Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office XP, programów Project 2002 i Visio 2002: 11 lipca 2006

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 917150 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-038. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym, czy specjalistą IT:

Problemy rozwiązywane przez tę poprawkę zabezpieczeń

Oprócz problemów opisanych w biuletynie zabezpieczeń aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP (aktualizacja zabezpieczeń 917150) umożliwia rozwiązanie problemów omówionych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
888424 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 31 października 2004
892094 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 10 stycznia 2005
892554 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 24 stycznia 2005
897069 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: April 4, 2005
899414 Description of the Office XP Post-Service Pack 3 hotfix package: 20 maja 2005
903875 Description of the Office XP Post-Service Pack 3 hotfix package: 11 lipca 2005
905862 Description of Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 6 września 2005
908125 Description of Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 5 października 2005
911729 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 16 grudnia 2005
912608 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 20 grudnia 2005
913374 Description of the Excel 2002 post-Service Pack 3 hotfix package: 13 stycznia 2006
913430 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 5 kwietnia 2006
917584 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package: 31 marca 2006

Znane problemy występujące podczas instalacji aktualizacji

W tej sekcji opisano znane problemy, które występują podczas instalacji aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP (aktualizacja zabezpieczeń 917150).
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych problemach, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922384 Plik Ietag.dll nie zostaje zaktualizowany zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu aktualizacji do pakietu Office XP

Znane problemy występujące po instalacji aktualizacji

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Ta aktualizacja wprowadza limit rozmiaru strumienia właściwości dokumentu do 512 KB. W przypadku przekroczenia tego limitu niestandardowe właściwości dokumentu są usuwane z pliku. W celu zastąpienia tego limitu można użyć klucza rejestru:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common] “MaxPropsStreamSize” = dword:08000000
Spowoduje to ustawienie limitu na 128 MB. Jest to maksymalna wartość, na jaką zezwala klucz. Każda wartość powyżej 128 MB będzie traktowana jako 128 MB. Każda wartość poniżej 512 KB będzie traktowana jako 512 KB.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 917150 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner KB917150

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com