הודעות שגיאה העלולות להופיע בעת הורדה של חבילת עדכון תוכנה ל-Microsoft Data Access Components מהאתר Microsoft Update או מהאתר Microsoft Windows Update

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 915731 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר מספר הודעות שגיאה העלולות להופיע בעת הורדה של חבילת עדכון תוכנה ל-Microsoft Data Access Components (MDAC) מהאתר Microsoft Update או מהאתר Microsoft Windows Update

מידע נוסף

הודעה 1

17001
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה מצב שגיאה שאינו עומד בדרישות של הודעות השגיאה הספציפיות יותר. אם הודעת שגיאה זו מופיעה, יש לעיין בקובץ יומן הרישום של Windows כדי לקבוע את הגורם למצב השגיאה. לאחר מכן יש לתקן את מצב השגיאה לפני הפעלה נוספת של תוכנית ההתקנה.

הודעה 2

17010
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי עדכון התוכנה שהורדת מיועד לגירסת MDAC השונה מזו המותקנת במחשבך. שגיאה זו מתרחשת כאשר נעצרת לוגיקת הגילוי בתוכנית הלקוח של Windows Update או בתוכנית הלקוח של Microsoft Update. אם מופיעה הודעת שגיאה זו, בקר באתר ההורדה ולאחר מכן הורד במפורש את חבילת עדכון התוכנה המתאימה לגירסת MDAC שהתקנת.

הודעה 3

17011
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר קבצי המוצר המותקנים במחשב הם ברמות שונות של עדכון תוכנה. תוכנית ההתקנה בודקת מספר קבצי ליבה של MDAC כדי לוודא כי הקבצים נמצאים באותה רמה של עדכון תוכנה. שגיאה זו מתרחשת כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי קבצי הליבה אינם באותה רמה של עדכון תוכנה. התנהגות זו מוכרת כמצב שגיאה של mixed stack (מחסנית מעורבת). אם מופיעה הודעת שגיאה זו, יש להתקין גירסת MDAC מאוחרת מזו שהתקנת.

הודעה 4

17020
בדרך כלל, תוכניות הלקוח של Windows Update ושל Microsoft Update מזהות את גירסת השפה של התקנת MDAC. לאחר מכן, תוכנית הלקוח בה נעשה שימוש מציעה את החבילה הנכונה של עדכון התוכנה עבור שפה זו. עם זאת, לעיתים לא מוגדר מפתח הרישום בו משתמשת תוכנית הלקוח כדי לקבוע את גירסת השפה. אם מפתח הרישום אינו מוגדר, תוכנית הלקוח מורידה את חבילת עדכון התוכנה MDAC עבור גירסת השפה של מערכת ההפעלה.

בדרך כלל, גירסת השפה של התקנת MDAC וגירסת השפה של מערכת ההפעלה הן זהות. בתרחיש זה לא מופיעה הודעת שגיאה זו. עם זאת, גירסת השפה של התקנת MDAC וגירסת השפה של מערכת ההפעלה עשויות להיות שונות. לדוגמה, ניתן להפעיל את הגירסה האנגלית של Microsoft SQL Server יחד עם הגירסה האנגלית של MDAC במערכת הפעלה בשפה היפנית. זהו תרחיש נתמך.

בתרחיש זה, תוכנית ההתקנה אינה מתקינה את עדכון התוכנה. במקום זאת, תוכנית ההתקנה מעדכנת את מפתח הרישום LocVer לגירסת השפה של התקנת MDAC. לאחר מכן מופיעה הודעת שגיאה זו.

בעיה זו מתוקנת מעצמה. למחרת היום, תוכנית הלקוח תציע את חבילת עדכון התוכנה הנכונה עבור גירסת השפה של התקנת MDAC.

הערה אם שגיאת לוגיקה בתוכנית הלקוח גורמת להופעה חוזרת ונשנית של הודעת שגיאה זו, בקר באתר ההורדה ולאחר מכן הורד במפורש את חבילת עדכון התוכנה עבור גירסת השפה של התקנת MDAC.

הודעה 5

17030
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי גירסת אחד הקבצים שהיא מנסה להחליף מאוחרת מזו של קובץ ההחלפה בחבילה. התנהגות זו היא מצב שגיאה נוסף של 'מחסנית מעורבת'. אם מופיעה הודעת שגיאה זו, יש להתקין גירסת MDAC מאוחרת מזו שהתקנת. הפתרון עבור שגיאה זו זהה לזה של הודעה 3. זוהי שגיאה חמורה.

הודעה 6

17031
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי אחד הקבצים שהיא מנסה לעדכן לא נמצא במחשב. בדרך כלל, בעיה זו מונעת את ההתקנה. עם זאת, תוכנית ההתקנה של עדכון התוכנה של MDAC מתקנת בעיה זו לפעמים. אם אין באפשרותה של תוכנית ההתקנה לתקן את הבעיה, מופיעה הודעת שגיאה זו.

הודעה 7

17032
MDAC משתמש במודל שירות מצטבר. במילים אחרות, כל עדכון תוכנה עבור גירסה מסוימת של MDAC כולל את כל עדכוני התוכנה שפורסמו קודם לכן עבור אותה גירסה. משום כך, לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון תוכנה ל-MDAC מבלי להסיר תחילה את ההתקנות של עדכוני התוכנה המאוחרים יותר של MDAC. הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי היה ניסיון להסיר עדכון תוכנה תוך הפרת מגבלה זו.

הודעה 8

17040
הודעת שגיאה זו מופיעה כאשר תוכנית ההתקנה מגלה כי המחשב לא הופעל מחדש לאחר שינוי הדורש הפעלה מחדש. תור הפעולות הנמצאות בהמתנה לשינוי שמות קבצים (PFR) הוא מפתח רישום. תור זה עוקב אחר קבצים שיש להחליפם או למחקם בעת הפעלה מחדש של המחשב. אם תוכנית ההתקנה מגלה כי שינוי קובץ בתור זה משפיע על רכיב של MDAC, תהליך ההתקנה מופסק. תהליך ההתקנה אינו יכול להימשך, אלא לאחר הפעלה מחדש של המחשב. לאחר הפעלה מחדש של המחשב, מנוקה תור הפעולות הנמצאות בהמתנה לשינוי שמות קבצים (PFR). אם הודעת שגיאה זו מופיעה, יש להפעיל מחדש את המחשב כדי לתקן את הבעיה. לאחר מכן יש להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה.

מאפיינים

Article ID: 915731 - Last Review: יום שלישי 14 ספטמבר 2010 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Data Access Components 2.5
  • Microsoft Data Access Components 2.6
  • Microsoft Data Access Components 2.7
  • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbtshoot kbinfo KB915731

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com