Komunikat o błędzie „Niedostępny klucz produktu” lub „0x80080212” podczas próby sprawdzenia autentyczności systemu Windows XP za pomocą programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 917050 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Przy próbie użycia programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows w systemie Microsoft Windows XP pojawiają się komunikaty o błędach. W tym artykule podano instrukcje krok po kroku, które można wykonać, aby rozwiązać ten problem i sprawdzić autentyczność systemu za pomocą programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Proces sprawdzenia autentyczności systemu przeprowadzany przez program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows na komputerze z systemem Windows XP kończy się niepomyślnie. Ponadto może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o błędzie 1
Niedostępny klucz produktu
Komunikat o błędzie 2
0x80080212

Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Ten problem występuje, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do uruchamiania programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu ekranu startowego naciśnij klawisz F8.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję trybu awaryjnego dla systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Krok 2: Dostosowanie uprawnień użytkownika do programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
 2. W oknie folderu Windows Genuine Advantage kliknij prawym przyciskiem myszy folder Data, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: Data kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Użytkownicy (nazwa_użytkownika\Użytkownicy) w sekcji Nazwy grupy lub użytkownika.
 4. W obszarze Uprawnienia dla Użytkowników upewnij się, że pole wyboru w kolumnie Zezwalaj jest zaznaczone dla następujących uprawnień:
  • Odczyt i wykonywanie
  • Wyświetlanie zawartości folderu
  • Odczyt
 5. Kliknij przycisk OK.

Krok 3: Próba ponownego przeprowadzenia procesu sprawdzania autentyczności systemu za pomocą programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows i uruchomienia procesu sprawdzania autentyczności systemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/whyValidate.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 917050 - Ostatnia weryfikacja: 15 czerwca 2007 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbceip kbvalidation kbprb kberrmsg KB917050

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com