วัตถุ System.Web.Caching.Cache ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ภายนอก ASP.NET ใน.NET Framework 1.1 และ 1.0 Framework ของ.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917411 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

กระบวนการSystem.Web.Caching.Cacheวัตถุ ใน Microsoft .NET Framework 1.1 และ Microsoft .NET Framework 1.0 ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ภายนอก Microsoft ASP.NET กระบวนการแคชวัตถุถูกออกแบบ และทดสอบสำหรับการใช้งาน โดย ASP.NET เพื่อให้การแค ASP.NET ถ้าคุณพยายามที่จะใช้แคชวัตถุในแอปพลิเคชัน เช่นโปรแกรมประยุกต์คอนโซลหรือโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ชนิดอื่น ๆแคชวัตถุอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ไม่ได้เกิดขึ้นในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 ดังนั้น คุณสามารถใช้การแคชวัตถุภายนอก ASP.NET ใน.NET Framework 2.0 อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้แคบล็อกโปรแกรมประยุกต์ได้เนื่องจากจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดเองไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถสร้างคำSystem.Web.Caching.Cacheวัตถุบนระบบปฏิบัติการที่ไม่มีการติดตั้งของ ASP.NETแคชการล้างข้อมูลวัตถุจะระบุ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ASP.NET และหมดอายุแล้ว หรือไม่ได้ใช้แคชวัตถุไม่สามารถถูกเอาออกโดยอัตโนมัติไปถ้าแอพลิเคชันไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ดังนั้น ถ้าแคชวัตถุที่ถูกใช้ภายนอก ASP.NET หน่วยความจำระบบที่สงวนไว้สำหรับการแคชวัตถุไม่ถูกปล่อย คุณไม่สามารถเรียกใช้วิธีการ ASP.NET ภายในเพื่อล้างแคชเนื่องจากวิธีการจะทำเครื่องหมายเป็นภายใน และผู้ใช้ภายในด้วยตนเอง

.NET Framework 1.1 ไม่ประกอบด้วยวัตถุแบบ general-purpose เพื่อให้การสนับสนุนการแคชนอก ASP.NET อย่างไรก็ตาม ชุดรูปแบบของ Microsoft และวิธีปฏิบัติของบล็อกโปรแกรมประยุกต์มีการบล็อกโปรแกรมประยุกต์การแคที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถ reused ในหลายชนิดต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกโปรแกรมประยุกต์แค แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms954815.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSystem.Web.Caching.Cacheวัตถุ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.caching.cache (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917411 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
  • Microsoft .NET Framework 1.1
  • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Keywords: 
kbcaching kbcache kbtshoot kbinfo kbprb kbmt KB917411 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917411

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com