Article ID: 916281 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS06-021. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתרי האינטרנט של Microsoft בכתובות שלהלן: הערות
 • פקדים המציגים הודעה לפני שהם נטענים
  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  כאשר פקדים מסוימים נטענים לדף אינטרנט, הם לא מכוסים כהלכה במסיכה באמצעות הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director?, את Apple QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר Windows קובע שפקד אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהפקד נטען.
 • תוכניות של Siebel העושות שימוש בפקדי ActiveX
  עדכון 912945 משפיע על כל לקוחות Siebel 7 High Interactive. לאחר ההחלה של עדכון זה, יש ללחוץ מספר פעמים כדי לקיים אינטראקציה עם התוכנית של Siebel, פעם אחת עבור כל פקד ActiveX בתוכנית. חברת Siebel פועלת ביחד עם Microsoft כדי למצוא פתרון לבעיה זו. עדכון מוצר של חברת Siebel צפוי להתפרסם במועד כלשהו באביב 2006. לקבלת מידע נוסף על עדכון המוצרים של חברת Siebel, בקר באתר התמיכה של Siebel בכתובת:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  חברת Microsoft מספקת את פרטי הקשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
 • פקדי AcitveX העושים שימוש ב-Java Platform בגירסה Standard Edition 1.3 או Standard Edition 1.4
  לאחר שלוחצים על פקד ActiveX של יישומון בתוכנית המפעילה את פקד היישומון באמצעות Java Platform בגירסה Standard Edition ?(J2SE?) 1.3 או J2SE 1.4, המוקד לא עובר לפקד היישומון. יש ללחוץ שוב על הפקד כדי להעביר את המוקד. אופן הפעולה של המוקד עובד כהלכה ב-J2SE 1.5. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של J2SE, בקר באתר הבא של Sun Microsystems, Inc:?
  http://java.sun.com/j2se
  ללימוד טכניקות שבאמצעותן ניתן לוודא שפקדי ActiveX יפעלו ללא אינטראקציה עם המשתמש, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • עדכון האבטחה המצטבר 910620 כולל את תיקוני האבטחה המתועדים בעלון אבטחה MS06-004
  אוסף העדכונים כולל גם תיקונים חמים עבור הדפדפן Microsoft Internet Explorer שפורסמו לאחר פרסום עלוני האבטחה MS04-004 ו-MS04-038.
 • אם אחד מהבאים לא הותקן - אוסף העדכונים 873377, אוסף העדכונים 889669 או תיקון חם ל-Internet Explorer שפורסם לאחר עלון אבטחה MS04-038 - וברצונך להתקין את התיקונים החמים הכלולים באוסף העדכונים 896727, עליך לפעול לפי ההנחיות במאמר 897225 מתוך Microsoft Knowledge Base. אם לא תעשה כן, כל התיקונים החמים שהתקנת ב-Internet Explorer יוסרו.
  897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • בעיית הביצועים נפתרה
  במקרים מסוימים, כאשר דף כולל פקדי ActiveX רבים הדורשים הפעלה, עיבוד הדף עשוי להיות איטי באופן משמעותי. בעיה זו נפתרה וטופלה בעדכון המצטבר 916281 לדפדפן Internet Explorer.
 • הבעיה של פקדי Microsoft .NET נפתרה
  הפרות גישה דווחו בדפים הכוללים פקדי WinForms של ?.NET בעיה זו נפתרה והיא מטופלת בעדכון המצטבר 916281 לדפדפן Internet Explorer.
 • מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרת אבטחה עבור תוכן מעורב בעת פתיחת קבצי PDF באמצעות כתובות URL בפרוטוקול HTTPS
  בעיה זו נפתרה. במקרים מסוימים, לאחר יישום עדכון 912945, מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרת אבטחה כאשר מוצג תוכן מעורב. בעיה זו מתעוררת בעת ניסיון לפתוח קובץ PDF באמצעות כתובות URL בפרוטוקול HTTPS. בעיה זו מטופלת בעדכון המצטבר 916281 לדפדפן Internet Explorer.
 • Internet Explorer לא הופך לזמינים פקדי ActiveX שנוספים באופן דינמי לתוך דף HTML באמצעות אופן פעולה בינארי
  בעיה זו נפתרה. אחרי החלת עדכון האבטחה 912812 (MS06-013)?, Internet Explorer לא הופך לזמינים פקדי ActiveX שנוספים באופן דינמי לתוך דף HTML באמצעות אופן פעולה בינארי בעיה זו מטופלת בעדכון המצטבר 916281 לדפדפן Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  917783 תיקון: אחרי ההתקנה של עדכון האבטחה MS06-013?, Internet Explorer לא הופך לזמינים פקדי ActiveX שנוספים באופן דינמי לתוך דף HTML באמצעות אופן פעולה בינארי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים הנכללים בכל החבילות של עדכון האבטחה 910620

 • 896156 תיקון: Internet Explorer 6 עלול להפסיק להגיב, והודעת שגיאה עלולה להופיע בעת הסרה דינמית של רכיב HTML מדף אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 917772 Internet Explorer 6 נסגר באופן בלתי צפוי בעת הפעלת תוכנית העושה שימוש בפקד של דפדפן אינטרנט כדי לבצע איטרציות בממשק IHTMLStyleSheetsCollection (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 905498 תיקון: האירוע onbeforeunload מתרחש באופן בלתי צפוי בעת הצגת דף אינטרנט בדפדפן Internet Explorer 6 במחשב שבו מותקנת מערכת Windows XP Service Pack 2 או Windows Server 2003 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בעיות מוכרות
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, יישומי אינטרנט הנשענים על קבצי script בדפיהם עלולים לקרוס בגלל פגיעות ב-JScript. בעיה זו נפתרה. התיקון כלול בעדכון האחרון ל-JScript. לקבלת מידע נוסף על עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: פגיעות ב-Microsoft Word עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
 • במערכות Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 ו-Microsoft Windows Server 2003 עם Service Pack 1, פריט לוח הבקרה הוספה או הסרה של תוכניות מציג רשימה של עדכוני תוכנה. הפריט הוספה או הסרה של תוכניות מציג רשימה של עדכוני תוכנה תחת שם המוצר שעליו חלים העדכונים. במערכת Windows XP עם Service Pack 2, הכלי הוספה או הסרה של תוכניות מציג את העדכון תחת הפריט Windows XP - עדכוני תוכנה. ב-Windows XP עם Service Pack 2, הכלי הוספה או הסרה של תוכניות אינו מציג מידע 'מותקן ב...' עבור עדכון זה. לכן עדכון זה לא יופיע לפי סדר ההתקנה. במקום זאת יופיע עדכון זה בראש הרשימה של Windows XP - עדכוני תוכנה.
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שלא ניתן יהיה לנגן פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג?Windows Media High Definition Video ? ?(WMV HD) כאשר בוחרים בהם דרך Microsoft Windows Media Player. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  884487 אי אפשר לנגן פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג WMV HD דרך ה-Windows Media Player (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • פקדי ActiveX ב-Internet Explorer עלולים שלא להיטען כצפוי. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  909889 בעקבות שינויי הגנה מעמיקים שהונהגו במסגרת עדכון אבטחה מצטבר 896688 (MS05-052), ייתכן שלא תתאפשר טעינה תקינה של פקדי ActiveX ב-Internet Explorer.?
 • דף אינטרנט המכיל פקד ActiveX עשוי שלא להיטען כצפוי ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  909738 בעקבות שינויי הגנה מעמיקים שהונהגו במסגרת עדכון אבטחה מצטבר 896688 (MS05-052), ייתכן שלא תתאפשר טעינה תקינה של דף אינטרנט המכיל פקד ActiveX מותאם אישית.
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)?
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 916281 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 3.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com