ID článku: 916247 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Proces ověření platnosti kopie systému Windows XP nástrojem WGA (Windows Genuine Advantage) neproběhne dle očekávání.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte následovně:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a poté přejděte na následující web společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag/?displaylang=cs
 2. Klepněte na tlačítko Spustit Diagnostické nástroje.

  Poznámka: Zobrazí-li se dialogové okno s dotazem, zda chcete tento soubor spustit nebo uložit, klepněte na možnost Spustit.

  Nástroj WGA Diagnostic Tool provede analýzu počítače a poté zobrazí seznam důvodů, proč nelze ověřit danou kopii systému Windows XP. V seznamu nástroje WGA Diagnostic Tool se mohou objevit i některé chybové zprávy.

  Mezi nejběžnější problémy patří neplatný kód product key a blokovaný klíč hromadné licence. Pokud se kód product key vygenerovaný nástrojem WGA Diagnostic Tool liší od původního kódu product key, pokračujte krokem 3. Pokud toto není příčinou problému, naleznete řešení problému v části Další informace.
 3. Pokud se kód product key vygenerovaný nástrojem WGA Diagnostic Tool liší od původního kódu product key, musíte změnit kód product key zpět na původní. Změnu kódu product key lze provést pomocí nástroje Windows Product Key Update Tool. Chcete-li to učinit, navštivte následující web společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx?displaylang=cs
 4. Postupujte podle instrukcí na webu a poté se pokuste znovu ověřit systém Windows XP.

Další informace

V této části jsou uvedena vysvětlení a řešení chybových zpráv nástroje WGA.
 • Chybová zpráva
  0x80080200
  Operační systém není nástrojem WGA podporován
  Příčina
  Program WGA nemůže aktuálně rozpoznat, zda je operační systém pravý, nebo ne. Máte však i nadále přístup na weby Windows Update a Microsoft Update.
 • Chybové zprávy
  0x80080201
  0x80080202
  Nelze zjistit kód product ID (PID)
  Neplatný kód product ID
  Příčina
  Systém je ve stavu, který zabraňuje nástroji WGA v přístupu ke kódu product ID (PID).

  Řešení

  Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

  Automatická oprava  Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


  Opravit chybu 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.  Manuální oprava

  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Zkontrolujte hodnotu kódu PID v registru. Postupujte následujícím způsobem:
   1. Spusťte Editor registru.
   2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Přesvědčte se, že kód product ID je ve formátu podobném následujícímu:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Restartujte počítač. Pokud stále nelze ověřit pravost systému Windows XP, je možné, že bude nutné systém znovu nainstalovat.
 • Chybové zprávy
  0x80080203
  0x80080204
  Potíže s připojením k Internetu
  Služba není k dispozici.
  Příčina
  Je možné, že nastavení počítače brání v ověření pravosti systému Windows XP.

  Řešení
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
  2. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Vlastní úroveň.
  3. Přesvědčte se, zda jsou povoleny související ovládací prvky ActiveX.
  4. Máte-li program brány firewall od jiného výrobce, vypněte jej.
  5. Přesvědčte se, že jsou v počítači správně nastaveny údaje Datum a Čas.
  6. Ověřte znovu pravost systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080205
  Nedostatečná oprávnění
  Příčina
  Chcete-li pokračovat v ověřování, je třeba použít pověření správce.

  Řešení
  1. Spusťte znovu systém Windows XP s použitím pověření správce.
  2. Proveďte opět ověření systému Windows XP s použitím pověření správce.
 • Chybová zpráva
  0x80080206
  Nastavení Internetu neumožňují správnou funkci pravého ovládacího prvku ActiveX nebo uživatel není správcem systému tohoto počítače
  Příčina
  Ovládací prvek ActiveX je zakázán.

  Řešení
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
  2. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Vlastní úroveň.
  3. Přesvědčte se, že je povolen ovládací prvek ActiveX, který byl příčinou chybové zprávy.
  4. Ověřte znovu pravost systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080207
  Vypršela platnost ověřovacího kódu
  Příčina
  Na stránce pro ověření centra pro stahování Microsoft Download Center byl zadán nesprávný ověřovací kód.

  Řešení
  1. Spusťte znovu ověření.
  2. Zadejte správný ověřovací kód.
  3. Ověřte znovu pravost systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080209
  Nelze spustit ovládací prvky ActiveX
  Příčina
  K tomuto problému může dojít, pokud antivirový software nebo software brány firewall zabraňuje spuštění ovládacích prvků ActiveX.

  Řešení
  1. Nakonfigurujte antivirový software nebo software brány firewall jiného výrobce tak, aby byly ovládací prvky ActiveX povoleny.
  2. Ověřte znovu pravost systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080211
  Proces ověřování byl ukončen uživatelem
  Příčina
  Ukončili jste proces ověřování.

  Řešení
  Spusťte proces ověřování později.
 • Chybová zpráva
  0x80080219
  Systém Windows není aktivován
  Příčina
  Tato kopie systému Windows je prodejní verze nebo verze OEM. Chcete-li pokračovat v jejím používání, je nutné provést aktivaci.

  Řešení
  1. Proveďte aktivaci systému Windows XP.
  2. Ověřte znovu pravost systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080220
  Neplatný kód Product Key
  Příčina
  K tomuto problému dochází z důvodu blokování klíče hromadné licence. Je možné, že systém Windows byl nainstalován pomocí neplatného kódu product key. Klíč hromadné licence byl zablokován společností Microsoft, protože byl nahlášen jako ukradený nebo prozrazený.

  Řešení
  1. Zakupte novou kopii systému Windows XP.
  2. Znovu nainstalujte systém a poté proveďte ověření nové kopie systému Windows XP.
 • Chybová zpráva
  0x80080222
  Kód product key přidružený k této kopii systému Windows nebyl společností Microsoft vydán
  Příčina
  Kód product key nainstalovaný v tomto systému není zaznamenán. Tento kód byl pravděpodobně vygenerován programem, který vytváří neautorizované kódy product key.

  Řešení
  1. Zakupte novou kopii systému Windows XP.
  2. Znovu nainstalujte systém a poté proveďte ověření nové kopie systému Windows XP.

Odkazy

Další informace o systému Windows XP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/1173/cs
Další informace o programu WGA naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx?displaylang=cs
892130 Popis programu Windows Genuine Advantage (WGA)

Vlastnosti

ID článku: 916247 - Poslední aktualizace: 1. října 2012 - Revize: 6.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com