??????? ?? ??? ?????, BizTalkMsgBoxDb BizTalk Server ??? ??????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??? deadlock ??????, ?? ???? SQL ????? ????????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 917845 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

Microsoft BizTalk Server ??? ?? ??????? ?? ??? ?????, BizTalkMsgBoxDb ??????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??? deadlock ??????, ?? ???? Microsoft SQL ????? ?????????

????

?? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????????? ?? ???? ???? ??:
 • ' ??? ????? ?? ?????? BizTalkMsgBoxDb ??????? ?? ?????? ????? ???
 • ' ????: ?????? ?? ?????? BizTalkMsgBoxDb ??????? ?? ?????? ????? ???
 • ' parallelism ?? ?????? ??? ?????? 1 ?? SQL ????? ?? ??? ?? ?? ?? BizTalkMsgBoxDb ??????? ???????? ?? ???????? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ???
 • ??? ?? ?????????????? ???? ?? BizTalk Server ???? ??????? ?? ??? ?? ?? BizTalkMsgBoxDb ??????? ??? ??????????? ???: ??????

????????

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???, ????? ??????? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?????

???? 1: ????: ?????? ????? ?????? ?? ????: ?????? ????????? ?????? ?? ????? ????

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???, ????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?????? ?? ????: ?????? ?? ?????? BizTalkMsgBoxDb ??????? SQL ????? ??? ?? ???????

???? 2: ?????? ??? ?? parallelism ?????? 1 ???? ?? ??? ??? ????

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ???? parallelism ?? ?????? ??? SQL ????? ????? ???? ???????? ?? ?????? 1 ?? ????

???? 3: BizTalk Server ???? ??????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????????? ???: ????

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???, ? ????? bts_RebuildIndexes ???????? ????????? ?? BizTalk Server ???? ??????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????????? BizTalk Server ??????? ??? rebuilds ???? SQL ?????

??? ??? ??????????? BizTalk Server ??????? ??? ????????????? ?? ??????? ???? ???

???? ???????

Bts_RebuildIndexes ???????? ?????????

????? ?? ??? ??????? ??????? ????? BizTalkMsgBoxDb ??????? ??? ??? ??????????? ???: ????? ?? bts_RebuildIndexes ???????? ?????????? BizTalk Server 2006 ?? ??? ?? ????????? ??, ?? ??? ???? ??? dtasp_RebuildIndexes BizTalkDTADb ??????? ??? ??????????? ???: ???????? ??????????

GUID ?????? BizTalk ????????? ?? ???? ???? ??? ???????? ????? ???? ??? ?? ??, ??????? GUID ?????? ?????-?????? ??????????? BizTalk-??????? ??????? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ??? ?? ?? ??????? ?????? ??? ????????????? ???? ?? ???? ??? ??????? ??? ?? ???? steady pace ?? ?????? ???? ????? ??, ?????, ?????????????? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ???: ????? ???? ?? ??????? ?? ?? BizTalkMsgBox ??????? ??? ??????? ???? ?? ???, ??? ?? ???-??? ?? ??????????? ??????? ??? ?? downtime ?? ????? ??????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???????? ??????? ?? ??? ???? ???? ????

?? ???? BizTalk Server ?????????? ??? ??????????? ???: ????? ???? ?? ??? DBCC DBREINDEX SQL ???? ?? ????? ?? ???? ???? DBCC DBREINDEX SQL ???? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ?????? ?? ???, ????-????? ???? bts_RebuildIndexes ???????? ?????????, ?? ???? ??? ???.

???Microsoft BizTalk Server downtime ?? ????? ??????? ??????? rebuilding ???? ?????? ???? ??? ??????????? ???: ??????? ???? ?? ???? ???? ??? ????? ?????????? ?? SQL ????? ????? ????? ?????? ?? ?? ?????bts_RebuildIndexes ???????? ????????? BizTalk Server 2006 ?? ??? ?? ????????? ???, ???? ????? ?????? ??????? ??? ?? ??? ?? ??????? ?? ???? ??:
?????? ????? 1
?????? 5239, ???? 16, 1 ??????, ????????? bts_RebuildIndexes, 4 ????
???????? ID 674101442 ('TrackingData' ????????) ?? ??????? ???? ??? ??????
?? ??????? ?????? ??????? (DBCC) ???? ???????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???? ?????
?????? ????? 2
?????? 5239, ???? 16, 1 ??????, ????????? bts_RebuildIndexes, 4 ???? ?? DBCC ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ???? ??????? ???????? ID 722101613 ('TrackingData' ????????) ?? ??????? ???? ??? ???????

??????? ?? ?????? ???? ??TrackingData???????? BizTalk Server 2006 ?? ??? ?? ????????? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ???, ????? ????, ?? ???? ??? ????????? ????bts_RebuildIndexes ???????? ?????????:
 1. ????? ???? ?? ???? ??????? bts_RebuildIndexes ???????? ??????????
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData]') WITH NO_INFOMSGS
  
 2. ???? ?? ??? ????? ????????? ?????? bts_RebuildIndexes ???????? ??????????
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_0]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_1]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_2]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_3]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_0]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_1]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_2]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_3]') WITH NO_INFOMSGS
  

???

???? ID: 917845 - ????? ???????: 05 ?? 2011 - ??????: 3.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
??????: 
kbbts kbtshoot kbprb kbmt KB917845 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:917845

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com