Грешка при отваряне на помощта в базирани на Windows програми: "Функцията не е включена" или "Помощта не се поддържа"

Преводи на статии Преводи на статии
Когато възникне този проблем, получавате едно от следните съобщения за грешка:

Разгънете, за да видите пълното съобщение за грешка
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Помощта за тази програма е създадена във формата на Windows Help, която се използваше в предишните версии на Windows и не се поддържа в Windows Vista.
Помощта за тази програма е създадена във формата на Windows Help, който зависи от компонент, който не е включен в тази версия на Windows. Можете обаче да изтеглите програма, която ще ви позволи да преглеждате помощ, създадена във формата на Windows Help.
Помощта за тази програма е създадена във формат Windows Help, който зависи от функция, която не е включена в тази версия на Windows. За повече информация посетете уеб сайта на Microsoft за помощ и поддръжка.

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
За да разрешите този проблем, изтеглете и инсталирайте програмата за помощ за Windows (WinHlp32.exe) за вашата версия на Windows.
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows 8.1
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows 8
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows 7
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows Server 2008
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows Server 2008 R2
 • Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Изтегляне на
  WinHlp32.exe за Windows Vista
Важни бележки за изтеглянето на тази програма
 • Отворете връзките с помощта на Internet Explorer.
 • Ако видите съобщение "Изисква се проверка", когато отворите страницата за изтегляне, щракнете върху Продължи и след това следвайте инструкциите на екрана.
 • Когато бъдете подканени да изтеглите файла, изберете името на файла, което съдържа "x64" за 64-битови версии на Windows, или "x86" за 32-битови версии на Windows. Използвайте следната информация за автоматично откриване, за да направите своя избор.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

  Понастоящем използвате 32-битова операционна система.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

  Понастоящем използвате 64-битова операционна система.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
 • Програмата за помощ за Windows не се поддържа в Windows Server 2012 или по-нови версии на Windows Server.
Ако срещнете проблеми, когато инсталирате WinHlp32.exe или използвате помощта, отидете в секцията "Повече информация".

За повече информация

Този проблем възниква, когато помощта на Windows използва по-стара версия на помощната програма на Windows (WinHlp32.exe) за показване на съдържание.

Познати проблеми, които могат да възникнат, когато инсталирате WinHlp32.exe

Грешка 80070422 с Windows Update

За да разрешите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50776
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението


Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".


Ръчно коригиране на този проблем
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Ако получите грешка 80070422 в Windows Update, когато изтеглите актуализацията на WinHlp32.exe, може да се наложи да промените настройките за услугата Windows Update и след това да я рестартирате. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и въведете Услуги в текстовото поле Начало на търсене или Търсене на програми и файлове.
 2. Щракнете двукратно върху Услуги в списъка с програми. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху услугата Windows Update и след това върху Свойства.
 4. В раздела Общи проверете дали е избрано Автоматично до Тип стартиране.
 5. До Състояние на услугата проверете дали услугата е стартирана. Ако тя не е стартирана, натиснете Старт. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 6. Щракнете върху OK.

Това реши ли проблема?
 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се свържете с поддръжката на Microsoft.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

Познати проблеми, които могат да възникнат, след като инсталирате WinHlp32.exe

Следният списък представя известните ограничения на функционалността в сравнение с предишни версии на WinHlp32.exe. Тези известни проблеми се отнасят само за обсъжданата в тази статия версия на WinHlp32.exe.
 • Макросите са забранени.

  В Windows Help по подразбиране са забранени следните макроси:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Всички други макроси в .hlp файловете работят като в предишните версии. Следователно, ако след инсталиране на Windows Help за Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 отваряте .hlp файл, който зависи от изброените макроси, някои от функциите на файла може да не работят правилно. Ако това се случи, може да получите следното съобщение за грешка:
  Възникнал е проблем при изпълнение на макроса. (1037)
  Ако трябва да използвате тези макроси, можете да ги включите, като използвате метода чрез груповите правила или чрез системния регистър, съгласно описанието в секцията "Записи в системния регистър и групови правила за мрежови администратори".
 • Не са достъпни .hlp файлове, съхранявани на интранет сайтове

  По подразбиране не можете да използвате WinHlp32.exe за достъп до .hlp файлове, които са разположени на интранет сайтове. Ако се опитате да отворите отдалечен файл, ще получите следното съобщение за грешка:
  Този файл с помощна информация не може да бъде показан. Опитайте се да отворите файла още веднъж; ако пак получите същото съобщение, копирайте файла на друго място и опитайте пак.
  Ако ви е необходим достъп до .hlp файлове, съхранявани на интранет сайтове, можете да ги разблокирате, използвайки метода чрез груповите правила или чрез системния регистър, съгласно описанието в секцията "Записи в системния регистър и групови правила за мрежови администратори".
 • Неинтерактивният потребителски достъп е блокиран

  Блокиран е достъпът до .hlp файлове от страна на неинтерактивни потребители, като например системните процеси. Когато тази грешка възникне, потребителят не получава съобщение за грешка.
 • Функцията за плъзгане и пускане е изключена

  Поддръжката на функцията "плъзгане и пускане" в приложението е изключена. Когато тази грешка възникне, потребителят не получава съобщение за грешка.
 • Зависимости от файловете "Как се използва помощното съдържание"

  Помощните файлове, озаглавени "Как се използва помощното съдържание", са премахнати от Windows Vista и Windows Server 2008. Следните файлове са премахнати:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Бележки
  • Тези файлове не са включени в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2.
  • Когато опитате да отворите .hlp файл. който зависи от тези файлове, може да получите съобщение за грешка.

Как да се преодолеят проблеми със съвместимостта, които са свързани с WinHlp32.exe

Можете да използвате WinHlp32.exe, за да видите 32-битови помощни файлове. Тази версия предоставя настройки за групови правила и подключове на системния регистър, които можете да използвате за справяне с проблеми на съвместимостта между приложения. Така например настройките за груповите правила и подключовете на системния регистър могат да се използват за решаване на проблеми, свързани с макросите в .hlp файлове, както и за отваряне на такива файлове, когато последните са разположени на интранет сайтове. Ако обаче потребителят разглежда файлове с помощно съдържание от неизвестен източник, включването на тези правила или настройки излага компютъра на повишен риск. Следователно трябва внимателно да преценявате кога да използвате методите за решаване на проблеми със съвместимостта между приложения, описани в настоящия раздел.

За да определите дали да инсталирате WinHlp32.exe и кои промени в правилата и в системния регистър да направите, използвайте следните въпроси.
  Нуждаете ли се от приложенията и функциите, засегнати от премахването на WinHlp32.exe?
  • Колко приложения се нуждаят от WinHlp32.exe? Колко приложения са засегнати от промените във функциите? Колко важни са тези приложения?
  • Колко сериозен е проблемът, който се дължи на промените?

  Какви са вашите изисквания за сигурност и какви са възможностите ви да я осигурите?
  • Кое е по-важно: Да можете да използвате функциите на WinHlp32.exe, или да си гарантирате възможно най-голяма сигурност?
  • Дават ли ви външните мерки за сигурност (напр. локална или фирмена защитна стена) достатъчно увереност, за да можете да си позволите да инсталирате WinHlp32.exe и да направите промените в правилата или в системния регистър, описани в тази статия?

  Ако сте организация, предоставя ли вашата организация съдържание във формат .hlp?
  • Можете ли да модифицирате програмата или съдържанието по такъв начин, че да не е необходимо да се използват функциите на WinHlp32.exe? Например можете ли да конвертирате помощното съдържание, което в момента е във формат .hlp, в алтернативен файлов формат, като .chm, .html или .xml?
  • Съхраняват ли се във вашата организация .hlp файлове в сайт на интранет? Можете ли вместо това да инсталирате тези файлове локално?

Как се разрешават макроси на отделен компютър след инсталирането на WinHlp32.exe

След инсталирането на програмата WinHlp32.exe, която се разглежда в тази статия, някои макроси са забранени. За повече информация относно този проблем вижте раздела "Известни проблеми".

В този раздел се съдържат стъпки за повторно активиране на тези макроси чрез модифициране на ключ от системния регистър. Ако компютърът ви е в управлявана среда, не изпълнявайте тези стъпки, без да се консултирате предварително с вашия ИТ отдел. ИТ отделите могат да решат да не разрешават повторно макросите или да ги разрешат повторно, като използват групови правила. ИТ отделите трябва да прочетат цялата статия, преди да продължите.

Внимание Тази статия предлага информация относно решаване на проблеми, причинени от промените в настоящата версия на Windows Help. Microsoft обаче не дава конкретни препоръки кои ключове и стойности в системния регистър са подходящи за вашата уникална среда. Ако сте в управлявана среда, вашият ИТ отдел най-добре може да прецени ползите от описаните начини за справяне с проблемите срещу рисковете при използването им. По-безопасно е да не се използват въобще методи, свързани с промени в системния регистър.

Забележка За успешно изпълнение на стъпките в тази задача трябва да сте влезли в компютъра чрез администраторски акаунт. Като използвате администраторски акаунт, можете да извършвате промени във вашия компютър, които не можете да направите от никой друг акаунт, като например стандартен акаунт.

За да влезете с администраторски акаунт, трябва да знаете паролата за администраторски акаунт на вашия компютър. Ако изпълнявате тези стъпки на вашия персонален компютър, вероятно вече сте влезли с администраторски акаунт. Ако изпълнявате тези стъпки на вашия служебен компютър, вероятно ще трябва да помолите вашия системен администратор за съдействие.

За да разрешите автоматични макроси на отделен компютър, щракнете върху връзката Решаване на проблема, изберете Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файл и след това изпълнете стъпките в този съветник.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50105
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението


Забележка Тази корекция е само за Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Ако използвате Windows 8 или Windows 8.1 или ако предпочитате ръчните стъпки, вижте секцията Ръчно разрешаване на макроси на отделен компютър.

Забележка Възможно е този съветник да е само на английски. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на компютъра с проблема.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Ръчно разрешаване на макросите на един компютър

Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

За да разрешите макроси на отделен компютър след инсталирането на файла за изтегляне на WinHlp32.exe, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте с помощта на администраторски акаунт.
 2. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + R, въведете regedit и след това щракнете върху OK.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Разрешение в управлението на достъпа на потребителите
  Ако ви бъде поискана администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 3. В 32-битовите версии на Windows намерете и изберете следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  В 64-битовите версии на Windows намерете и изберете следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. В менюто Редактиране посочете Създай и след това щракнете върху Ключ.
 5. Въведете WinHelp и после натиснете Enter.
 6. Щракнете върху ключа WinHelp.
 7. В менюто Редактиране посочете Създай и щракнете върху DWORD (32-bit) Value.
 8. Въведете AllowProgrammaticMacros и после натиснете Enter.
 9. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 10. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1, щракнете върху Hexadecimal (Шестнадесетична) в областта Base (Основа) и след това щракнете върху OK.
 11. Затворете редактора на системния регистър.
Сега отидете в секцията "Това реши ли проблема?".

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък. Ако не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратетеимейл съобщение.

Как се отключват .hlp файлове, съхранени в интранет, на отделен компютър след инсталирането на WinHlp32.exe

След инсталирането на WinHlp32.exe, което се разглежда в тази статия, .hlp файлове, съхранени в интранет сайтове, са блокирани. За повече информация относно този проблем вижте раздела "Известни проблеми".

В тази статия се съдържат стъпки за разблокиране на тези .hlp файлове чрез модифициране на ключ от системния регистър. Ако компютърът ви е в управлявана среда, не изпълнявайте тези стъпки, без да се консултирате предварително с вашия ИТ отдел. ИТ отделите могат да решат да не разрешават повторно макросите или да ги разрешат повторно, като използват групови правила.

Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да понижите настройките за защита или как да изключите функциите за защитата на компютъра. Можете да направите тези промени, за да заобиколите конкретен проблем. Препоръчително е да оцените рисковете, които са свързани с изпълнението на това решение във вашата конкретна работна среда, преди да направите тези промени. Ако изпълните това решение, предприемете всички подходящи допълнителни стъпки, за да подобрите защитата на компютъра.

Внимание Тази статия предлага информация относно решаване на проблеми, причинени от промените в настоящата версия на Windows Help. Microsoft обаче не дава конкретни препоръки кои ключове и стойности в системния регистър са подходящи за вашата уникална среда. Ако сте в управлявана среда, вашият ИТ отдел най-добре може да прецени ползите от описаните начини за справяне с проблемите срещу рисковете при използването им. По-безопасно е да не се използват въобще методи, свързани с промени в системния регистър.

Забележка За успешно изпълнение на стъпките в тази задача трябва да сте влезли в компютъра чрез администраторски акаунт. Като използвате администраторски акаунт, можете да извършвате промени във вашия компютър, които не можете да направите от никой друг акаунт, като например стандартен акаунт.

За да влезете с администраторски акаунт, трябва да знаете паролата за администраторски акаунт на вашия компютър. Ако изпълнявате тези стъпки на вашия персонален компютър, вероятно вече сте влезли с администраторски акаунт. Ако изпълнявате тези стъпки на вашия служебен компютър, вероятно ще трябва да помолите вашия системен администратор за съдействие.

За да отблокирате автоматично .hlp файлове, съхранени в интранет на отделен компютър, щракнете върху връзката Решаване на проблема, изберете Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файл и след това изпълнете стъпките в този съветник.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50237
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Бележки
 • Тази корекция е само за Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Ако използвате Windows 8 или Windows 8.1 или ако предпочитате ръчните стъпки, вижте секцията Ръчно отблокиране на .hlp файлове, съхранени в интранет на отделен компютър.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Ръчно разблокиране на .hlp файлове, съхранявани в интранет на един компютър

Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

За да разблокирате .hlp файлове след инсталирането на файла за изтегляне на WinHlp32.exe, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте с помощта на администраторски акаунт.
 2. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + R, въведете regedit и след това щракнете върху OK.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Разрешение в управлението на достъпа на потребителите
  Ако ви бъде поискана администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 3. В 32-битовите версии на Windows намерете и изберете следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  В 64-битовите версии на Windows намерете и изберете следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. В менюто Редактиране посочете Създай и след това щракнете върху Ключ.
 5. Въведете WinHelp и после натиснете Enter.
 6. Щракнете върху ключа WinHelp.
 7. В менюто Редактиране посочете Създай и щракнете върху DWORD (32-bit) Value.
 8. Въведете AllowIntranetAccess и след това натиснете Enter.
 9. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 10. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1, щракнете върху Hexadecimal (Шестнадесетична) в областта Base (Основа) и след това щракнете върху OK.
 11. Затворете редактора на системния регистър.
Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Това реши ли проблема?

Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък. Ако не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

Записи в системния регистър и групови правила за мрежови администратори

Предупреждение Това заобиколно решение може да направи компютъра или мрежата по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или опасен софтуер, например вируси. Не препоръчваме това заобиколно решение, но предоставяме тази информация, за да можете да се възползвате от това заобиколно решение по своя преценка. Използвайте това заобиколно решение на свой собствен риск.

Внимание Тази статия предлага информация относно решаване на проблеми, причинени от промените в настоящата версия на Windows Help. Microsoft обаче не дава конкретни препоръки кои ключове и стойности в системния регистър са подходящи за вашия случай. Вашият ИТ отдел най-добре може да претегли ползите от описаните начини за справяне с проблемите срещу рисковете при използването им. По-безопасно е да не се използват въобще методи, свързани с промени в системния регистър.

Файлът WinHlp32.exe, който е на разположение за изтегляне, предоставя настройки за групови правила и записи в системния регистър, чрез които могат да се решат два известни проблема в настоящата версия на Windows Help. Използвайки следните настройки за групови правила или записи в регистъра, мрежовите администратори и индивидуалните потребители могат да включат макросите и да деблокират .hlp файловете, разположени на интранет сайтове. Като заобиколно решение за всяка от функциите са предоставени настройка за груповите правила за локален компютър и настройка за груповите правила за текущ потребител. За управление на всяка от функциите можете да използвате и потребителска настройка в системния регистър.

За всяка от функциите приоритет се дава в следния ред:
 • Групови правила за локален компютър
 • Групови правила за текущ потребител
 • Потребителска настройка на системния регистър
Ако за дадена функция не са зададени нито правила, нито потребителска настройка, функцията ще се държи, както е описано в раздела "Известни проблеми".

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 • Включване на макросите

  За включване или изключване на макросите в .hlp файлове мрежовите администратори могат да използват настройката за групови правила Разрешаване на програмни макроси в WinHlp32.exe. За управление на тази настройка на груповите правила администраторите могат да използват Конзолата за управление на груповите правила (Group Policy Management Console, GPMC). За повече информация относно груповите правила вижте раздела "Препратки".

  Ако за тази функция не са зададени групови правила нито за локален компютър, нито за текущ потребител, потребителите могат да включат или изключат макросите в .hlp файловете, като модифицират настройката за функцията в системния регистър. За промяна на тази настройка първо трябва да се добави нов подключ към системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  След това потребителят трябва да добави към този подключ DWORD стойност, наречена AllowProgrammaticMacros. Когато за AllowProgrammaticMacros е зададена стойност 1, макросите ще бъдат включени. Когато е зададена стойност 0, макросите ще са изключени. Ако такава стойност не съществува в системния регистър, макросите са изключени.
 • Как се отблокират .hlp файлове, съхранени в интранет

  За достъп до .hlp файлове, съхранявани в интранет, мрежовите администратори могат да използват настройката за групови правила Разрешаване на достъп от WinHlp32.exe до .hlp файлове, съхранявани в интранет. За управление на тази настройка на груповите правила администраторите могат да използват GPMC. За повече информация относно груповите правила вижте раздела "Препратки".

  Ако за тази функция не са зададени настройки за групови правила, потребителите могат да блокират или деблокират достъпа до разположените в интранет .hlp файлове, като модифицират настройката за функцията в системния регистър. За промяна на тази настройка първо трябва да се добави нов подключ към системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  След това потребителят трябва да добави към този подключ DWORD стойност, наречена AllowIntranetAccess. Когато за AllowIntranetAccess е зададена стойност 1, съхраняваните в интранет сайтове .hlp файлове ще бъдат достъпни. Когато стойността е 0, достъпът до такива файлове ще бъде блокиран. Ако такава стойност не съществува в системния регистър, достъпът до .hlp файлове, съхранявани в интранет, е блокиран.

Доставчици на помощно съдържание, които пускат .hlp файлове

От Windows Vista насам, по-старият компонент на помощта (WinHlp32.exe) е заместен с нов компонент на помощта, който добавя още функционалност за по-новите версии на Windows.

Технологията WinHlp32.exe няма да се поддържа повече в сегашния си вид в бъдещите версии на Windows. Поради това силно препоръчваме разработчиците на софтуер вече да не използват тази програма за помощ на Windows. Разработчиците на софтуер, издаващи програми, които разчитат на .hlp файлове, трябва да трансформират своите системи за помощна информация в алтернативен формат за подобно съдържание, например .chm, .html или .xml. Освен това ще трябва извикванията да бъдат пренасочени от API на WinHelp към новия източник на съдържание. Съществуват няколко инструмента на други производители, които помагат на разработчиците на помощно съдържание да го преобразуват от един формат в друг.

Забележка Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 все още включват WinHelp.exe за 16-битови .hlp файлове. Програмата WinHelp.exe е версия на Windows Help за 16-битови .hlp файлове.

Библиография

Колекция от групови правила

Обектен редактор за групови правила

Основни инструменти и настройки за групови правила

За тази статия

ID на статията: 917607
Последен преглед: 24 юни 2014 г.
Важи за:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.