เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับรุ่น Microsoft Management Console (MMC) เพื่อจัดรูปแบบของ MMC 3.0 ใน IIS 5.1: "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดในแบบสแนปอิน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 915519 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft 5.1 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) - โดยใช้คอมพิวเตอร์
  • คุณปรับรุ่น Microsoft Management Console (MMC) เพื่อจัดรูปแบบของ MMC 3.0
  • คุณเริ่มต้น MMC แล้ว คุณเพิ่มสแนปอิน MMC ของการจัดการคอมพิวเตอร์ (ภายในเครื่อง)
  • ใน MMC คุณขยายการจัดการคอมพิวเตอร์ (ภายในเครื่อง)คุณขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์คุณขยายInternet Information Servicesแล้ว คุณขยายเว็บไซต์.
  • คุณคลิกเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นจากนั้น คุณคลิกเพจที่ปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวา
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
mmc ตรวจพบข้อผิดพลาดในการสแนปอิน ขอแนะนำให้ คุณปิด และเริ่มระบบใหม่ MMC
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณคลิกการข้อมูล Metaแท็บภายใต้ตัวจัดการการวิเคราะห์ใน MMC 3.0 นอกจากนี้ เนื้อหาในบานหน้าต่างด้านขวาไม่ปรับปรุงตามที่คาดไว้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

นี่เป็นปัญหาที่ทราบ ด้วยสแน็ปอิน MMC ของตัวจัดการการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จะไม่รู้จักเพื่อทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมใด ๆ ถ้าคุณคลิกตัวเลือกต่อไปนี้ในข้อความข้อผิดพลาด สแน็ปอิน MMC ของตัวจัดการการวิเคราะห์ยังคงทำงาน:
ทำงานต่อไป และละเว้นข้อผิดพลาดกับ snap-in นี้ โดยไม่คำนึงถึงของผู้ใช้หรือเซสชันเสมอ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 915519 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB915519 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:915519

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com