ID на статията: 916247 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Симптоми

Процесът на проверка за валидност на Windows Genuine Advantage (WGA) не потвърждава, че копие на Microsoft Windows XP е оригинално според очакванията.

Разрешение

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Microsoft Internet Explorer и след това отидете на следния сайт на Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag/?displaylang=bg
 2. Щракнете върху Стартиране на Диагностиката.

  Забележка Ако се покаже диалогов прозорец с въпрос дали искате да изпълните или да запишете този файл, щракнете върху Изпълни.

  Инструментът за диагностика на WGA анализира компютъра и след това показва списък с причините, поради които не може да се потвърди, че вашето копие на Windows XP е оригинално. Възможно е също инструментът за диагностика на WGA да покаже и списък на някои съобщения за грешка.

  Най-често срещаните проблеми са невалиден продуктов ключ и блокиран ключ за корпоративен лиценз. Ако продуктовият ключ, генериран от инструмента за диагностика на WGA, се различава от оригиналния продуктов ключ, отидете на стъпка 3. Ако това не е проблемът, вж. раздела "Допълнителна информация", за да решите проблема.
 3. Ако продуктовият ключ, генериран от инструмента за диагностика на WGA, се различава от оригиналния продуктов ключ, трябва да промените ключа и да върнете оригиналния продуктов ключ. За да промените продуктовия ключ, използвайте инструмента за актуализация на продуктови ключове на Windows. За целта посетете следния сайт на Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx?displaylang=bg
 4. Следвайте инструкциите на уеб сайта и след това се опитайте да проверите отново Windows XP.

Допълнителна информация

В този раздел са дадени обяснения и решения за съобщенията за грешка на WGA.
 • Съобщение за грешка
  0x80080200
  Неподдържана операционна система за WGA
  Причина
  В момента WGA не може да определи дали операционната система е оригинална. Въпреки това още имате достъп до уеб сайтовете на Windows Update и Microsoft Update.
 • Съобщения за грешка
  0x80080201
  0x80080202
  Не може да се открие идентификаторът на продукта
  Невалиден идентификатор на продукт
  Причина
  Системата е в състояние, което пречи на достъпа на WGA до идентификатора на продукта.

  Решение

  За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

  Решете моя проблем  За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника на Fix it.


  Поправяне на грешка 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Забележки
  • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
  • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.  Нека реша проблема сам

  1. Щракнете върху бутона Старт, изберете Изпълнение, въведете cmd, след което натиснете клавиша ENTER.
  2. Въведете следните команди. Натискайте ENTER след всяка команда.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Проверете стойността на идентификатора на продукта (PID) в системния регистър. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Стартирайте редактора на системния регистър.
   2. Намерете и щракнете с десния бутон върху следния подключ в системния регистър:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Уверете се, че идентификаторът на продукта има подобен формат:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Рестартирайте компютъра. Ако все още не може да се провери Windows XP, може да се наложи да инсталирате отново операционната система.
 • Съобщения за грешка
  0x80080203
  0x80080204
  Проблем с интернет връзката
  Услугата не е достъпна
  Причина
  Възможно е настройките на компютъра да пречат на проверката на Windows XP.

  Решение
  1. Стартирайте Internet Explorer, щракнете върху Инструменти, след което щракнете върху Опции за интернет.
  2. Щракнете върху раздела Защита и след това върху Ниво по избор.
  3. Уверете се, че съответните опции за ActiveX контроли са активирани.
  4. Ако имате инсталиран софтуер за защитна стена на друга фирма, дезактивирайте го.
  5. Уверете се, че настройките за Дата и Час на компютъра са правилни.
  6. Проверете отново Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080205
  Недостатъчно привилегии
  Причина
  Трябва да използвате идентификационни данни на администратор, за да продължите с проверката.

  Решение
  1. Активирайте отново Windows XP, като използвате идентификационни данни на администратор.
  2. Проверете Windows XP, като използвате идентификационни данни на администратор.
 • Съобщение за грешка
  0x80080206
  Настройките за интернет не позволяват да се изпълни правилно ActiveX контролата за оригинален софтуер или потребителят може да не е системният администратор на компютъра
  Причина
  ActiveX контрола е забранена.

  Решение
  1. Стартирайте Internet Explorer, щракнете върху Инструменти, след което щракнете върху Опции за интернет.
  2. Щракнете върху раздела Защита и след това върху Ниво по избор.
  3. Уверете се, че опциите за ActiveX контролата, причинила съобщението за грешка, са активирани.
  4. Проверете отново Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080207
  Изтекъл срок на код за проверка
  Причина
  Въвели сте неправилен код за проверка на страницата за проверка в центъра на Microsoft за изтегляния.

  Решение
  1. Изпълнете отново проверката за оригинален софтуер.
  2. Въведете правилен код за проверка.
  3. Проверете отново Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080209
  Не може да се изпълни Active X контрола
  Причина
  Този проблем може да възникне, защото антивирусна програма или софтуерна защитна стена пречи на изпълнението на ActiveX контролите.

  Решение
  1. Конфигурирайте антивирусната програма или софтуера за защитна стена на другата фирма така, че ActiveX контролите да са разрешени.
  2. Проверете отново Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080211
  Потребителят е избрал да излезе от процеса на проверка
  Причина
  Излезли сте от процеса на проверка.

  Решение
  Стартирайте отново процеса на проверка по-късно.
 • Съобщение за грешка
  0x80080219
  Windows не е активиран
  Причина
  Това копие на Windows е копие, лицензирано на дребно, или OEM копие. Необходимо е активиране, за да продължите.

  Решение
  1. Активирайте Windows XP.
  2. Проверете отново Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080220
  Невалиден продуктов ключ
  Причина
  Този проблем се дължи на блокиран ключ за корпоративен лиценз. Възможно е да сте инсталирали Windows с невалиден продуктов ключ. Ключът за корпоративен лиценз е блокиран от Microsoft, тъй като е докладвано, че е откраднат или разкрит.

  Решение
  1. Купете си ново копие на Windows XP.
  2. Инсталирайте отново и след това проверете новото копие на Windows XP.
 • Съобщение за грешка
  0x80080222
  Продуктовият ключ, свързан с вашето копие на Windows, никога не е издаван от Microsoft
  Причина
  Продуктовият ключ, инсталиран в тази система, не е записан. Следователно този продуктов ключ вероятно е генериран от програма, която създава неудостоверени продуктови ключове.

  Решение
  1. Купете си ново копие на Windows XP.
  2. Инсталирайте отново и след това проверете новото копие на Windows XP.

Библиография

За повече информация относно Windows XP посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/1173/bg#tab0
За повече информация относно WGA посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/ProgramInfo.aspx?displaylang=bg&sGuid=bf477762-5d48-454d-bcdc-56727ca8bcf6
892130 Описание на Windows Genuine Advantage (WGA) (Това може да е на английски)

Свойства

ID на статията: 916247 - Последна рецензия: 01 октомври 2012 г. - Редакция: 4.0
Важи за:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com