Kai kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 2000? operacin? sistema, bandote ?diegti ?Windows Defender? (2 beta versij?), pasirodo klaidos prane?imas: ??iai programinei ?rangai reikia GDI+. ?kelkite ?Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 915052 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.


Beta versijos informacija
?iame straipsnyje aptariamas ?Microsoft? produkto beta versijos i?leidimas. Informacija ?iame straipsnyje pateikiama esamos b?kl?s ir gali b?ti kei?iama ne?sp?jus.

?iam beta versijos produktui ?Microsoft? neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie beta versijos palaikym? ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su beta versijos produkto failais, arba svetain?je, i? kurios atsisiunt?te ?i? versij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant ?diegti ?Microsoft Windows Defender? (2 beta versij?) kompiuteryje, kuriame veikia operacin? sistema ?Microsoft Windows 2000?, gali atsirasti toks klaidos prane?imas:
?iai programinei ?rangai reikia GDI+. ?kelkite ?Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack"
Paspaudus Gerai, gali atsirasti toks klaidos prane?imas:
Diegimo klaida

Vedlio darbas buvo nutrauktas, tod?l nepavyko ?diegti visos ?Windows Defender?.

J?s? sistema nebuvo modifikuota. Jei norite baigti diegti kitu metu, dar kart? paleiskite s?rank?.

Nor?dami i?eiti i? vedlio, spustel?kite baigti.

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka tod?l, kad ?Windows Defender? (2 beta versijai) reikia tam tikr? ?Microsoft Windows? grafikos ?renginio s?sajos (GDI+) dvejetaini? fail?. Pagal numatytuosius nustatymus ?i? GDI+ dvejetaini? fail? negalima ?diegti kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 2000?.

Nor?dami ?diegti ?Windows Defender? (2 beta versij?), turite tur?ti dabartin? GDI+ versij?. Dabartin? GDI+ versij? galima ?sigyti ?Windows? naujinimo svetain?je ir ?Microsoft? atsisiuntimo centre.

?Windows? grafikos ?renginio s?saja leid?ia programoms vaizdo ?ra?e ar spaudinyje naudoti grafik? ir formatuot? tekst?. Sistemai ?Windows? pritaikytos programos negali tiesiogiai naudoti grafikos ?rangos. Vietoj to ?Windows? grafikos ?renginio s?saja s?veikauja su ?rengini? tvarkykl?mis per programas.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?skite ?Platform SDK Redistributable?: GDI+. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6a63ab9c-df12-4d41-933c-be590feaa05a
  Svarbu. Atsisiunt? fail? Ggdiplus_dnld.exe, spustel?kite ?ra?yti ir ?ra?ykite fail? darbalaukyje.
 2. Dukart spustel?kite fail? Ggdiplus_dnld.exe, tada spustel?kite Taip. Taip sutiksite su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis.
 3. Kai jus paragins, i?archyvuokite visus failus ? darbalauk?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Nar?yti, dukart spustel?kite Darbalaukis, tada ? I?archyvavimas.
 4. Darbalaukyje esant? fail? Gdiplus.dll rankiniu b?du nukopijuokite ? aplank? %systemroot%\System32. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite I?pl?sti.
  2. Spustel?kite Darbalaukis.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Gdiplus.dll, tada spustel?kite Kopijuoti.
  4. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?ra?ykite %systemroot%\System32 ir spustel?kite Gerai.
  5. Spustel?kite Redaguoti, tada ? ?klijuoti.
 5. Pabandykite ?diegti ?Windows Defender? (2 beta versij?).

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 915052 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. gegu??s 15 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertisebeginner kberrmsg KB915052

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com