คำอธิบายของคำแนะนำเครื่องมือไม่ปรากฏขึ้นกับไอคอนต่างๆ ในภาพนิ่งเนื้อหาใน PowerPoint 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917648 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่งเนื้อหาไปยังงานนำเสนอใน Microsoft Office PowerPoint 2007 คำอธิบายหรือคำแนะนำเครื่องมือไม่ปรากฏขึ้นกับไอคอนต่างๆ ในส่วน Click icon to add content ในภาพนิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในภาพนิ่งเนื้อหาใหม่ คุณสามารถใช้ไอคอนใดไอคอนหนึ่งในส่วน Click icon to add content เพื่อเพิ่มเนื้อหาไปยังภาพนิ่งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปเหนือไอคอนใดไอคอนหนึ่งของเหล่านี้ คำอธิบายของคำแนะนำเครื่องมือไม่ปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของไอคอนเหล่านี้

ส่วนต่อไปนี้แสดงลำดับที่ไอคอนต่างๆ ปรากฏขึ้นในส่วน Click icon to add content:
แทรกตาราง     สร้างแผนภูมิ      แทรกภาพตัดปะ
แทรกรูปภาพ  แทรก SmartArt   แทรกภาพยนตร์
ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของไอคอนเหล่านี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อไอคอนวัตถุประสงค์
แทรกตารางคลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกตาราง PowerPoint
สร้างแผนภูมิคลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกแผนภูมิ Microsoft Excel
แทรกภาพตัดปะ คลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกกราฟิกภาพตัดปะ
แทรกรูปภาพคลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกรูปภาพ
แทรก SmartArtคลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกกราฟิก IGX
แทรกภาพยนตร์คลิกไอคอนนี้เพื่อแทรกภาพยนตร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917648 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 พฤศจิกายน 2549 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
Keywords: 
kbtshoot kbtemplate kbtooltip kbexpertisebeginner kbprb KB917648

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com