โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Internet Explorer ActiveX สำหรับ Mshtml.dll

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917425 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อสังเกต

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ได้ถูกแทนที่ ด้วยการปรับปรุงใหม่กว่า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ ติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
บทความนี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ผู้ใช้ภายในบ้านสามารถแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่พวกเขาอาจพบ:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/techinfo/activexupdate.mspx

คำแนะนำ

Microsoft กำลังปล่อยเป็นโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ที่จะปิดใช้งานลักษณะการทำงานของโปรแกรมปรับปรุง Microsoft Internet Explorer ActiveX ที่นำออกใช้ครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2006 โปรแกรมปรับปรุง Internet Explorer ActiveX ยังรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Internet Explorer 912812 (Microsoft Security บูเลทีนรักษา MS06-013) การปรับปรุงมีผลต่อผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack ที่ 1 (SP1)
 • Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
 • Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
หมายเหตุ ไม่สามารถใช้การปรับปรุงเป็น Windows Vista

การปรับปรุงนี้ถูกอธิบายไว้ใน Microsoft Security คำแนะนำ (ปรุง 912945 แล้ว): การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ปรุง 912945 แล้ว การปรับปรุง Internet Explorer ActiveX
โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้รวมการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP SP2
 • โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1
 • โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
 • โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
 • โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP Professional x64 Edition

ข้อมูลที่นำออกใช้อีกครั้ง

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ถูกนำออกใช้อีกครั้งในเดือน 20 เมษายน 2006 ถ้าคุณได้ปรับใช้สเดิมของโปรแกรมแก้ไขความเข้ากันได้ และคุณไม่พบปัญหาใด ๆ คุณไม่มีการปรับใช้นี้โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นำออกใช้แล้วอีกครั้งนี้ช่วยแก้ปัญหาการแสดงผลสำหรับตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยใช้ Microsoft Visual Basic ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 912812 (Microsoft Security บูเลทีนรักษา MS06-013) อาจป้องกันไม่ให้สคริปต์ VBScript ควบคุมการมองเห็นได้ของตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวควบคุม ActiveX ถูกซ่อนไว้แต่เดิม โดยใช้การมองเห็น: ซ่อนแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ DHTML แล้ว ภายหลังคุณสมบัติของแอตทริบิวต์ถูกตั้งค่าให้มองเห็น: สามารถมองเห็นได้โดยสคริปต์ ตัวควบคุม ActiveX ไม่แสดง

ปัญหานี้แสดงตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยใช้ Microsoft Visual Basic กำลังอยู่ระหว่างการทบทวน และการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ไม่สามารถรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในอนาคตสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ จะปิดใช้งานลักษณะการทำงานของโปรแกรมปรับปรุง Internet Explorer ActiveX ที่อยู่ในการปรับปรุง KB912812 ปรับปรุงความปลอดภัยที่มีอยู่ในการปรับปรุง KB912812 จะยังคงมีอยู่ และจะยังคงใช้งานได้ เฉพาะ Internet Explorer ActiveX โปรแกรมแก้ไขลักษณะการทำงานที่อธิบายไว้ในการปรับปรุง KB912945 ถูกปิดใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง KB912812 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
912812 MS06-013: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้บนระบบที่กำลังเรียกใช้ Internet Explorer เมษายนสะสมปรับปรุง (KB912812) เท่านั้น ถ้าคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนระบบโดยไม่มีการปรับปรุง 912812 การติดตั้งจะล้มเหลว

เราขอแนะนำว่า โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้สามารถปรับใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยการทำงานใหม่ที่จะนำมาใช้ โดยการปรับปรุง Internet Explorer ActiveX ระบบที่ได้รับผลกระทบคือซึ่งผู้ใช้ขึ้นอยู่กับเว็บเพจ หรือในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับผลกระทบ โดย ActiveX Explorer อินเทอร์เน็ตปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เว็บเพจหรือโปรแกรมประยุกต์อาจเป็นผล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ปรุง 912945 แล้ว การปรับปรุง Internet Explorer ActiveX
เราสนับสนุนให้คู่ค้าของเรา เพื่อทดสอบ และออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ได้รับผลกระทบ เจ้าของโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบผู้ใช้กับตัวควบคุม ActiveX สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/

การทดสอบ

การทดสอบ มีซับคีย์รีจิสทรีควบคุมลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานลักษณะการทำงานของ Internet Explorer ActiveX คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้และค่าจะเป็นดังนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE (หรือ HKEY_CURRENT_USER) \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<process_name.exe>=(DWORD) 0x00000001</process_name.exe>
คุณต้องแทน<process_name.exe>ด้วยชื่อของกระบวนการที่คุณต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานปรับปรุง ActiveX ตัวอย่างเช่น การเปิดใช้งานลักษณะการทำงานปรับปรุง ActiveX สำหรับ Internet Explorer คุณจะแทน<process_name.exe>กับ iexplore.exe</process_name.exe> </process_name.exe>

การปรับใช้

เราขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์มีปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่และการทำงานใหม่ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุง 912945 แล้ว และอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 912812 ส่วนนี้แสดงรายการหลาย แต่ไม่ทั้งหมด ตัวเลือกการปรับใช้ คุณควรทำตามกระบวนการปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้เฉพาะ อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นการอ้างอิงตัวเลือกบางอย่าง แต่ไม่ทั้ง หมด ปรับใช้

กระบวนการปรับใช้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 1. ระบุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ใช้การปรับปรุงคอมพิวเตอร์เหล่านั้น

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้อาจจำเป็นต้องเริ่มการทำงานถ้าคุณกำลังใช้แฟ้ม Mshtml.dll ระหว่างการติดตั้ง

ระบุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้บทความใน Microsoft Knowledge Base 917425 (KB917425) กับคอมพิวเตอร์ซึ่งลักษณะการทำงานของ Internet Explorer ActiveX มีปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การตรวจสอบว่า KB917425 ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเขียนโปรแกรม คุณต้องมีวิธีการรับประกันการระบุว่า คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ ActiveX ได้รับผลกระทบ ทำงานกับผู้จัดจำหน่ายของโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดวิธีนั้น เมื่อต้องการกำหนดด้วยตนเองว่า KB917425 ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการต่อไปนี้
 • ใช้หน่วยองค์กรของ Active Directory
  ถ้าสภาพแวดล้อมได้รับการสนับสนุน โดยบริการไดเรกทอรี Active Directory และถ้าอยู่ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีองค์กร หน่วยประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) กับหน่วยงานนั้น

  หมายเหตุ ค้นหาไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ SMS ใช้ใช้เมธอดนี้
 • ใช้สินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ SMS เพื่อสร้างคอลเลกชันแบบกำหนดเอง
  สภาพแวดล้อมที่มีใช้ SMS เพื่อปรับใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างคอลเลกชันแบบกำหนดเองที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแบบสอบถามของคอมพิวเตอร์ที่มีแพคเกจซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ แบบสอบถามนี้สามารถยึดตามผลลัพธ์ของสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ SMS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ สินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์ที่มีการสร้างคอลเลกชันแบบกำหนดเอง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc180952.aspx
 • สร้างเครื่องมือการตรวจหารายการที่กำหนดเองที่ระบุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
  สร้างสคริปต์หรือโปรแกรมปฏิบัติการได้ขนาดเล็กที่กำหนดว่า คอมพิวเตอร์มีแพคเกจซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ เครื่องมือนี้สามารถเรียกใช้เป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์การเข้าสู่ระบบ สามารถจัดส่งเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ SMS หรือที่สามารถวางบนใช้ร่วมกันบนเครือข่ายภายในที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง

ใช้การปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้

วิธีการใช้ SMS

ถ้าคุณกำลังใช้หน่วยองค์กรของ Active Directory หรือสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ SMS เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุง คุณสามารถใช้ SMS 2.0 และ SMS 2003 สามารถปรับใช้แพคเกจ 917425 กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คุณลักษณะการกระจายซอฟต์แวร์ SMS เมื่อต้องการดู walk-through เป็นพื้นฐานของกระบวนการ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917507.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่มือการดำเนินงาน 2003 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ เมื่อต้องการดูคำแนะนำนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc182024.aspx

แฟ้มข้อกำหนดแพคเกจ

เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ SMS เพื่อปรับใช้แพคเกจ 917425 เราจะรวมถึงเนื้อหาของตัวอย่าง SMS แพคเกจไฟล์คำนิยาม (PDF) ที่สามารถใช้เพื่อสร้างแพคเกจการกระจายซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่าง PDF คัดลอกข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มเป็น KB917425.SMS คัดลอกแฟ้มนี้ไปยังไดเรกทอรีเดียวกันที่ถูกบันทึกการปรับปรุงที่ดาวน์โหลด
[PDF]
Version=2.0

[Package Definition]
Publisher=Microsoft
Name=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)
Language=ALL
Programs=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64

[WinXPx86]
Name=(KB917425) Windows XP SP2
CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999

[WS03x86]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WS03IA64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium Edition
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (IA-64)
Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WinXPWS03x64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition 
CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (x64)
Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999
Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0
Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
หลังจาก PDF และแพคเกจการปรับปรุงได้รับการบันทึกในไดเรกทอรีเดียวกัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้ตัวช่วยสร้างแพคเกจจากวิซาร์ดคำนิยาม การทำเช่นนี้ คลิกขวาแพคเกจใด ๆ ที่มีอยู่ คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกสร้างแพคเกจจากข้อกำหนดของงาน
 2. นำเข้าแบบ PDF เพื่อสร้างแพคเกจและโปรแกรมที่คุณต้องการใช้สำหรับการปรับใช้
หมายเหตุ
 • จัดวางไคลเอนต์ 64 บิตเท่านั้นได้รับการสนับสนุน โดย SMS 2003 SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณมี SMS รุ่นใด ๆ ก่อนหน้านี้ คุณต้องลบส่วนสองครั้งสุดท้าย (WS03IA64, WinXPWS03x64) ในแบบ PDF คุณต้องเอา WS03IA64 และ WinXPWS03x64 จาก "โปรแกรม =" บรรทัดในการ " [ข้อกำหนดแพคเกจ] =" ส่วน
 • ถ้าคุณใช้ SMS เพื่อปรับใช้หนึ่งเวอร์ชันที่เป็นภาษาท้องถิ่นของโปรแกรมแก้ไขนี้ คุณต้องใช้รุ่น PDF แยกต่างหากสำหรับแต่ละภาษา เมื่อต้องการสร้างเป็น PDF สำหรับภาษาอื่น แทนค่า "บรรทัดคำสั่ง" ในตัวอย่าง PDF ด้วยชื่อของแพคเกจเฉพาะภาษาที่ใช้จริง ตัวอย่างเช่น เยอรมันรุ่นของ Windows XP SP2 (x 86), ใช้ค่าต่อไปนี้
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และปรับใช้แพคเกจ ดูMicrosoft ระบบจัดการ Server 2003 การดำเนินการรายการแนะนำ

วิธีการใช้วิธีการแบบกำหนดเองเพื่อนำไปใช้แพคเกจ 917425

สมมติว่าสคริปต์หรือโปรแกรมปฏิบัติการได้ที่คุณได้รับการพัฒนาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นแพคเกจ 917425 เกี่ยวข้องพบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ณจุดนี้ โปรแกรมสคริปต์หรือปฏิบัติการไม่สามารถ:
 • เรียกใช้แพคเกจ 917425 จากใช้ร่วมกันบนเครือข่ายภายในตัวซึ่งคุณได้บันทึกแพคเกจ
 • ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 จากไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft ในกรณีนี้ ผู้ใช้ทำแพคเกจให้เรียกใช้โดยทางโปรแกรม
 • จุดที่ผู้ใช้ไปยังตำแหน่งการดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP Professional ที่มี Service Pack 2 (SP2) และ Windows XP Home Edition ที่ติดตั้ง SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เดี๋ยวนี้
โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Internet Explorer สำหรับ Windows XP Professional x64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 917425 เดี๋ยวนี้
วันออกจำหน่าย: 11 เมษายน 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-เมษายน-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-เมษายน-200603:50x 86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-เมษายน-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-เมษายน-200603:47x 86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-เมษายน-200603:55IA-64ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง

Internet Explorer สำหรับ Windows XP SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810 2006 เมษายน04:22x 86ติดตั้ง SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810 2006 เมษายน04:18x 86ติดตั้ง SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412 2005 oct23:12x 86ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง

Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-เมษายน-200603:49ไม่เกี่ยวข้องSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-เมษายน-200603:49x 86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-เมษายน-200603:47ไม่เกี่ยวข้องSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-เมษายน-200603:47x 86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-เมษายน-200603:55ไม่เกี่ยวข้องไม่มีไม่เกี่ยวข้อง

Internet Explorer สำหรับ Windows Server 2003 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-เมษายน-200603:11x 86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-เมษายน-200604:05x 86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412 2005 oct23:13x 86ไม่มีไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917425 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
Keywords: 
atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo kbmt KB917425 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917425

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com