโดเมนได้มากกว่าหนึ่ง Namespace (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
904160การใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่ายทำงานช้ากว่าที่คาดไว้ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
905846คุณอาจได้รับการอ้างอิง DFS ที่มีรายการของเป้าหมาย DFS แบบสุ่ม การอ้างอิง SYSVOL หรือ NETLOGON แบบสุ่ม หรือพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง เมื่อคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน DFS Namespace บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
905909คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000008e" เป็นบางครั้ง และคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเป็นบางครั้งใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
906099ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "STOP 0x0000007E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
906866คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดเมน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
907565แอตทริบิวต์แฟ้มที่ขยายของแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน NFS ซึ่งอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล SIS สูญหายไปใน Windows Storage Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
909360ความเสียหายของแฟ้มอาจเกิดขึ้น เมื่อมีการเรียกใช้การทดสอบการทำงานอย่างเข้มงวด บนไดรฟ์ข้อมูล NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
910311ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "STOP: 0x00000024 (0x0019033c, 0xf4d7d42c, 0xf4d7d128, 0xf7197421) " (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
910929เมื่อคุณเรียกใช้ 'ตัวช่วยสร้างรากการรวมข้อมูล DFS' บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการแบบคลัสเตอร์และใช้ Windows Server 2003 SP1 เหตุการณ์ 1055 จะถูกบันทึกลงบนโหนดคลัสเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
911924เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง Microsoft Management Console ใน Windows Storage Server 2003 R2 การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ได้รับการบันทึกไว้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
911927MS06-008: ช่องโหว่ใน WebClient อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912086คุณไม่สามารถดำเนินการคัดลอกไปยังพอร์ตอนุกรมที่มีการเปลี่ยนเส้นทางใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912154คุณไม่สามารถสร้างรายงานการวินิจฉัยสำหรับการจำลองแบบ DFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 R2 ในระหว่างเดือนธันวาคม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912392เมื่อคุณมีไดรฟ์ข้อมูล NTFS-compressed SIS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP: 0x0000007E (0xC0000006, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912850การแก้ไข: คุณไม่สามารถเข้าถึงตัวนับประสิทธิภาพการทำงานในรายงานสถานภาพการจำลองแบบของระบบ Distributed File System (DFS) ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
912947เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง Volume Shadow Copy Service ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP: 0x00000054 (0x00361595, 0xf12db001, 0x00000000, 0x00000000)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913034อรรถประโยชน์ Chkdsk.exe ระบุและกำหนดค่าตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยใหม่อย่างไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913109ปัญหาที่คุณอาจพบ เมื่อใช้ตัวกรองระบบแฟ้ม SIS ใน Windows Storage Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913560บริการ 'การจำลองแบบแฟ้ม' อาจประสบปัญหาหน่วยความจำรั่ว เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913708เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์พยายามใช้รายการการเรียกดูที่จัดเตรียมโดยคอมพิวเตอร์ที่เป็นเบราว์เซอร์หลักซึ่งใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "มีชื่อที่ซ้ำกันอยู่บนเครือข่าย" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
913835คอมโพเนนต์ของตัวเปลี่ยนเส้นทาง Windows Server 2003 จำกัดจำนวนแฟ้มที่สามารถเปิดได้ในเวลาเดียวกันไว้ที่ 16,383 แม้เมื่อการเชื่อมต่อหลายทางถูกพูลใน DFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
914389MS06-030: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจทำให้เกิดการเพิ่มสิทธิ์ได้ระบบแฟ้ม
915691การแก้ไข: ระบบหยุดการตอบสนองระหว่างมีการใช้งานดิสก์เป็นอย่างมากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
916846การสื่อสารด้วย Server Message Block ระหว่างคอมโพเนนต์ SMB ของไคลเอ็นต์และของเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์ถ้าการตั้งค่าการลงลายมือชื่อใน SMB ไม่ตรงกันในนโยบายกลุ่มหรือในรีจิสทรีระบบแฟ้ม
917159MS06-035: ช่องโหว่ใน Server service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลระบบแฟ้ม
917315ผู้ใช้ไม่สามารถย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
918245มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ซึ่งมีการติดตั้ง Microsoft Server for NFS ดังนี้ "STOP 0x0000007E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
919030ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ เมื่อเปิดเอกสารที่มีการป้องกันในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตเป็นดังนี้ "STOP 0x00000027" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
920335คุณไม่สามารถสร้างกลุ่มการจำลองแบบสำหรับคอลเลกชันข้อมูล เมื่อรากของไดรฟ์ได้รับการเลือกเป็นแหล่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
921478เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Dirquota.exe ใน Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x50" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
922002เซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการ NFS หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ซึ่งมีการติดตั้ง Microsoft Services for NFS และ McAfee VirusScan Enterprise 8.0i (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
922582เมื่อคุณพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80070002" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบแฟ้ม
918118MS07-013: จุดอ่อนใน Microsoft RichEdit อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลระบบแฟ้ม
332134อักขระบางตัวจากแบบอักษร End User Defined Character (EUDC) แสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)แบบอักษร
908519MS06-002: ช่องโหว่ในแบบอักษรเว็บแบบฝังตัวอาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้แบบอักษร
903722กระบวนการ Csrss.exe ใช้หน่วยความจำมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา และกระบวนการอื่นๆ อาจไม่เริ่มทำงานใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ฟิวชัน
896424บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft MS05-053: ช่องโหว่ในเอ็นจินการเรนเดอร์กราฟิกอาจทำให้มีการเรียกใช้รหัสได้กราฟิก
901026ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหรือการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้วัตถุ PrivateFontCollection ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
901150คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
904563คุณไม่สามารถพิมพ์แฟ้ม EMF ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB ใน Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
904779คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
907242คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
910289เมื่อคุณพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Word หรือใน PowerPoint บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 บิต Word หรือ PowerPoint อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
910362เมื่อคุณออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Stop 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
911028เมื่อคุณใช้โปรแกรม 32 บิต ในการพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Windows รุ่น 64 บิต คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
912196ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์พยายามประมวลผลงานพิมพ์ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows 2000: "STOP: 0x00000050 (0xA22E7000,0x00000000,0xA00CDC61,0x00000001)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
912919MS06-001: เกิดช่องโหว่ในเอนจินการเรนเดอร์กราฟิกที่อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดแบบรีโมทได้กราฟิก
915415ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้เมธอด Image.Save ในการสร้างแฟ้ม GIF ที่มีขนาดใหญ่มากใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: เกิดข้อผิดพลาดทั่วไปใน GDI+" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
916199Windows XP หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณคลิก หรือปรับขนาดหน้าต่าง หรือใน Windows Server 2003 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์จำนวนมากจากส่วนควบคุม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก: "0x000000F4" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
917587การแก้ไข: การแมปหน่วยความจำเกิดรั่วไหล เมื่อกระบวนการ 32 บิต ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
918599การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวาดรูป เมื่อคุณใช้ลักษณะปากกาบางลักษณะในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
918673คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000ab" ในคอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัลที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้บริการเทอร์มินัลออกจากเซสชันบริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
922858ภาษาที่ซับซ้อน เช่น แบบอักษร SimSun-ExtB จะมีการพิมพ์เป็นอักขระรูปสี่เหลี่ยมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)กราฟิก
873343การปรับปรุง MS04-023 สำหรับโปรแกรมวิธีใช้ HTML (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)วิธีใช้
896358MS05-026: ช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)วิธีใช้
922616MS06-046: ช่องโหว่ในวิธีใช้ HTML อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้วิธีใช้
900245การแก้ไข: ค่าในเขตข้อมูล ETAG ได้รับการปรับปรุง เมื่อคุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Metabase ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0
900342การแก้ไข: ผู้เขียน IIS 6 Metabase พยายามที่จะสำรองแฟ้ม Metabase.bin อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Volume Shadow Copy Service ในการสำรอง IIS 6 Metabase (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
900405การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" เมื่อคุณพยายามที่จะผนวกแฟ้มที่มีการโฮสต์บน IIS 6 โดยการใช้คำสั่งผนวกที่พร้อมท์ FTP (900405) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
907986ตัวจัดการ IIS หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณปิดกล่องโต้ตอบรักษาความปลอดภัยการสื่อสารใน Windows Server 2003 R2 Release Candidate 0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
909289คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจำไม่เพียงพอ" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมแบบหลายเธรด ที่ใช้ตัวให้บริการ IIS ADSI ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
910032การแก้ไข: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งกำลังเรียกใช้ IIS 6.0 อาจไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับแฟ้ม include (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
911822การแก้ไข: ขั้นตอนตัวทำงานของโปรแกรมประยุกต์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมากใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
913441การแก้ไข: รายการของแฟ้มส่วนขยายที่เมธอด IisWebService.ListExtensionFiles ส่งกลับอาจไม่สมบูรณ์ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
913644การแก้ไข: กระบวนการ W3wp.exe อาจหยุดการตอบสนองบ่อยครั้ง เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่อยู่นอกกระบวนการในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
915179การแก้ไข: คุณลักษณะ 'ดำเนินการต่อ' ของ FTP ล้มเหลว เมื่อคุณพยายามที่จะเริ่มการดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ใน IIS 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916758การแก้ไข: ผู้เยี่ยมชมพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้า เห็นตัวยึดรูปภาพแทนที่จะเป็นแฟ้มรูป หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 500.18" เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ที่มีการเรียกใช้ IIS 6.0 และมีการเก็บการอนุญาต URL ที่ใช้ XML (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916833การแก้ไข: เนื้อหาของเขตข้อมูล Request.ClientCertificate("Certificate") ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการโฮสต์เว็บเพจ .asp บน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
916984การแก้ไข: คุณพบว่ามีการใช้หน่วยความจำในปริมาณมากในกระบวนการ W3wp.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
917557การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลง เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม พร้อมกับโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ Kerberos ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
923197การแก้ไข: ค่าคุณสมบัติจริงของคุณสมบัติหน่วยความจำ อาจแตกต่างจากค่าที่คุณกำหนดด้วยตนเอง เมื่อคุณเปิดใช้งานการนำพูลโปรแกรมประยุกต์กลับมาใช้ใหม่ โดยขึ้นอยู่กับการใช้หน่วยความจำใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
925342กระบวนการ W3wp.exe หยุดการตอบสนอง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ส่งคำร้องขอไปยังเว็บเพจที่กำลังทำงานอยู่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IIS 6.0
896269คุณไม่สามารถหมุนและบันทึกแฟ้มรูปใน Windows Picture and Fax Viewer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การดำเนินการกับรูป
902390คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก เมื่อคุณใช้สแกนเนอร์ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การดำเนินการกับรูป
901190MS06-009: จุดอ่อนใน Input Method Editor (IME) ภาษาเกาหลีอาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)IME
912134ระบบการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของ Intelligent Platform Management Interface ไม่ทำงานใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ
921306การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x00000050 แบบสุ่ม เมื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งบันทึกเหตุการณ์ WMI ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
923711เหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อาจล่าช้า หรือไม่ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่เข้าถึงข้อมูล BMC (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรายงานข้อมูลระบบ/การติดตามเหตุการณ์
319440เกิดความล่าช้าของการเข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมต่อที่ช้า ถ้าไม่มีการให้สิทธิ์การล็อคเฉพาะกรณีสำหรับแฟ้มนโยบายใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
826982แฟ้มรีจิสทรี User.Dat ไม่ได้ถูกแยกออกจากนโยบาย 'โปรไฟล์โควต้า' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
839551การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ซึ่งป้องกันการใช้ Internet Connection Firewall ไม่ถูกบังคับใช้ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
892496สคริปต์ 'นโยบายกลุ่ม' จะทำงานบนการเชื่อมโยงที่ล่าช้า แม้ว่าส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์ได้รับการกำหนดค่าไม่ให้ทำงานบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
896683ผู้ใช้ในโดเมนภายนอกที่เชื่อถือได้ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 แม้ว่าจะมีการเปิดใช้งานการตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' "อนุญาตนโยบายผู้ใช้แบบข้ามฟอเรสต์ และโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
899017Windows Server 2003 ไม่สามารถสร้างวัตถุ 'นโยบายกลุ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์' สำหรับแฟ้มแพคเกจ Windows Installer 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
899409คุณอาจพบการล่าช้า 20 วินาที เมื่อพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
911859เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Scwcmd.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80070005 - ปฏิเสธการเข้าถึง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
913463การแก้ไข: นโยบายการปรับใช้ซอฟต์แวร์ไม่ทำงานบนตัวควบคุมโดเมนบางตัวที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
915797ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ MMC 3.0: "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดในสแนปอิน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
919614ผู้ใช้พบการล่าช้า 11 วินาทีในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล ใช้โปรไฟล์บังคับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Intellimirror
302224เมื่อคุณเพิ่มรายการข้อผิดพลาดของพร็อกซีในตัวแก้ไขวัตถุ 'นโยบายกลุ่ม' รายการนั้นอาจถูกตัดทอนลง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Internet Explorer
816506Internet Explorer หรือ Outlook Express จบการทำงานอย่างกะทันหัน โดยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน Mshtml.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
818898ระยะห่างตัวอักขระของอักขระภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ช่องว่างแบบเต็มความกว้างในองค์ประกอบ HTML พร้อมด้วยแอตทริบิวต์ระยะห่างของตัวอักษร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
831845การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Mshtml.dll เมื่อคุณปิดหน้าต่าง Internet Explorer 6 โดยการใช้สคริปต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
843518ส่วนหัวของโฮสต์ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นถึงหมายเลขพอร์ตใหม่ใน Internet Explorer เมื่อคุณเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ที่มีหมายเลขพอร์ต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
883939MS05-025: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
885439ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติบนเว็บเพจที่สร้างใน Microsoft Excel (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
886801การแก้ไข: โปรแกรมที่เรียก Wininet.dll ใช้เวลาในการจบการทำงานนานกว่าที่คุณคิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
892049การแก้ไข: Internet Explorer 6.0 SP1 ไม่ได้แสดงเมนูทางลัดสำหรับตัวควบคุม ActiveX ใน Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
893371Internet Explorer ล้มเหลว ถ้าคุณคลิกปุ่ม หรือเลื่อนมุมมองใน Office InfoPath 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896156การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบองค์ประกอบ HTML จากเว็บเพจแบบไดนามิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896180เว็บเพจที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX ในการแก้ไข DHTML อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้ หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 891781 (MS05-013) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
896688MS05-052: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
896727MS05-038: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
897166คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเปิดฟอร์มใน Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
897168แฟ้มอาจมีการบันทึกด้วยชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยชื่อแฟ้มที่ถูกตัดทอน ใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899102Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณพยายามดูเว็บเพจที่มีแฟ้ม .jpeg (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899284การแก้ไข: มีการละเมิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการจัดการในแฟ้ม Mshtml.dll เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน IAccessible เพื่อเรียกข้อมูลใน Internet Explorer 6 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899417คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" เมื่อคุณใช้เมธอด WWW-Authenticate: Negotiate ของการรับรองความถูกต้อง HTTP ในการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899528ปุ่ม "เปิด" หายไปเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง Hypertext Transfer Protocol Secure ใน Microsoft Internet Explorer 6 เพื่อเปิดแฟ้ม Citrix MetaFrame (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899797ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหยุดการตอบสนอง เมื่อผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบพยายามเข้าสู่ระบบโดเมนจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899811คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำได้" เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเว็บไซต์บางอันใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
899812คุณได้รับข้อผิดพลาด "Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 เพื่อดูเว็บเพจที่โฮสต์ตัวควบคุม ActiveX (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
900732ตัวเลือก "ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ" ที่คุณกำหนดค่าในนโยบายการดูแลรักษา Internet Explorer ไม่ได้ถูกใช้ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
901116คุณได้รับข้อผิดพลาด "Microsoft Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บเพจใน Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
902395คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 405" เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ WebDAV ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
902409Web Form ไม่ได้ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
904367ไอคอนอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905297Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เพื่อโหลดหน้าต่างลูก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905299Internet Explorer 6 แสดงรูป EMF บางรูปอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905498การแก้ไข: เกิดเหตุการณ์ onbeforeunload ขึ้นเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
905915MS05-054: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
906216ตัวควบคุม ActiveX Dhtmled.ocx ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น หลังจากโปรแกรมเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 'มองเห็นได้' ของตัวควบคุม Dhtmled.ocx (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
906473การแก้ไข: หน้าต่างใหม่เปิดอยู่เสมอ เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงที่มีเป้าหมายที่ระบุในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวควบคุม WebBrowser ซึ่งมีการโฮสต์ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
908209Internet Explorer 6 ไม่สามารถใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง Kerberos เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ใช้พอร์ตแบบไม่เป็นมาตรฐาน ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
908233Microsoft Office InfoPath 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณคลิกปุ่มคำสั่ง 'ลบ' ซ้ำๆ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
910365คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บไซต์เป็นเว็บโฟลเดอร์ใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
911064การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณโหลดตัวควบคุม ActiveX ที่จัดสรรหน่วยความจำมากกว่า 4 GB ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
911567MS06-016: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Outlook ExpressInternet Explorer
912812MS06-013: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
914453โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้การเข้ารหัสเป็นกลุ่มหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
916281MS06-021: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
917425โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ ActiveX ของ Internet Explorer สำหรับ Mshtml.dll (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
917783การแก้ไข: Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกลงในเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารี หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS06-013 แล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918366เมื่อคุณเปิดแฟ้ม PDF บนเซิร์ฟเวอร์ HTTPS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "เพจนี้มีทั้งรายการที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย คุณต้องการแสดงรายการที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918439MS06-022: ช่องโหว่ในการเรนเดอร์ภาพ ART อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้Internet Explorer
918899MS06-042: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
918915นโยบาย 'รายการการกำหนดโซนของไซต์' ป้องกันโปรแกรม Internet Explorer ไม่ให้ใช้การตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่าโซนอื่นๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง' ของ Internet Explorer ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
918956เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่าง 'รายการโปรด' ของ Internet Explorer 6 ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Iexplore.exe สร้างข้อผิดพลาดขึ้น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
920681การแก้ไข: กล่อง 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' อาจไม่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 ซึ่งมีองค์ประกอบ <iframe> ที่อยู่ในตาราง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
920982เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม .msg ใน Office Outlook 2003 กลับมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาใน Microsoft Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
923996เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้วัตถุผุดขึ้นที่กำหนดเอง โปรแกรม Internet Explorer 6 จบการทำงานกะทันหันInternet Explorer
925418การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาดขณะทำงาน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
925454MS06-072: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
925683การแก้ไข: ใน Internet Explorer 6 เหตุการณ์ OnChange ในเขตข้อมูลไม่เกิดขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "?" ไปเป็นอักขระ "ss" หรือเมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "ss" ไปเป็นอักขระ "?" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
926047การแก้ไข: กล่อง 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ในวัตถุ iframe อาจไม่ปรากฏในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Internet Explorer
922760MS06-067: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
928843MS07-008: จุดอ่อนในตัวควบคุม HTML Help ActiveX อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลInternet Explorer
928090MS07-016: อัพเดทการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet ExplorerInternet Explorer
890669ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล Windows Server 2003 อาจพบกับการแสดงหน้าจอใหม่ใน Outlook 2003 หรือใน Outlook 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
896900คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
897335คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีการใช้มัลติโปรเซสเซอร์ Intel Pentium 4 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
898792โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้พร้อมให้บริการสำหรับปัญหารีจิสทรีในเซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge ที่มีตัวควบคุมดิสก์เฉพาะ และ Windows Server 2003 รุ่นที่ติดตั้งจากโรงงาน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899325คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักระหว่างการโหลด I/O จำนวนมาก ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899343คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดระหว่างการเริ่มระบบ RAMDISK" เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ใน Deployment Agent (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899656Windows Server 2003 รุ่น x64 รู้จักตัวประมวลผลในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลเพียงบางตัวเท่านั้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
899750การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ERROR_NOACCESS" เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน LoadLibrary() หรือ LoadLibraryEx() บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
903738คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้คุณลักษณะ 'การเพิ่มหน่วยความจำขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่' (Hot Add Memory) ในการเพิ่ม RAM ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
905890โปรแกรมอาจทำงานช้ามาก ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฮมโฟลเดอร์ ของคุณเป็นไปอย่างเชื่องช้าใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
906570โปรแกรมที่กำหนดเองที่ใช้ฟังก์ชัน RegConnectRegistry ไม่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ระยะไกลใน Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือใน Windows Server 2003 รุ่น x64 ได้อีกต่อไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907317คุณได้รับข้อความ "Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR" เมื่อโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายถูกโหลดบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907646อาจไม่มีการเขียนข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่อง ลงในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907723คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามทำข้อมูลอุปกรณ์ PCI ให้ตรงกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907724รูทีน KeRemoveByKeyDeviceQueue() อาจส่งคืนรายการที่ไม่ถูกต้อง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
907892คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล Intel EM64T อาจหยุดการตอบสนองระหว่างการเริ่มต้นระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908248คุณอาจได้รับค่าที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณพยายามดำเนินการกับจุดลอยตัวภายในไฟเบอร์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908249โหนดคลัสเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง ถ้าคุณย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์จากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง หลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ไปเป็น Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908522เครื่องมือ 'ข้อมูลของระบบ' อาจรายงานจำนวนของตัวประมวลผลลอจิคัลที่ไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908675ในระบบแบบหลายตัวประมวลผลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต CPU 0 ถึงระดับการอ่านค่า "การใช้งาน CPU" ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่า CPU อื่นในระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
908929การใช้งาน CPU สูงผิดปกติ เมื่อกระบวนการ SAP ใช้โมเดลหน่วยความจำแฟลต SAP ใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
909613โปรแกรมก่อนคอมไพล์ 64 บิตทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Windows Compute Cluster Server 2003 ใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
909666การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้รับการโหลดในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
910048ระบบปฏิบัติการหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 ในสภาพแวดล้อม VMware (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
910835ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "Stop 0x0000000A (0x00000806, 0x00000002, 0x00000000, 0x804fd3aa) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
911989ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อคุณเพิ่มหรือเอาผู้ใช้จำนวนมากออกอยู่บ่อยๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1: "มีทรัพยากรในเครื่องไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
912364เมื่อมีความผิดปกติของฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่น x64 คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก และไม่มีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913327เมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลกับรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913383คำสั่ง "SAC id" ระบุตัวประมวลผล EM64T ว่าเป็นตัวประมวลผล AMD64 อย่างไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
913698เนื้อหารีจิสทรีไม่ได้รับการปรับปรุง จนกระทั่งผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โดยตรง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
914784Microsoft Security Advisory: ปรับปรุงเพื่อเพิ่มการป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
916467สนับสนุนตัวประมวลผลสำหรับรุ่น Itanium ที่ใช้แคชคำสั่งขนาดใหญ่ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
916995คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
917107หน่วยความจำเกิดรั่วไหลในบริการ Shell Hardware Detection เมื่อคุณสร้างหรือลบ Shadow Copy ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
917909เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 ในขณะที่มีการโหลดจำนวนมาก Windows จะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
918844โปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งานเพิ่มการสนับสนุน RAM มากถึง 2 เทราไบต์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919341โปรแกรมที่ใช้การจัดการข้อผิดพลาดอาจหยุดการตอบสนองเป็นเวลาหลายวินาทีใน Microsoft Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919385คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium และซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เช่น SAP R/3, Oracle SQL หรือ SQL Server อาจหยุดการตอบสนองเป็นบางครั้ง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
919807คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 ไม่สามารถโหลดรีจิสทรีไฮฟ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 MB (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
920739คุณอาจพบว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบลดลงเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มที่ใหญ่กว่า 500 เมกะไบต์ใน Windows Server 2003 SP1 หรือใน Windows Server 2003 SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923052ข้อมูลสแตกของตัวประมวลผลบางประเภทไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923162โปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดจำนวนมากอาจทำงานช้ามากในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923199Windows อาจหยุดการตอบสนองระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium พร้อม SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
923841คอมพิวเตอร์อาจเริ่มการทำงานใหม่อย่างช้าๆ หลังจากระบบล้มเหลวใน Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
924848คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่ม Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium ในโหมดแก้จุดบกพร่อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
924867โปรแกรมต่างๆ ที่จำกัดขนาดสแตกที่ 2,048 ไบต์อาจไม่ทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 917422 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
925259เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ 'การเขียนล่าช้าล้มเหลว' ใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "Stop 0x00000019 - BAD_POOL_HEADER" หรือ "Stop 0xCD PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
925844เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กำลังทำงานภายใต้ปัญหา มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x00000051 REGISTRY_ERROR" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
926406โปรแกรมติดตั้งทำงานไม่เสร็จสิ้น เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows ในคอมพิวเตอร์ที่มี Windows PE รุ่นภาษาญี่ปุ่น ติดตั้งอยู่ด้วย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เคอร์เนล/Hal
912354คุณอาจประสบปัญหาหน่วยความจำที่เป็นไบต์ส่วนตัวของระบบรั่ว ในกระบวนการ Winlogon.exe บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การออกสิทธิ์การใช้งาน
917454กล่อง "คำต่อท้ายชื่อเฉพาะ" ไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณพยายามตั้งค่า 'ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองแบบเอกเทศ' ใน Windows Server 2003 รุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การแปลภาษา
901205คุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถค้นหา BOMSNAP.DLL" เมื่อคุณเลือกตัวเลือก "การกำหนดค่าปกติสำหรับเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรก" ใน Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดการ
907265การปรับปรุง MMC 3.0 พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดการ
830953การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Message Queuing 3.0 และการติดตามการวินิจฉัย อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
897688คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อผิดพลาด PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) เมื่อ Message Queuing 3.0 เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
898618การแก้ไข: ข่าวสารเกี่ยวกับทรานแซคชันที่ระบุในคิวที่ไม่มีอยู่ยังคงอยู่ในคิวขาออก ใน Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
899470การแก้ไข: Message Queuing 3.0 อาจทำให้เกิดปริมาณการใช้เครือข่ายมากเกิน เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่อยู่ในสถานะออฟไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
902951การแก้ไข: ข้อความของ Message Queuing 3.0 อาจไม่มีการรับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
908926การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานลดลงใน Message Queuing 3.0 เมื่อคุณส่งข้อความไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีการเรียกใช้ Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
916133การแก้ไข: หน่วยความจำที่รั่วไหลทำให้บริการ Downlevel (Mqdssrv.exe) ของ Message Queuing 3.0 ล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
916699ข้อความอาจไม่ได้ส่งออกไป เมื่อคุณใช้โพรโทคอล HTTP เพื่อส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Message Queuing 3.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การจัดคิวข้อความ
890046MS05-032: ช่องโหว่ใน Microsoft Agent อาจทำให้เกิดการลวงให้ผู้รับเข้าใจผิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)MS Agent
920213MS06-068: จุดอ่อนใน Microsoft Agent อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลMS Agent
912570โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำปริมาณมากอาจไม่ทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)MUI
899271โปรแกรมควบคุม USB Video Class (UVC) ที่มีการปรับปรุงสำหรับ Windows XP Service Pack 2 พร้อมใช้งานแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
904706MS05-050: ช่องโหว่ใน DirectShow อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
921401หน่วยความจำพูลที่ไม่สามารถทำเพจได้เกิดรั่วไหล เมื่อคุณเก็บข้อความเฉพาะ MIDI SYSEx ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
925752ถ้าคุณออกจากโปรแกรมในขณะที่โปรแกรมกำลังเล่นแฟ้มเสียงใน Windows Server 2003 โปรแกรมดังกล่าวจะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)มัลติมีเดีย
925475คุณไม่สามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เทราไบต์ และไดรฟ์ข้อมูลที่ขนาดเล็กกว่า 2.4 เทราไบต์ ใน Windows Unified Data Storage Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)NAS
925624ปุ่ม 'ขั้นสูง' ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' ของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 R2 รุ่นภาษาสเปน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)NAS
887190เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ผลลัพธ์จากคำสั่งได้เขียนทับบรรทัดคำสั่งที่คุณเรียกใช้ และจะไม่มีการสร้างอักขระบรรทัดใหม่หลังจากที่คุณกดแป้น ENTER (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
892847การแก้ไข: IIS 6.0 รวมเข้ากับพอร์ตอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมีการเพิ่มที่อยู่ IP ลงในรายการที่รวม IP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
893756MS05-040: ช่องโหว่ในบริการ Telephony อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894070แฟ้ม Afd.sys จะทริกเกอร์ข้อผิดพลาด "Stop 0x000000D1" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894081คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การร้องขอหมดเวลา" เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Ping.exe เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ NLB ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
894682เมื่อคุณกดแป้นฟังก์ชัน หรือแป้น ESC บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แฟ้ม Telnet.exe คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไม่ได้รับค่านำเข้าจากแป้นดังกล่าว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
895120คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Project 2003 Post-Service Pack 1: 11 มีนาคม 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896063รหัสเหตุการณ์ 14 ไม่ได้แสดงอยู่ในแฟ้มบันทึกการตรวจสอบ DHCP เมื่อการเช่าโซนสิ้นสุดลง และไคลเอ็นต์อื่นต้องการการเช่าในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896258ค่าที่ถูกส่งคืนในเขตข้อมูล TotalBytesFiltered และ TotalBytesCaptured มีจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้มากเมื่อโปรแกรมเรียกใช้เมธอด IStats::GetTotalStatistics ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896336คำสั่ง RSH ไม่ยอมรับค่านำเข้าที่ส่งมาจากแฟ้มใน Windows XP Professional Service Pack 2 และ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896428MS05-033: ช่องโหว่ในไคลเอ็นต์ Telnet อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
896615ไคลเอ็นต์ DHCP ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 อาจส่ง FQDN ที่ไม่ถูกต้องในแพคเก็ตการร้องขอ DHCP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897040โปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อ PPP สำหรับการเข้าถึงระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897616พื้นที่ 'การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน' ไม่ได้ปรากฏในคุณสมบัติของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ หลังจากที่คุณติดตั้ง Active Directory เพื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 เป็นตัวควบคุมโดเมน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897651ไคลเอ็นต์ VPN ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อีกต่อไป หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ ISA Server 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
897655บริการ DHCP มีการละเมิดการเข้าถึงแบบสุ่มในบริการ Tcpsvcs.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
898060การติดตั้งอัปเดทเพื่อรักษาความปลอดภัย MS05-019 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 อาจทำให้การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวระบบเครือข่าย
898708การแก้ไข: IIS 6.0 อาจส่งการตอบสนอง "HTTP 100 Continue" ในระหว่างกระแสข้อมูลการตอบสนอง เมื่อคุณส่งการร้องขอ POST ออกไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899148บางไฟร์วอลล์อาจปฏิเสธการใช้เครือข่ายที่เริ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899260Telnet ไม่ได้รับการติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899479WINS Manager ส่งกลับเฉพาะบันทึกที่มีส่วนต่อท้าย "1B" ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899657Windows Firewall อาจปล่อยแพคเก็ต ICMP ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899679คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราว calloc:File มีอยู่แล้ว" เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มโดยการใช้คำสั่ง FTP GET ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899742นโยบายการตรวจสอบสำหรับเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบถูกปิดใช้งานหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
899900Windows HTTP Services ไม่อนุญาตให้คุณผนวกหมายเลขพอร์ตเข้ากับชื่อบริการหลักในโปรแกรมหรือบริการ เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
900820คุณไม่สามารถกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ TCPWindowSize จากระยะไกลหลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 แล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902113เมื่อคุณพยายามปิดระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ใช้การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย NDIS ในการกำหนดค่าการเริ่มระบบ iSCSI คุณจะพบกับข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902149ไคลเอ็นต์ FTP อาจสะท้อนข้อมูลของบัญชีผู้ใช้กลับไปยังหน้าจอใน Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902439คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Telnet ที่กำลังทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
902954คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเตรียมใช้งานสแนปอินได้" เมื่อคุณพยายามดูการสำรองขอบเขต DHCP บนเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
903929ส่วนควบคุม 'ผู้ดูแลคลัสเตอร์' อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อระบุทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
905414MS05-045: ช่องโหว่ในตัวจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
905596การแก้ไข: ตัวช่วยสร้าง 'นโยบายการร้องขอการเชื่อมต่อ' ไม่ได้แสดงแอตทริบิวต์ "สร้างแอตทริบิวต์ของคลาส" ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
906278โมเด็มอนุกรมภายนอก ไม่ได้กลับไปสู่โหมดคำตอบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อขาเข้าไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากที่คุณปิด แล้วเปิดโมเด็มใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907019การใช้เครือข่ายถูกขัดจังหวะเมื่อคุณสลับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907259คุณไม่สามารถรักษาการเชื่อมต่อไว้ได้นานเกินกว่า 3 ถึง 10 นาทีระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
907865โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุง IPSec Policy Agent พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
908521Office Outlook 2003 อาจหยุดตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เนื่องจากปัญหาในเอนจิน RPCระบบเครือข่าย
908739การแก้ไข: ไคลเอ็นต์ขาเข้าอาจไม่ถูกประมวลผลเมื่อขั้นตอนของตัวทำงานสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ใน IIS 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
908745คอนเทนเนอร์ NetServices แสดงที่อยู่ IP แทนที่จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol ใน 'ไซต์และบริการ Active Directory' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909195คุณอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ใดๆ เมื่อคุณทำการค้นหาชื่อที่กรองในเครื่องมือการจัดการ WINS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909425ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 และใน Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
909665คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007F" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งเป็นโฮสต์สำหรับคลัสเตอร์สองโหนด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
910481โปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายอาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 ในการนำ Winsock Direct ไปใช้ในสภาพแวดล้อม SAN (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
910625ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ DHCP มีการเช่าที่ใช้งานอยู่อย่างไม่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ DHCP ทั้งสองเครื่อง เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 ทั้งสองเครื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายย่อยเดียวกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911262คุณพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบช้าลง เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้บริการ WMI ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911268บริการ Live Communications Server หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911280MS06-015: ช่องโหว่ใน Routing and Remote Access อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลระบบเครือข่าย
911897แฟ้มใน Windows Server 2003 เสียหายเมื่อคุณพยายามใช้เส้นทาง UNC ภายในเครื่องในการคัดลอกแฟ้ม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
911910คุณไม่สามารถรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP หลังจากที่คุณเปิดการเชื่อมต่อ PPP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
912213ลูกค้า VPN ที่ใช้ L2TP ผ่านอุปกรณ์ NAT ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ที่กำลังเรียกใช้บริการ 'การกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
912222Microsoft Windows Server 2003 รุ่น Scalable Networking Pack (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913184ไคลเอ็นต์ RPC ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RPC ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 ได้ และรหัสเหตุการณ์ 180 ถูกบันทึกไว้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913409โปรแกรมที่จัดสรรบล็อกขนาดใหญ่ของหน่วยความจำที่อยู่ติดกันอาจไม่เริ่มการทำงาน หรืออาจล้มเหลวเป็นระยะๆ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913446MS06-007: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913472คุณได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้เครื่องมือ Netsh ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913522คุณอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งมีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่าหนึ่ง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
913957การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 0x6be อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการเรียกขั้นตอนระยะไกลหลายครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อย่างรวดเร็ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914301ฟังก์ชัน CoCreateInstance อาจส่งคืนความล้มเหลว HRESULT ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914388MS06-036: ช่องโหว่ใน DHCP Client Service อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลระบบเครือข่าย
914448ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อไคลเอ็นต์เว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ ISA Server 2004 พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกบางไซต์: "ข้อผิดพลาดของพร็อกซี 502" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914675การแก้ไข: โฆษณา Systems Management Server (SMS) มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
914841วิธีการลดความซับซ้อนของการสร้างและการดูแลรักษาตัวกรองความปลอดภัย Internet Protocol (IPsec) ใน Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915104ไคลเอ็นต์ VPN ที่ใช้ Connection Manager Administration Kit สำหรับหน้าที่การใช้งานเรียกเลขหมายสองครั้งยังคงถูกกักอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915365โปรแกรมประยุกต์ที่กระจายหยุดการตอบสนอง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Security Update MS04-031 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
915458ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows Server 2003 สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวพยายามที่จะต่ออายุที่อยู่ IP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
916508การรั่วไหลเกิดขึ้นในแฟ้ม Netbt.sys ในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ที่มีการเชื่อมต่อ NetBT จำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
916852แพคเก็ต TCP จะถูกส่งต่อไป ถ้าแพคเก็ตตอบรับ TCP ล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 300 มิลลิวินาที ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917078อรรถประโยชน์ Netsh.exe ส่งกลับข้อผิดพลาดระดับ 0 อย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการกำหนดค่า IPsec S2S ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917114รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Winsock Select ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003: "WSAENOBUFS (10055)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917791คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ผ่านทางเซสชัน Telnet (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917949การแก้ไข: คุณไม่สามารถจัดการคอมโพเนนต์ COM+ จากระยะไกลได้ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
917953MS06-032: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ระบบเครือข่าย
918334คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Win32 ที่ทำให้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน CreateFile จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918564หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Scalable Networking Pack ใน Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x0000008E" or "STOP: 0x0000003B" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918689เกิดปัญหาหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณใช้ WinHTTP เพื่อเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์บนการเชื่อมต่อ SSL (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
918837การจัดการพลังงานของ Windows ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณปิดตัวเลือก WakeUp สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย NDIS ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
919479Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) อาจไม่เชื่อมต่อผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณใช้การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
919948ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Scalable Networking Pack แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
920155Windows Explorer เกิดการละเมิดการเข้าถึงแบบสุ่ม และปิดลงเมื่อคุณฟื้นฟูรายการเครือข่ายไร้สายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
920293คุณไม่สามารถกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่บนบัสเสมือน ให้ใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ในการปรับใช้ Windows Server 2003 แบบอัตโนมัติ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
921412RPC ไม่ยอมรับการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันจำนวนมากกว่า 1,234 การเชื่อมต่อ ไปยังส่วนติดต่อที่รอการติดต่ออัตโนมัติในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922819MS06-064: ช่องโหว่ใน TCP/IP IPv6 อาจปฏิเสธบริการระบบเครือข่าย
922862บันทึกการปรับปรุง DNS แบบไดนามิกไม่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922971IPsec ละเว้นขั้นตอนการตรวจสอบ CRL ในระหว่างการเริ่มต้นเซสชัน IPsec ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
922972คุณอาจพบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ส่งแพ็คเก็ตข้อมูลขนาดเล็กบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923051การแก้ไข: เว็บไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" เมื่อคุณเรียกใช้ SSL ในโหมดเคอร์เนล ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923187ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 รุ่น x64: "Stop 0x0000003B (c0000005, fffffadca82a63d4, fffffadca35fb4f0, 0)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923200เมื่อคุณพยายามรับข้อมูล TCP ใน Microsoft Windows Server 2003 การเชื่อมต่อ TCP อาจถูกตั้งค่าใหม่ ก่อนที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923339การแก้ไข: การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ขาดหายไปบ่อยครั้งเมื่อคุณใช้ IPsec tunnel ผ่านทางอุปกรณ์ NAT ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923483ใบรับรอง 'การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล' ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในที่เก็บใบรับรอง เมื่อคุณพยายามติดตั้งใบรับรองไคลเอ็นต์โดยการใช้เครื่องมือ Winhttpcertcfg.exe ใน Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923492คำสั่ง "netsh" เปลี่ยนแปลงค่าตัวเลือก 'ไบต์' เมื่อคุณส่งออก แล้วนำเข้าแฟ้มการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923600ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ของคำสั่ง "netsh dhcp server show all" ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) แทนที่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924050โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Telephony API หยุดการตอบสนอง และคุณไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ในเซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924286การปรับปรุงที่พร้อมใช้งานเพิ่มการสนับสนุนความสามารถของ RDMA บนอีเทอร์เน็ตใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
924703ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1 (fe320000, 2, 0, b988bc11)DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
925513รหัสข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อเรียกใช้โปรแกรมเครือข่าย ซึ่งใช้การเชื่อมต่อ Winsock ใน Windows Server 2003: "WSAECONNABORTED (10053)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ระบบเครือข่าย
923980MS06-066: จุดอ่อนใน Client Service อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลการทำงานของเครือข่าย
926247MS06-074: จุดอ่อนใน Simple Network Management Protocol (SNMP) อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลการทำงานของเครือข่าย
895321การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x800706F7 เมื่อคุณทำการเรียกใช้เมธอด COM ที่มีพารามิเตอร์ BSTR (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)OLE
909139การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามยกเลิกการโหลดแฟ้ม Oleaut32.dll ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)OLE
920214MS06-043: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Outlook Express
923694MS06-076: การปรับปรุงด้านความปลอดภัยสะสมสำหรับ Outlook ExpressOutlook Express
917422MS06-051: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจมีผลให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลPkgInstaller
917537MS06-034: ช่องโหว่ใน Internet Information Services ที่ใช้ Active Server Pages อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้PkgInstaller
923414MS06-063: ช่องโหว่ใน Server Service อาจปฏิเสธบริการPkgInstaller
277222ระบบอาจไม่เริ่มทำงานในขณะสร้างหน่วยทางลอจิคัลและไดรฟ์ข้อมูลจำนวนมาก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Plug and Play และการจัดการพลังงาน (PnP/PM)
896256คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2 และที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หลายตัวที่สนับสนุนคุณสมบัติการจัดการพลังงานอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงPnp/PM
899588MS05-039: จุดอ่อนใน Plug and Play อาจทำให้มีการรันโค้ดและการเพิ่มสิทธิจากระยะไกลPnp/PM
902839คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองบนหน้าจอ 'หน้าต่างดำเนินการต่อ' เมื่อระบบดำเนินการต่อจากการไฮเบอร์เนต ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีตัวประมวลผลสามตัวหรือมากกว่าและใช้ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
909095บางครั้งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ API ให้เสร็จสมบูรณ์" ใน Windows XP Service Pack 2 ใน Windows XP Tablet PC Edition 2005 หรือใน Windows XP Media Center Edition 2005Pnp/PM
910917เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบทรี NDS ของ NetWare จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องของ NetWare" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
921411อุปกรณ์ USB ทำงานอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Intel Chipset Software Installation Utility ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
923425คุณไม่มีตัวเลือกเพื่อปรับลดรุ่น Hardware Abstraction Layer ที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงซึ่งมีตัวประมวลผลเดียว เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชนิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Pnp/PM
842304ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ช้าลงบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
893225ปัญหาประสิทธิภาพของการพิมพ์ใน Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
901377แผงการแสดงผลของเครื่องพิมพ์ไม่ได้แสดงชื่อเอกสารที่สมบูรณ์ ถ้าชื่อเอกสารเป็นสายอักขระ 'ชุดอักขระแบบหลายไบต์' (Multi-Byte Character Set) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
902066คุณสมบัติแบบกำหนดเองบางอย่างของเครื่องพิมพ์อาจไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
905518คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แบบคลัสเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
905788เมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แบบ non-native ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906688หน้าเพิ่มเติมที่มีข้อความข้อผิดพลาดอาจถูกพิมพ์ออกมา เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Office 2000 ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906752คุณไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์บนโหนดคลัสเตอร์ไปที่คลัสเตอร์ของ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
906952รหัสเหตุการณ์ 2020 และรหัสเหตุการณ์ 1000 ได้รับการบันทึกไว้ และมีขนาดของรีจิสทรีเกินขีดจำกัด ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัลในโหมดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมประยุกต์ และ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
907545คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณพยายามเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคลัสเตอร์ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
908128เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ลบเครื่องพิมพ์ออกบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
909906งานพิมพ์ถูกลบออกโดยที่ยังไม่ได้พิมพ์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
910907คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิต ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
911713รหัสเหตุการณ์: 20 อาจถูกบันทึกเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
914929การแก้ไข: เส้นกราฟิกที่พิมพ์ในโหมด HPGL Vector บางกว่าเส้นที่ปรากฏในเอกสาร ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Unidrv ในโหมดสมุดขนาดเล็ก 2 ขึ้นไป หรือ 6 ขึ้นไป (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
916961การแก้ไข: คุณพบกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง เมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือดูคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
917777ตัวช่วยสร้าง 'เพิ่มเครื่องพิมพ์' หรือกล่องโต้ตอบ 'เครื่องพิมพ์' หยุดการตอบสนอง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
919017เมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณได้รับการแจ้งเตือนงานพิมพ์ JOB_STATUS_PRINTED แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะปิดอยู่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
921059เมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารจากฐานข้อมูล 'ฟอร์ม' โดยการใช้ขนาดกระดาษที่ใหญ่ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แต่ไม่มีสิ่งใดได้รับการพิมพ์ออกมา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924078คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924663งานพิมพ์ใช้เวลาในการพิมพ์จนเสร็จสิ้นนานกว่าที่คุณคิดไว้ สำหรับเซสชันบริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
924913เอกสารที่มีการผสมกันระหว่างแบบอักษรแนวตั้งและแนวนอนพิมพ์ออกมาอย่างไม่ถูกต้องโดยเครื่องพิมพ์ PostScript ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การพิมพ์
903648คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าคุณพยายามเริ่ม VBScript Engine จากโปรแกรมที่ใช้ Microsoft C++ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
906092การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ COM+ และรหัสเหตุการณ์ 4786 เกี่ยวกับ COM+ ทั่วไป จะได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
917344MS06-023: ช่องโหว่ใน Microsoft JScript อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้สคริปต์
919237คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้า เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้ JScript ใน Internet Explorer 6 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
925753โปรแกรม VBScript ที่รวมการคำนวณจุดทศนิยมลอยตัวจะทำงานช้ากว่า หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)สคริปต์
835744ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มภายใน" เมื่อคุณเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มที่ใช้นโยบาย 'กลุ่มจำกัด' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
838065ชื่อวัตถุในบันทึกความปลอดภัยอาจไม่สัมพันธ์กันใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
887578คุณได้รับข้อความ "ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ" เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
892090การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ไม่ได้ถูกนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ใน Kerberos realm ภายนอกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 Professional ในโดเมนลูก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
894872คุณไม่สามารถป้อนอักขระใดๆ ในกล่อง "ชื่อผู้ใช้" และกล่อง "รหัสผ่าน" ในกล่องโต้ตอบ 'เข้าสู่ระบบ' สำหรับ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896414สมาชิกของกลุ่มจำกัดอาจถูกเอาออกจากกลุ่ม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896687คุณไม่สามารถให้สิทธิ์ในการถอดรหัสและเข้ารหัสลับแฟ้มที่เข้ารหัสลับแบบ EFS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP แก่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของโดเมนอื่นๆ ในฟอเรสต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
897648ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professional x64 Edition: "กระบวนการ Lsass.exe ทำให้เกิดการปิดระบบของคอมพิวเตอร์" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
899029หน่วยความจำเกิดรั่วไหลหลังจากที่คุณกำหนดค่าการอนุญาต URL ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
899587MS05-042: ช่องโหว่ใน Kerberos อาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ ทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล และการลวงให้ผู้รับเข้าใจผิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
902336คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้" เมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อบริการเทอร์มินัลใหม่ไปยังเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
904942การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว เมื่อคุณใช้ Outlook หรือ Outlook Express เพื่อลองเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เมลที่ใช้ HTTP หากคุณใช้ Internet Explorer รุ่น 7.0ความปลอดภัย
906381หลักการความปลอดภัยไม่ปรากฏในที่เก็บตัวจัดการการอนุญาต ของโดเมนลูกที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ Windows Server 2003 หลังจากที่คุณปิด แล้วเปิด Authorization Manager ใหม่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
906531เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านบนระบบปฏิบัติการ Linux ที่ทำงานระหว่างกันในโดเมนของ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "passwd: Ticket หมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
906736คุณพบกับความล่าช้าในกระบวนการการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมของเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มากบนสมาชิกโดเมนใน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
907245MS05-048: จุดอ่อนใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรักษาความปลอดภัย
907247คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ Credential Roaming สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
907524หน่วยความจำรั่วในกระบวนการ Lsass.exe หลังจากที่คุณกำหนดค่าการมอบหมายที่มีข้อจำกัดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
908757คุณพบข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้องเป็นระยะๆ เมื่อคุณใช้ตัวจัดการการอนุญาตร่วมกับที่เก็บบทบาท ที่ใช้ Active Directory ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909737การแก้ไข: ฟังก์ชัน MSChapSrvChangePassword อาจล้มเหลว และส่งคืนรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909805ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณสร้างกลุ่มโปรแกรมประยุกต์ภายใต้โหนดขอบเขตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1: "กลุ่มที่มีชื่อ 'application_group_name' มีอยู่แล้ว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
909924กระบวนการ Lsass.exe พบปัญหาการใช้หน่วยความจำในปริมาณสูง เมื่อคุณใช้โพรโทคอล SASL ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
910552การแก้ไข: รหัสผ่านอาจไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่อย่างถูกต้อง เมื่อคุณตั้งค่ารหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โดเมนใหม่ด้วยโปรแกรมบนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
911185กระบวนการ Lsass.exe พบข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ในการเข้าสู่ระบบ MIT realm บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
913368คุณไม่สามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าความปลอดภัย ในการกำหนดค่านโยบายความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
914061เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 59 และ 32 หลายอินสแตนซ์ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบในเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
914463WMI ทำให้เกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวในการเข้าถึงวัตถุ เมื่อได้มีการนำ SACL ไปใช้กับคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_USERS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
915786โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งาน Authorization Manager อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
917068เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 การดำเนินการอาจล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
917627MS06-017: จุดอ่อนใน Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions อาจทำให้สามารถใช้สคริปต์ข้ามไซต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การรักษาความปลอดภัย
918442การรับรองความถูกต้อง Kerberos ไม่สำเร็จในบริบทความปลอดภัย 'ระบบภายในเครื่อง' เมื่อรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919557คุณได้รับข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้องล่วงหน้า เมื่อคุณใช้แฟ้ม keytab ที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ Ktpass.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919578กระบวนการ Winlogon.exe ใช้ทรัพยากร CPU ส่วนเกิน เมื่อผู้ใช้ใส่สมาร์ทการ์ดใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
919754ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับ เมื่อใช้ตัวจัดการการอนุญาต ใน Windows Server 2003 ซึ่งมีที่เก็บการรับรองความถูกต้องที่ใช้ XML สำหรับบริการเว็บ: "กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้ เนื่องจากกำลังมีการใช้แฟ้มดังกล่าวโดยกระบวนการอื่น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
920183ไคลเอ็นต์ MIT Kerberos พยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งด้วยคีย์เดียวกัน แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดรหัสผ่านที่ส่งกลับไปยังเวิร์กสเตชัน Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
922706วิธีการใช้เพจการลงทะเบียนเว็บบริการออกใบรับรองควบคู่กับ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
922769บันทึกการตรวจสอบ "รหัสเหตุการณ์ 516" อาจได้รับการบันทึกอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมีความพยายามในการเข้าถึงไปยังเนมไปป์เกิดขึ้นใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
926255MS06-075: จุดอ่อนใน Windows อาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์การรักษาความปลอดภัย
887696การแก้ไข: คุณพบปัญหาหน่วยความจำรั่วในการใช้โปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ IIS Active Directory Service Interfaces ในการสืบค้น Metabase ใน Internet Information Services 6.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
895261เขตข้อมูลค่านำเข้าและข้อความไม่ได้รับการจัดอย่างถูกต้องในตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Wireless Provisioning Services ใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
899416คุณได้รับข้อผิดพลาด "แฟ้มบันทึกเหตุการณ์เกิดความเสียหาย" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
904714ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ Windows Indexing Service เพื่อค้นหาแฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการ
875533เครื่องเสมือน Virtual Server 2005 ไม่สามารถติดต่อกับตัวควบคุม Automated Deployment Services ระหว่างกระบวนการเริ่มต้นการทำงาน Pre-Boot Execution Environment (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
893605คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "IDS_INSTALLFAILED" และการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นถ้าคุณกำหนดค่าโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้ Outlook Express ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
899182คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สิทธิ์บน<RegistryKeyName> ไม่ได้รับการเรียงลำดับอย่างถูกต้อง" เมื่อคุณดูสิทธิ์ต่างๆ บนรีจิสทรีคีย์ ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
900336Sysprep.exe อาจสร้างชื่อคอมพิวเตอร์ที่ซ้ำกัน เมื่อคุณใช้ Sysprep.exe ในการปรับใช้ Windows Server 2003 บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
903085คุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มี LUN ซึ่งมีการกำหนดให้ในเซสชัน Windows Preinstallation Environment ปัจจุบัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
905203ข้อความที่เสียหายปรากฏในหน้าต่าง 'ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้' ในระหว่างการติดตั้ง Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
906425ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ PXE เริ่มทำงานช้า เมื่อคุณปรับใช้ Windows PE จากเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
907011เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium ซึ่งมีการรวมกับ Windows Server 2003 Service Pack 1 การติดตั้งอาจล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
907639วิธีการใช้ 'การบริการติดตั้งระยะไกล' (Remote Installation Services:RIS) ในการปรับใช้โหนดคำนวณใน Windows Compute Cluster Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
915352คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นภาษาบราซิลหรือภาษารัสเซีย ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวควบคุม SATA RAID (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
916710การติดตั้งอาจหยุดการตอบสนองระหว่างการติดตั้ง RIS ที่หน้า "จัดเตรียมการตั้งค่าเครือข่าย" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
921376ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่นภาษาสเปน ลงบนแพลตฟอร์ม AMD: "El programa de instalaci?n no puede obtener acceso a los archivos necesarios para continuar" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
925279วิธีการติดตั้ง Windows Server 2003 รุ่น x64 โดยการใช้ Windows Preinstallation Environment รุ่นที่ใช้ x86 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
908132หลังจากที่คุณติดตั้งแฟ้มสนับสนุนสำหรับภาษาเอเชียตะวันออกในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมประยุกต์อาจไม่จัดสรรหน่วยความจำที่เพียงพอ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)การตั้งค่า
895193คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน FrontPage 2002 Server Extensions for Windows Server 2003: 13 เมษายน 2548 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Sharepoint (FPSE)
824995Windows เริ่มต้นและสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาลอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าโซนเวลาถูกกำหนดไว้ที่ (GMT+02:00) ไคโร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
873376MS04-034: ช่องโหว่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด (zipped) อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
892346คุณไม่สามารถลาก หรือคัดลอกแฟ้มไปยังไดรฟ์ซีดีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
900725MS05-049: ช่องโหว่ในเชลล์ของ Windows อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903122การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้วัตถุ DiskQuotaControl ในกระบวนการหนึ่งหรือมากกว่าในเวลาเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903154การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น และโปรแกรมจะปิดลงเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปบนชื่อแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'เปิด' 'บันทึก' หรือ 'บันทึกเป็น' ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
903234การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อปรับวิธีที่ไคลเอ็นต์ Shadow Copy จะสามารถเข้าถึง Shadow Copy ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
904772กล่องโต้ตอบ 'ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง' ในตัวจัดการงานของ Windows ไม่ได้แสดง CPU ที่มีอยู่ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาดัทช์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย หรือภาษาสวีเดน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
905865ขนาดของชุดทำงานของกระบวนการทั้งหมดในเซสชันส่วนควบคุมอาจถูกตัดออก เมื่อคุณใช้บริการเทอร์มินัลในการเข้าสู่หรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
906469ตัวแปรที่ส่งกลับของสภาพแวดล้อมเส้นทางถูกตัดทอนเหลือ 1,024 ไบต์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
907660โปรแกรมประยุกต์ 32 บิต อาจไม่สามารถเตรียมใช้งาน และติดตั้งอย่างถูกต้องสำหรับผู้ใช้ใหม่ใน Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
908531MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดแบบรีโมทได้เชลล์
908536แถบเลื่อนแนวนอนที่ใช้ในฟอร์มอาจไม่ตอบสนองต่อการควบคุมหรือการทำงานของเมาส์ เมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
910322กระบวนการ Windows Explorer ในเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Server 2003 อาจประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซสชัน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
910728การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาสัญลักษณ์รูป ดาวพลังงาน ออกจากแท็บ "โปรแกรมรักษาหน้าจอ" ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
912475การปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ Exchange Server หมดอายุแล้วในตอนนี้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
913419ไอคอนไดรฟ์แบบกำหนดเองและตัวอักษรชื่อไดรฟ์อาจไม่แสดงในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
913670การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาการปรับปรุง 912475 เกี่ยวกับการปรับเวลาตามฤดูกาลปี 2549 ของออสเตรเลียออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916198คุณประสบปัญหาการละเมิดการเข้าถึง และเครื่องมือ 'ตัวแสดงการติดตามบริการ' ปิดใช้งานอย่างกะทันหันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916452โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "โซนเวลา" ไปเป็น "(GMT-05:00) เวลาทางแถบตะวันออก (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
916453โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "โซนเวลา" ไปเป็น "(GMT-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
918093การปรับปรุงโซนเวลาใหม่สำหรับประเทศศรีลังกา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
921028โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับโซนเวลาไคโร (GMT+02:00) ในปี 2006 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
921398MS06-045: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้เชลล์
922297เมื่อคุณใช้เซสชันบริการเทอร์มินัลเพื่อเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 คุณอาจเกิดความล่าช้า (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
922599เมื่อคุณเปลี่ยนแอตทริบิวต์ใดๆ ของแฟ้มใน Windows Explorer แอตทริบิวต์ของที่เก็บถาวรจะถูกล้างออก ถ้าขนาดคลัสเตอร์ไดรฟ์ข้อมูลใหญ่กว่า 4 KB ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
923191MS06-057: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้งานโค้ดจากระยะไกลเชลล์
924496MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Object Packager อาจทำให้เกิดการใช้โค้ดจากระยะไกลได้เชลล์
924897การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหากับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และมีตัวประมวลผล Dual-Core Intel Itanium 2 Processor 9000 Series (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เชลล์
928255MS07-006: จุดอ่อนในเชลล์ของ Windows อาจอนุญาตให้มีการยกระดับสิทธิ์เชลล์
827475โหมดการบีบอัดฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณสำรองข้อมูลไปยังเทปไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 โดยการใช้ NTBackup.exe (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
891957การปรับปรุงซึ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Volume Shadow Copy Service ใน Windows Server 2003 พร้อมใช้งาน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
894090คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อปิดใช้งานฮาร์ดดิสก์ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
894255รหัสเหตุการณ์ 133 ถูกบันทึกไว้ใน 'ตัวแสดงเหตุการณ์' ถ้าคุณใช้ Ntbackup.exe พร้อมกับเทปไดรฟ์ Certance Travan ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
898790จุดเชื่อมต่อไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์อาจไม่พร้อมใช้งานเป็นระยะๆ หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899026อรรถประโยชน์ 'การสำรอง' อาจไม่คืนค่าข้อมูล เมื่อเส้นทางไปยังตำแหน่งการคืนค่าสำรองมีอักขระมากกว่า 130 ตัว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899404คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถสร้างแฟ้มสำหรับแผ่นดิสก์การกู้คืนข้อมูลได้" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมการสำรองบนโหนดแบบพาสซีพ ของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
899809การแก้ไข: เมื่อคุณเปิดสแนปอิน 'การจัดการดิสก์' ใน Windows Server 2003 มีการแสดงข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
902389การสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ไม่ได้ถูกเรียกใช้หลังจากที่คุณจัดกำหนดเวลาการสำรองโดยการใช้ NTBackup.exe ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
907875รหัสเหตุการณ์ 21 ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณสร้างสำเนาสำรองของสำเนาเงา ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
908911เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีการใช้ไดนามิกดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
910380ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ Diskpart.exe ใน Windows PE บนเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ใช้ Windows Server 2003: "บริการการจัดการดิสก์ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911062Volume Shadow Copy Service (VSS) ที่กำลังทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจเกิดความผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเอา Shadow Copy ที่นำเข้าและส่งผ่านได้ออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911919หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงพาร์ติชันในดิสก์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายพื้นที่การจัดเก็บ (Storage Area Network) โฮสต์อื่นที่ใช้ Windows Server 2003 ต้องเริ่มการทำงานใหม่เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
911962ฐานข้อมูล 'ที่เก็บแบบถอดได้' รวมถึงรายการพิเศษของสื่อเทป เมื่อคุณจัดเตรียมสื่อเทปเปล่าของใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
912063คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณทำการสำรองฐานข้อมูล Exchange Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
912848คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x00000024" เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ในการขยายพาร์ติชันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
913642คุณไม่สามารถทำการสำรองสถานะของระบบบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
913648การปรับปรุง Volume Shadow Copy Service ใหม่พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ โดยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ Volume Shadow Copy Service ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
914678ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้มในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
915331ขั้นตอนการสำรองอาจล้มเหลว และเกิดข้อผิดพลาดการหมดเวลาในตัวเขียน Volume Shadow Copy Service (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
916044ไคลเอ็นต์ Windows 2000 Service Pack 4 ไม่สามารถดูรายการของ Shadow Copy หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ Chkdsk.exe ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
916860คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งใช้การกำหนดค่าการเริ่มระบบ SAN ไม่เริ่มการทำงานใหม่ หลังจากที่คุณเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้ระบบปฏิบัติการอื่น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
917314ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้มรายงานว่า งานดังกล่าวไม่ตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้งานจำนวนมากใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
921597เกิดข้อผิดพลาดการตรวจสอบจุดบกพร่อง เมื่อวัตถุฮาร์ดดิสก์หายไป และปรากฏอีกครั้ง เช่นนี้ซ้ำๆ ใน Windows Server 2003: "0x8E" หรือ "0x19" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922244คุณไม่สามารถใช้ Virtual Disk Service 1.1 ในการเรียกข้อมูลเส้นทาง MPIO หรือกำหนดนโยบายการแบ่งโหลด MPIO สำหรับ LUNs ในผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ iSCSI ใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922387การทดสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ของ Windows สำหรับอาร์เรย์ล้มเหลวเมื่อคุณเรียกใช้ Virtual Disk Service 1.1 ใน Windows Server 2003 R2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
922529เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ซึ่งมีการติดตั้งตัวกรองย่อยหลายตัว เครื่องคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923076Windows Server 2003 รุ่นที่มีการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือ 'การแบ่งพาร์ติชันดิสก์' พร้อมใช้งานแล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923554กระบวนการ Asr_fmt.exe เกิดความผิดพลาดระหว่างการสำรอง 'การกู้คืนระบบโดยอัตโนมัติ' (Automated System Recovery:ASR) ของโหนดคลัสเตอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923557ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ VDS ไม่สามารถขอรับวัตถุดิสก์ที่ถูกต้องสำหรับ LUN ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
923628การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณทำสำรองข้อมูลที่ใช้ Snapshot ของไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Server 2003 SP1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
924281รหัสเหตุการณ์: 271 เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างไดรฟ์ข้อมูลโดยการใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเตรียมใช้งานการจัดเก็บข้อมูล' ใน Windows Storage Server 2003: "ไม่สามารถดำเนินการ Plug and Play ให้เสร็จสมบูรณ์ได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
925117เมื่อคุณสร้างรายงาน "แฟ้มโดยเจ้าของ" ในส่วนควบคุมการจัดการ File Server Resource Manager ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขึ้น" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)บริการจัดเก็บข้อมูล
811211คอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนอง และแป้นพิมพ์อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
896679เซสชันเงาถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีการเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
899266ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามวางข้อมูลใน Excel 2003 ในระหว่างเซสชันของบริการเทอร์มินัล: "ไม่สามารถลบข้อมูลในคลิปบอร์ดได้" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
899591MS05-041: ช่องโหว่ในโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกลอาจอนุญาตให้มีการปฏิเสธบริการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
900090การจัดคิวการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการเทอร์มินัล (TS) และใช้ Windows Server 2003 ทำงานช้า เมื่อไคลเอ็นต์ขนาดเล็กสำหรับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลใช้การเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
901115ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บริการเทอร์มินัล อาจทำเสียงเตือนหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
905687เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในฟอเรสต์ ไม่สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ในฟอเรสต์อื่น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
905888หน่วยความจำเกิดรั่วไหลในกระบวนการ Wmiprvse.exe เมื่อโปรแกรมเรียกใช้อินสแตนซ์ของฟังก์ชัน "CWin32_TerminalService::ExecQuery" ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
906207ตัวจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบริการเทอร์มินัลอาจหยุดการทำงาน เมื่อคุณเพิ่มการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่นภาษาโปรตุเกสแบบบราซิล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
908011คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' ในการตั้งค่าโปรไฟล์บังคับที่เหมือนกันสำหรับผู้ใช้บริการเทอร์มินัลทั้งหมดใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
910088เครื่องมือ 'การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' อาจจบการทำงานอย่างกะทันหัน หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 ลงบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
911288ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับ Per Device CAL แบบถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
911913วิธีการเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของไคลเอ็นต์ 'บริการเทอร์มินัล' ไปยังเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
913948ฟังก์ชันการเปลี่ยนเส้นทางเซสชันทำงานอย่างอย่างไม่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีการเปิดใช้งานเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
914539วัตถุเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ และวัตถุของเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สำหรับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ 'การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน' ในคอมพิวเตอร์ระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
915947คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเว็บของเดสก์ท็อประยะไกลมีความละเอียดของหน้าจอมากกว่า 1600 x 1200 พิกเซลในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
916667โปรแกรม IBM DB2 หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
917046การแก้ไข: คุณไม่สามารถทำการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างไคลเอ็นต์ Citrix ICA กับอินสแตนซ์ของ Citrix Presentation Server ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
918679คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อความละเอียดของหน้าจอสำหรับตัวควบคุม ActiveX ในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อปเว็บมีมากกว่า 1600 x 1200 พิกเซล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
923035เมื่อไคลเอ็นต์ของบริการเทอร์มินัลออกจากระบบเซสชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ดังนี้ "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
922508Terminal Servers ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเมื่อคุณใช้การตั้งค่านโยบาย "Use the specified Terminal Server license servers" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Terminal Server
920685MS06-053: ช่องโหว่ในบริการการทำดัชนีอาจทำให้เกิดการใช้สคริปต์ข้ามไซต์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ความปลอดภัย
896667คุณอาจไม่สามารถเปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ส่วนควบคุมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
907966คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีปัญหา และเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ "STOP: 0x0000008E" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
911021ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิตในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
917709แถบภาษาหายไปจากหน้าจอเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมในโหมดเต็มหน้าจอ ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
917910รูปแบบแป้นพิมพ์ IME ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์แตกต่างจากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 จากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
918120เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "STOP 0x000000C2 0x00000007, 0x00001163, 0x42040001, 0x88990be8" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
918184แถบภาษาของ Windows ปิดลงอย่างกะทันหันเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ Citrix Presentation Server ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ซึ่งมีการเรียกใช้บริการเทอร์มินัล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
920192ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกระบวนการ win32k!xxxMenuWindowProc+b4f ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP: "Stop 0x0000008e" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
921484ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Common Gateway Interface ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Information Services 6.0: "HTTP 502.2 - เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ CGI" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
923630เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองต่อการร้องขอการเชื่อมต่อใหม่ และหน้าต่างเข้าสู่ระบบไม่ปรากฏขึ้นมา (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)ผู้ใช้
925486MS06-055: ช่องโหว่ใน Vector Markup Language อาจยอมให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลVML
929969MS07-004: จุดอ่อนใน Vector Markup Language อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกลVML
898715การปรับปรุงของ Windows Installer 3.1 พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 SP1 และ Windows XP รุ่น 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Microsoft Windows Installer
900730คุณสมบัติ PrimaryVolumeSpaceRemaining ไม่ได้รับการตั้งค่าเมื่อคุณใช้โหมดเงียบ เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
904023การแก้ไข: คุณอาจได้รับกล่องข้อความ เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Messenger 5.1 ในโหมดอัตโนมัติ ใน Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows XP SP2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
906219แพคเกจ Windows Installer ติดตั้งไม่ได้ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง PATCH เพื่อติดตั้งแพคเกจใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
906668การติดตั้งอาจล้มเหลวเมื่อคุณพยายามติดตั้งจุดเชื่อมต่อ SMS บนดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เทราไบต์ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
914810บริการ 'ปรับปรุงอัตโนมัติ' อาจหยุดการตอบสนอง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
916089การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้งาน CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้นWindows Installer
917465อรรถประโยชน์ Msimsp.exe อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดสแตกในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
921296ข้อมูลการปรับปรุงของโปรแกรมทั้งหมดจะถูกเอาออก เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Msizap.exe เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
924876เมื่อคุณเริ่มการติดตั้ง Microsoft Windows Installer (MSI) ใน Windows Server 2003 โดยการใช้ Msiexec.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "ข้อผิดพลาด 1303" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Installer
892313การแก้ไข: การปรับปรุงสำหรับ Windows Media Player 9 Series และ Windows Media Player 10Windows Media
900343การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80004005 ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุได้" เมื่อคุณใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ Microsoft MPEG-4 รุ่น 3 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
912379การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากคอมไพเลอร์ เมื่อคุณคอมไพล์โครงการ SDK ของ Windows Media Services ที่มีการจัดการ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
917441การแก้ไข: เซิร์ฟเวอร์ Windows Media Services 9 Series ลงทะเบียนรหัสสถานะ 408 รหัส แทนที่จะเป็นรหัสสถานะ 200 ที่คาดไว้สำหรับระบบไคลเอ็นต์เคลื่อนที่บางระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
917734MS06-024: ช่องโหว่ใน Windows Media Player อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้Windows Media
917821การแก้ไข: ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio 9 Voice มีการรั่วไหลของจำนวนการติดตามของหน่วยความจำในระหว่างกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัส (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
918886การแก้ไข: กล่องโต้ตอบการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows อาจปรากฏขึ้นมา หรือหน้าต่าง Windows Media Player 10 อาจหายไปอย่างกะทันหัน เมื่อคุณโอนเนื้อหาจากที่เก็บแบบออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
920140คุณลักษณะใหม่พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Media Services 9 Series ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถปิดใช้งาน Forward Error Correction (FEC) สำหรับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
921108การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามแก้ไขแฟ้มบางแฟ้มของ Windows Media โดยการใช้ Windows Media File Editor หรือโปรแกรมประยุกต์การแก้ไขสื่อที่ทำงานบน Windows Media Format SDK (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
921134การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เป็นโฮสต์อาจปิดการทำงานลงอย่างกะทันหัน เมื่อโปรแกรมเปิดเว็บเพจที่มีตัวควบคุม ActiveX ที่ฝังตัวอยู่ของ Windows Media Player (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
922814การแก้ไข: เมื่อคุณพยายามคัดลอกเนื้อหาที่ต้องมีการซื้อ หรือเนื้อหาสำหรับสมาชิก จากบริการออนไลน์บนอุปกรณ์ PlaysForSure มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0xC00D10BC - Windows Media Player ไม่สามารถทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกัน เนื่องจากอุปกรณ์ต้องได้รับการปรับปรุง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
923641การแก้ไข: เมื่อคุณขยาย "จุดการประกาศ" ในสแนปอิน Windows Media Services 9 Series MMC หลังจากคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 R2 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดในสแนปอิน" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
924075MS06-078: จุดอ่อนใน Microsoft Media Format อาจทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Media
888086WMI อาจส่งกลับค่า 98 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่คุณสอบถามคุณสมบัติ LoadPercentage ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)Windows Management Instrumentation (WMI)
899095ข้อผิดพลาด "0x8004101D (WBEM_E_UNEXPECTED)" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถาม WMI ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
902346การแก้ไข: เมื่อคุณใช้แบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) ในการลงทะเบียนเหตุการณ์ WMI ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "0x80041032" และ "0x80041003" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
903931คลาส Windows Management Instrumentation Win32_ServerSession ส่งกลับอินสแตนซ์เซสชันของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
906868คลาส "Win32_OperatingSystem WMI" อาจแสดงค่าที่ไม่ถูกต้องของพารามิเตอร์ TotalVirtualMemorySize หรือพารามิเตอร์ FreeVirtualMemory ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
907510เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับผู้ให้บริการ 'การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน WMI' มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 ดังนี้ "WBEM_E_FAILED (0x80041001)" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
913096คุณได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม WMI กับผู้ให้บริการเคอร์เนล Windows Driver Model ใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
913538วัตถุตัวแจงนับ WMI ถูกยกเลิกก่อนที่ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์จะเสร็จสิ้นการใช้วัตถุตัวแจงนับดังกล่าวในไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
915940เมื่อคุณเริ่ม MOM 2005 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กระบวนการของ WMI Performance Adapter จะใช้หน่วยความจำและทรัพยากรของ CPU ที่มีอยู่ทั้งหมด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
919698ข้อผิดพลาดที่มีรหัสเหตุการณ์ 40 และรหัสข้อผิดพลาด 0x80041002 ใน Windows Server 2003 เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
920606การติดตั้งที่ไม่สำเร็จของ Office Communications Server 2007 ไม่ได้ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
921909การเก็บรวบรวมผลลัพธ์ของแบบสอบถาม WMI Win32_LogicalDiskToPartition อาจไม่รวมตัวอักษรชื่อไดรฟ์บางตัวใน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
923850ตัวให้บริการรีจิสทรี WMI ไม่ได้ส่งกลับข้อมูลรีจิสทรีที่ถูกต้องของโปรแกรม 32 บิต ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP Professional x64 Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924779แอตทริบิวต์ Family ของคลาส WMI Win32_Processor ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวประมวลผลบางตัวที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924979กระบวนการของ WMI Performance Adapter อาจใช้ทรัพยากรของ CPU ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 จนหมด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
924806ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่หยุดทำงานเมื่อไคลเอ็นต์ออกจากเซสชันของ Terminal Services บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1: "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)WMI
เซอร์วิสแพ็คนี้ยังรวมการแก้ไขและการปรับปรุงที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่มีใน Windows Server 2003 SP1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824721 รายการการปรับปรุงของ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 914962 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มกราคม 2553 - Revision: 15.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Storage Server 2003
 • Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter KB914962

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com