Monit o kontynuowanie procesu usuwania oprogramowania jest wyświetlany w przypadku usuwania aktualizacji programu MDAC przy użyciu narzędzia Spuninst.exe i przełącznika /passive

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 916647 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz. Kreator Software Update Removal Wizard (Spuninst.exe) jest używany do usuwania aktualizacji oprogramowania. Podejmowana jest próba usunięcia jednego z następujących aktualizacji oprogramowania MDAC (Microsoft Data Access Components) przy użyciu narzędzia Spuninst.exe i przełącznika /passive:
  • MDAC253-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC271-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC28-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
  • MDAC282-KB911562-x86-<JĘZYK>.exe
Uwaga: Na tej liście <JĘZYK> jest symbolem zastępczym wersji językowej.

W tym scenariuszu wyświetlany jest monit o kontynuowanie procesu usuwania oprogramowania, mimo że w przypadku przełącznika /passive interakcja użytkownika nie jest wymagana.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć przełącznika /quiet zamiast przełącznika /passive. Instalacja zostanie wykonana w trybie dyskretnym, a wymagane ponowny rozruch będzie wykonywany automatycznie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kreatora Software Update Removal Wizard, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/deployment/winupdte.mspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych przełączników wiersza polecenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 916647 - Ostatnia weryfikacja: 9 maja 2006 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3
  • Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1
  • Microsoft Data Access Components 2.8
  • Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB916647

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com