Identifikator ?lanka: 916595 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Microsoft Windows XP koji koristi odre?ene upravlja?ke programe za mre?ne adaptere i odre?eni softver za?titnog zida, mo?ete dobiti poruku o gre?ci ?Stop 0xD1? koja je sli?na slede?oj:
STOP 0x000000D1(parametar1, parametar2, parametar3, parametar4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


Napomena Parametri u ovoj poruci koji su prikazani kao parametar1, parametar2 i parametar3 mogu se razlikovati.

RE?ENJE

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 916595.

Datum izdavanja: 06.06.06.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke. Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaZahtev za SPGrana usluge
Http.sys5.1.2600.2869262,65617. mart 2006.01:08x86SP2SP2QFE

Svojstva

Identifikator ?lanka: 916595 - Poslednji pregled: 19. januar 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix atdownload kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB916595

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com