MS06-021: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 916281 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft ได้เปิดตัวบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-021 โดยบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลแฟ้มและตัวเลือกการใช้งาน การดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ
 • ควบคุมการพรอมต์ก่อนการโหลด
  หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช้เทคนิคที่แนะนำ ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  เมื่อมีการโหลดคอนโทรลต่างๆ ในเว็บเพจแล้ว คอนโทรลไม่ได้รับการแก้ไขโดยการทำงานของการปรับปรุงนี้ ตัวควบคุมต่างๆ เหล่านี้รวมถึงตัวควบคุมต่างๆ ที่ใช้ใน Macromedia Shockwave Director ใน QuickTime Player และใน Virtools Web Player เมื่อ Windows พบว่าตัวควบคุมไม่มีการทำงาน ระบบจะพรอมต์ผู้ใช้ก่อนที่จะโหลดตัวควบคุมนั้นๆ
 • โปรแกรม Siebel ที่ใช้คอนโทรล ActiveX
  ปรับปรุง 912945 มีผลต่อไคลเอนต์ Siebel 7 High Interactive ทั้งหมด หลังจากคุณนำปรับปรุงนี้ไปใช้แล้ว ให้คลิกหลายๆ ครั้งเพื่อโต้ตอบกับโปรแกรมของ Siebel หนึ่งครั้งสำหรับตัวควบคุม ActiveX ในโปรแกรม Siebel กำลังร่วมมือกับ Microsoft เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา การปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ Siebel คาดว่าจะพร้อมเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2006 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Siebel แวะไปที่เว็บไซต์สนับสนุนต่อไปนี้ของ Siebel:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb/
  Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
 • คอนโทรล ActiveX ที่ใช้ Java Platform, Standard Edition 1.3 หรือ Standard Edition 1.4
  หลังจากคุณคลิกตัวควบคุมแอปเพล็ท ActiveX ในโปรแกรมที่รันตัวควบคุมแอปเพล็ทโดยใช้ Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 หรือ J2SE 1.4 โฟกัสไม่ไปที่ตัวควบคุมแอปเพล็ท คุณต้องคลิกที่ตัวควบคุมอีกครั้งเพื่อกำหนดโฟกัส การทำงานของโฟกัสทำงานอย่างถูกต้องใน J2SE 1.5 การดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ J2SE ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Sun Microsystems, Inc.:
  http://java.sun.com/j2se
  สำหรับเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวควบคุม ActiveX ทำงานได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ช่วย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 910620 รวมถึงการแก้ไขที่มีเอกสารในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-004
  โปรแกรมปรับปรุงรวมถึงฮอตฟิกซ์สำหรับ Microsoft Internet Explorer ที่มีการเปิดให้ใช้งานหลังจากการเปิดให้ใช้งานบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-004 และหลังการเปิดให้ใช้งานบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-038
 • หากโปรแกรมปรับปรุง 873377, 889669 หรือฮอตฟิกซ์ของ Internet Explorer ที่เปิดตัวหลังบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-038 ไม่ได้ติดตั้งไว้ และหากคุณต้องการติดตั้งฮอตฟิกซ์ที่รวมในโปรแกรมปรับปรุง 896727 คุณต้องทำตามคำแนะนำต่างๆ ใน Microsoft Knowledge Base หมายเลขบทความ 897225 มิฉะนั้น ฮอตฟิกซ์ทั้งหมดของ ที่คุณได้ติดตั้งไว้จะถูกลบ
  897225 วิธีการติดตั้งฮอตฟิกซ์ที่มีในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • ปัญหาประสิทธิภาพได้รับการแก้ไขแล้ว
  ในบางกรณี เมื่อเพจมีตัวควบคุม ActiveX หลายตัวที่ต้องการการเรียกใช้งาน การเรนเดอร์เพจอาจช้าอย่างเห็นได้ชัด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขและให้ความสำคัญในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Internet Explorer 916281
 • ปัญหาตัวควบคุม Microsoft .NET ได้รับการแก้ไขแล้ว
  มีรายงานการเกิดปัญหาในการเข้าใช้งานในเพจที่รวมถึงตัวควบคุม .NET WinForms ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขและให้ความสำคัญในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 916281 ของ Internet Explorer
 • กล่องโต้ตอบการเตือนการรักษาความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาผสมผสานปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้ม PDF โดยใช้ HTTPS URLs
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ในบางกรณี หลังจากคุณใช้ปรับปรุง 912945 แล้ว จะปรากฏกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัยขึ้นเมื่อมีการแสดงเนื้อหาผสมผสาน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม PDF โดยการใช้ HTTPS URLs มีการให้ความสำคัญถึงปัญหานี้ในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 916281 ของ Internet Explorer
 • ้Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกลงในเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารี
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว หลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 (MS06-013) แล้ว โปรแกรม Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารี มีการให้ความสำคัญถึงปัญหานี้ในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 916281 ของ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  917783 แก้ไข: ้Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกลงในเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารีหลังจากคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS06-013 แล้ว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การปรับปรุงที่รวมไปในแพ็คเกจปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 910620

 • 896156 แก้ไข: Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบองค์ประกอบ HTML จากเว็บเพจแบบไดนามิก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 917772 Internet Explorer 6 จบการทำงานอย่างกะทันหันเมื่อคุณรันโปรแกรมที่ใช้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำซ้ำผ่านทางอินเทอร์เฟซ IHTMLStyleSheetsCollection (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • 905498 แก้ไข: เกิดเหตุการณ์ onbeforeunload ขึ้นเมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ปัญหาที่ทราบ
 • หลังจากคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แล้ว แอปพลิเคชันเว็บที่ขึ้นกับสคริปต์ในเพจต่างๆ อาจมีปัญหาเนื่องจากช่องโหว่ใน JScript ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว การแก้ไขนี้รวมไปในปรับปรุงล่าสุดของ JScript แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: ช่องโหว่ใน Microsoft JScript อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้
 • ใน Microsoft Windows XP with Service Pack 2 และใน Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 รายการ Add or Remove Programs ใน Control Panel แสดงโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ รายการของ Add or Remove Programs แสดงโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีการนำโปรแกรมปรับปรุงไปใช้ ใน Windows XP with Service Pack 2 รายการ Add or Remove Programs แสดงอัพเดทนี้ใต้ Windows XP - Software Updates ใน Windows XP with Service Pack 2 ส่วน Add or Remove Programs ไม่แสดงข้อมูล "Installed On" สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ ดังนั้นการปรับปรุงนี้ไม่ปรากฏในลำดับการติดตั้ง แต่กลับกัน การปรับปรุงนี้ปรากฏที่ส่วนบนของรายการ Windows XP – Software Updates
 • หลังจากคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แล้ว แชปเตอร์ต่างๆ ใน Windows Media High Definition Video (WMV HD) DVDs ไม่เล่นเมื่อคุณคลิกแชปเตอร์ต่างๆ ใน Microsoft Windows Media Player หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  884487 แชปเตอร์ไม่เล่นเมื่อคุณคลิกในดิสก์ WMV HD DVD ใน Windows Media Player (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • คอนโทรล ActiveX อาจจะไม่โหลดตามที่ต้องการใน Internet Explorer หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  909889 คอนโทรล ActiveX อาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการใน Internet Explorer เนื่องจากการป้องกันในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896688 (MS05-052) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • เว็บเพจที่มีคอนโทรล ActiveX อาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการใน Internet Explorer หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  909738 เว็บเพจที่มีคอนโทรลActiveX กำหนดเองอาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896688 (MS05-052) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • ไม่สามารถใช้ monikers ได้อีกใน Internet Explorer หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  906294 ไม่สามารถใช้ monikers ใน Internet Explorer ได้อีก หลังจากติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ให้มากับการปรับปรุง 896727 (MS05-038) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916281 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ธันวาคม 2550 - Revision: 3.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
Keywords: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com