คุณพบบล็อก การชะงักเงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ของ sql SERVER เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft BizTalk Server คุณสามารถพบบล็อก การชะงักเงื่อนไข หรือปัญหาของ Microsoft SQL Server อื่น ๆ เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ที่ สถิติที่สร้างโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกเปิดใช้งานฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
 • ที่ สถิติการปรับปรุงอัตโนมัติ ตัวเลือกเปิดใช้งานฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
 • ที่ ระดับสูงสุดของ parallelism ตัวเลือกถูกกำหนดให้เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 1 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และการที่จะจัดการโฮสต์สำหรับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
 • คุณจัดเรียงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลของ BizTalkMsgBoxDb ใหม่เมื่อ BizTalk Server ที่กำลังประมวลผลข้อมูล

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปิดใช้งานตัวเลือกสถิติที่สร้างโดยอัตโนมัติและตัวเลือกสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานการ สถิติที่สร้างโดยอัตโนมัติ ตัวเลือก และการ สถิติการปรับปรุงอัตโนมัติ ตัวเลือกบนฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน SQL Server

วิธีที่ 2: การตั้งค่าระดับสูงสุดของตัวเลือก parallelism เป็น 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่า ระดับสูงสุดของ parallelism ตัวเลือกที่ 1 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server

วิธีที่ 3: สร้างดัชนีเมื่อ BizTalk Server ที่กำลังประมวลผลข้อมูล

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ทำงาน bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้หรือคำสั่ง SQL ใด ๆ สร้างดัชนีในฐานข้อมูลที่ BizTalk Server เมื่อ BizTalk Server ที่กำลังประมวลผลข้อมูล

หมายเหตุ การจัดเรียงข้อมูลดัชนีในฐานข้อมูลที่ BizTalk Server ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ bts_RebuildIndexes ที่เก็บไว้

วิธีการได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb เป็นการ เรียกใช้การ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ บน BizTalk Server 2006 และรุ่นหลังจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้การ dtasp_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้เมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalkDTADb

ส่วนใหญ่ของดัชนี BizTalk ถูกยึด GUID ทดสอบจำนวนมากให้แสดงว่า ตราบใดที่ตารางมีการสแกน GUID โดยใช้ดัชนีสามารถทำได้ดีกว่าดัชนีตามข้อมูลประจำตัวสำหรับเวิร์กโหลดเฉพาะของ BizTalk ซึ่งอาจทำให้การกระจายตัวของ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลทุนหมุนเวียนและออกหน่วยความตารางในจังหวะที่ steady การกระจายตัวของอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ถ้าข้อมูลจำนวนมากคาดว่าจะสร้างขึ้นในฐานข้อมูล BizTalkMsgBox คุณสามารถสร้างดัชนีเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการจัดกำหนดการการเสียก่อน แนวทางเดียวกันกับที่ใช้กับฐานข้อมูลการติดตาม

คุณสามารถใช้คำสั่ง DBCC DBREINDEX SQL เมื่อต้องการสร้างดัชนีในฐานข้อมูล BizTalk Server อื่น สำหรับตัวอย่างของวิธีการใช้คำสั่ง DBCC DBREINDEX SQL ให้คลิกขวา bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ.

หมายเหตุMicrosoft สนับสนุนเฉพาะไฟล์ดัชนีของฐานข้อมูลในระหว่างการเสียก่อนที่ BizTalk Server คุณควรหยุดอินสแตนซ์ของโฮสต์และตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทั้งหมดก่อนที่คุณสร้างดัชนี เมื่อคุณรันการbts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้ใน BizTalk Server 2006 และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
สารเกี่ยวกับการดำเนินการ 5239 ระดับ 16 สถานะ 1, Procedure bts_RebuildIndexes, 4 บรรทัด
ไม่สามารถประมวลผลวัตถุ 674101442 ID (วัตถุ 'TrackingData')
คำสั่ง (DBCC) ของตัวตรวจสอบความสอดคล้องนี้ฐานข้อมูลไม่สนับสนุนชนิดนี้ของวัตถุ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
สารเกี่ยวกับการดำเนินการ 5239 ระดับ 16 สถานะ 1, Procedure bts_RebuildIndexes, 4 บรรทัด ไม่สามารถประมวลผลวัตถุ 722101613 ID (วัตถุ 'TrackingData') เนื่องจากคำสั่ง DBCC นี้สนับสนุนวัตถุชนิดนี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการTrackingDataวัตถุคือ มุมมองใน BizTalk Server 2006 และรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำดังนี้ และดำเนินการแล้วbts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้:
 1. ข้อคิดเห็นออกจากบรรทัดต่อไปนี้ในการ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData]') WITH NO_INFOMSGS
  
 2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เพื่อ bts_RebuildIndexes กระบวนงานที่เก็บไว้
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_0]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_1]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_2]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_0_3]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_0]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_1]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_2]') WITH NO_INFOMSGS
  DBCC DBREINDEX ('[dbo].[TrackingData_1_3]') WITH NO_INFOMSGS
  

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
Keywords: 
kbbts kbtshoot kbprb kbmt KB917845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com