הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו במרץ 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 916557 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 14 במרץ 2006.

הדרכה זו לאיתור ולפריסה עוסקת בכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center (MSRC)?, וניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני האבטחה. ההדרכה כוללת המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתממש בסביבות האופייניות למערכות ההפעלה השונות של Microsoft.

ההדרכה כוללת מידע על השימוש בכלים הבאים:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?
 • Office Detection Tool (ODT)?
 • Security Update Inventory Tool (SUIT)? עבור Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0
 • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)? עבור Microsoft SMS 2003
 • Extended Security Update Inventory Tool
 • Enterprise Scan Tool (EST)?
 • Software Update Services (SUS)?
 • Windows Server Update Services (WSUS)?
בשלב זה, ההדרכה שמספק מאמר זה לא חלה על מערכות הפעלה של 64-סיביות מבוססות Itanium או על מערכות הפעלה של? 64 סיביות מבוססות x64. Microsoft מתכננת להוסיף את המידע לפרסומים עתידיים של מדריך זה.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 14 במרץ 2006 זמינים דרך אתרי האינטרנט הבאים.

אתר האינטרנט של Microsoft Windows Update
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
המוצרים שאתר זה תומך בהם:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Window XP
 • Microsoft Windows 2000
אתר האינטרנט Microsoft Update
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?ln=he&returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
המוצרים שאתר זה תומך בהם:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Window XP
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Office
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft SQL Server
אתר האינטרנט Office Update
http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
המוצרים שאתר זה תומך בהם:
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000
אתר האינטרנט Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
המוצרים שאתר זה תומך בהם:
 • Microsoft Office 2004 עבור Mac
 • Microsoft Office גירסה X עבור Mac
 • Microsoft Office 2001 עבור Mac
הערה לא כל העדכונים זמינים דרך כל אחד מאתרי האינטרנט שלעיל.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA 2.0 או MBSA 1.2.1

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? בגירסאות 2.0. או 1.2.1, באפשרותך לאתר את רוב עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 14 במרץ 2006.

הערה MBSA 1.2.1 כולל גירסה משולבת של הכלי ODT (Office Detection Tool)?. הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.
 • MBSA 2.0 אינו מאתר או פורס את עדכון אבטחה 905413 עבור המוצרים הבאים:
  • Office 2000 וממשקי המשתמש הרב לשוניים (MUI) המשויכים לו
  • Works Suite 2003,? Works Suite 2002,? Works Suite 2001 וכן Works Suite 2000
 • Office גירסה X עבור Mac וכן Office 2004 עבור Mac אינם נתמכים על-ידי MBSA 2.0 או MBSA 1.2.1.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי Software Update Services (SUS)? או שירותי Windows Server Update Services (WSUS)?

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services (SUS)? או ב-Windows Server Update Services (WSUS)?, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 14 במרץ 2006.
 • שירות SUS אינו תומך בעדכון אבטחה 905413. SUS לא תוכנן לתמוך בעדכונים של אף מוצר Office.
 • שירות WSUS אינו מאתר או פורס את עדכון אבטחה 905413 עבור המוצרים הבאים:
  • כל גירסה שהיא של Works Suite
  • Office 2000

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SUIT עבור SMS 2.0 או ITMU עבור SMS 2003

אם אתה משתמש בכלי ITMU)??) Inventory Tool for Microsoft Updates? עבור SMS 2003 או בכלי (SUIT)? Security Update Inventory Tool? עבור SMS 2.0 כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 14 במרץ 2006.

ייתכן שחלק מעדכוני האבטחה יאותרו במלואם באמצעות SUIT עבור SMS 2.0 רק אם תשתמש בכלי Extended Security Update Inventory Tool שצבר את כל העדכונים האחרונים. כדי להשיג כלי זה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההדרכה בנושא איתור ופריסה

הטבלה שלהלן מסכמת את ההדרכה בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלון אבטחהרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2.1 ו-ODTMBSA 2.0SUSWSUSESTSUITITMU
914798MS06-011DACLלא ישים.מאתר ופורס.מאתר ופורס.איתור בלבד.איתור בלבד.מאתר ופורס.מאתר ופורס.לא ישים.מאתר ופורס.מאתר ופורס.
905413MS06-012Office מאתר ופורס.לא ישים.מאתר ופורס באופן חלקי.איתור בלבד. סריקה מקומית בלבד של ODT.איתור בלבד נתמך באופן חלקי.לא ישים.מאתר ופורס באופן חלקי.לא ישים.מאתר ופורס.מאתר ופורס.
הערה למידע נוסף על איתור או פריסה חלקיים עבור כלי מסוים, עיין בסעיף המתאים המופיע לעיל במאמר זה.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש החודש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 15 במרץ 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/cui/EventDetail.aspx?culture=en-US&EventID=1032290677&EventCategory=4
ש2: האם הכלי EST פועל באופן מצטבר, כשם שפועל הכלי Extended Security Update Inventory Tool עבור SMS?

ת2: לא, הכלי Enterprise Update Scan (EST)?? אינו מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 2.0 או 1.2.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 14 במרץ 2006, פרט לאלה שלצדם הערה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלון אבטחהרכיביכולות איתור
914798MS06-011DACLלא ישים
905413MS06-012 Office לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA 2.0 או MBSA 1.2.1' המופיע לעיל במאמר זה.
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ש4: 4. אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: אף אחד מעלוני האבטחה שפורסמו בתאריך 14 במרץ 2006 אינו מחייב שימוש בכלי EST לשם איתור.

ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2003 ו-SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, המגבלות של פעולת SMS 2003 ו-SMS 2.0 ביחד עם SUIT דומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלים SUIT ו-Extended Security Update Inventory Tool גם יחד דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
לחילופין, באפשרותך להשתמש ב-ITNU עבור SMS 2003 כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה אלה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 916557 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB916557

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com