Αναγν. άρθρου: 916247 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Η διαδικασία ελέγχου επικύρωσης Windows Genuine Advantage (WGA) δεν επικυρώνει ένα αντίγραφο των Microsoft Windows XP όπως αναμενόταν.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Microsoft Internet Explorer και, στη συνέχεια, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag/?displaylang=el
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη διαγνωστικού ελέγχου (Start Diagnostics).

  Σημείωση Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά αν θέλετε να εκτελέσετε αυτό το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Το διαγνωστικό εργαλείο WGA αναλύει τον υπολογιστή και στη συνέχεια καταγράφει τις αιτίες για τις οποίες δεν μπορείτε να επικυρώσετε ένα αντίγραφο των Windows XP. Το διαγνωστικό εργαλείο WGA μπορεί επίσης να καταγράψει κάποια μηνύματα σφαλμάτων.

  Τα πιο συνήθη προβλήματα είναι ένας μη έγκυρος αριθμός-κλειδί προϊόντος και ένας δεσμευμένος αριθμός-κλειδί άδειας χρήσης βάσει ποσότητας. Αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που δημιουργείτε από το διαγνωστικό εργαλείο WGA διαφέρει από τον πρωτότυπο αριθμό-κλειδί προϊόντος, μεταβείτε στο βήμα 3. Αν δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για να επιλύσετε το πρόβλημα.
 3. Αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που δημιουργείτε από το διαγνωστικό εργαλείο WGA διαφέρει από τον πρωτότυπο αριθμό-κλειδί προϊόντος, θα πρέπει να επαναφέρετε τον πρωτότυπο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Windows Product Key Update Tool. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/PKUInstructions.aspx?displaylang=el
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της τοποθεσίας στο Web και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά να επικυρώσετε τα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενότητα παρέχει επεξηγήσεις και λύσεις σχετικά με τα μηνύματα σφαλμάτων WGA.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080200
  Μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα για WGA
  Αιτία
  Το WGA δεν μπορεί προσδιορίσει αν το λειτουργικό σύστημα είναι αυθεντικό ή όχι. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να έχετε πρόσβαση στις τοποθεσίες Windows Update και Microsoft Update στο Web. 
 • Μηνύματα λάθους
  0x80080201
  0x80080202
  Δεν μπορεί να εντοπιστεί ο αριθμός αναγνωριστικού του προϊόντος (PID)
  Μη έγκυρος αριθμός αναγνωριστικού του προϊόντος
  Αιτία
  Το σύστημα είναι σε κατάσταση που εμποδίζει την πρόσβαση του WGA στον αριθμό αναγνωριστικού του προϊόντος (PID).

  Επίλυση

  Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

  Αυτόματη επίλυση  Για να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".


  Επιδιόρθωση του σφάλματος 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50612


  Σημειώσεις
  • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
  • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την από τον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.  Επίλυση από τον χρήστη

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πατήστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Ελέγξτε την τιμή του PID στο μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
   2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αναγνωριστικού του προϊόντος έχει μορφή παρόμοια με την ακόλουθη:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Εάν και πάλι δεν μπορείτε να επικυρώσετε τα Windows XP, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα.
 • Μηνύματα λάθους
  0x80080203
  0x80080204
  Πρόβλημα σύνδεσης στο Internet
  Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη (Service Unavailable)
  Αιτία
  Οι ρυθμίσεις του υπολογιστή ενδέχεται να μην σας επιτρέπουν την επικύρωση των Windows XP.

  Επίλυση
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές επιλογές των στοιχείων ελέγχου ActiveX.
  4. Εάν έχετε εγκαταστήσει λογισμικό τείχους προστασίας άλλου κατασκευαστή, απενεργοποιήστε το.
  5. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις Ημερομηνία (Date) και Ώρα (Time) για τον υπολογιστή.
  6. Επικυρώστε ξανά τα Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080205
  Ανεπαρκή δικαιώματα
  Αιτία
  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις πιστοποιήσεις διαχειριστή για να προχωρήσετε στην επικύρωση.

  Επίλυση
  1. Επανενεργοποιήστε τα Windows XP χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις διαχειριστή.
  2. Επικυρώστε τα Windows XP χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080206
  Οι ρυθμίσεις του Internet δεν επιτρέπουν τη σωστή εκτέλεση των αυθεντικών στοιχείων ελέγχου ActiveX ή ο χρήστης δεν μπορεί να είναι διαχειριστής συστήματος του μηχανήματος
  Αιτία
  Κάποιο στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι απενεργοποιημένο.

  Επίλυση
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
  3. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι ενεργοποιημένες για το στοιχείο ελέγχου ActiveX που προκάλεσε το μήνυμα σφάλματος.
  4. Επικυρώστε ξανά τα Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080207
  Κωδικός επικύρωσης που έχει λήξει
  Αιτία
  Έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό επικύρωσης στη σελίδα επικύρωσης του Κέντρου λήψεων (Download Center) της Microsoft.

  Επίλυση
  1. Εκτελέστε ξανά τον έλεγχο επικύρωσης.
  2. Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό επικύρωσης.
  3. Επικυρώστε ξανά τα Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080209
  Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση στοιχείων ελέγχου Active X
  Αιτία
  Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει επειδή το λογισμικό αντιμετώπισης ιών ή το τείχος προστασίας εμποδίζουν την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX.

  Επίλυση
  1. Ρυθμίστε το λογισμικό αντιμετώπισης ιών ή τείχους προστασίας άλλων κατασκευαστών έτσι ώστε να είναι ενεργοποιημένα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.
  2. Επικυρώστε ξανά τα Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080211
  Ο χρήστης έχει επιλέξει να τερματίσει τη διαδικασία επικύρωσης
  Αιτία
  Έχετε τερματίσει τη διαδικασία επικύρωσης.

  Επίλυση
  Επανεκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης αργότερα.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080219
  Τα Windows δεν είναι ενεργοποιημένα
  Αιτία
  Αυτό το αντίγραφο των Windows είναι αντίγραφο λιανικής ή αντίγραφο OEM. Η ενεργοποίηση είναι απαραίτητη για να συνεχίσετε.

  Επίλυση
  1. Ενεργοποίηση των Windows XP.
  2. Επικυρώστε ξανά τα Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080220
  Μη έγκυρος αριθμός-κλειδί προϊόντος
  Αιτία
  Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται εξαιτίας ενός δεσμευμένου αριθμού-κλειδί άδειας χρήσης βάσει ποσότητας. Ίσως εγκαταστήσατε τα Windows χρησιμοποιώντας έναν άκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος. Ο αριθμός-κλειδί άδειας χρήσης βάσει ποσότητας έχει δεσμευτεί από τη Microsoft επειδή ο αριθμός-κλειδί έχει δηλωθεί ως κλεμμένος ή ότι έχει διαρρεύσει.

  Επίλυση
  1. Αγοράστε ένα νέο αντίγραφο των Windows XP.
  2. Επανεγκαταστήστε και, στη συνέχεια, επικυρώστε το νέο αντίγραφο των Windows XP.
 • Μήνυμα λάθους
  0x80080222
  Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που σχετίζεται με το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε, δεν εκδόθηκε ποτέ από τη Microsoft
  Αιτία
  Ο αριθμός-κλειδί του προϊόντος που είναι εγκατεστημένο σε αυτό το σύστημα δεν έχει καταγραφεί. Γι' αυτό, αυτός ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι πιθανό να δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα που δημιουργεί αριθμούς-κλειδιά προϊόντων χωρίς εξουσιοδοτήσεις.

  Επίλυση
  1. Αγοράστε ένα νέο αντίγραφο των Windows XP.
  2. Επανεγκαταστήστε και, στη συνέχεια, επικυρώστε το νέο αντίγραφο των Windows XP.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/ph/1173/el
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WGA, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/genuine/ProgramInfo.aspx?displaylang=el&sGuid=e15387d8-a473-4d74-b4ca-aaf6f984ff96
892130 Περιγραφή του προγράμματος Windows Genuine Advantage (WGA)

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 916247 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com