A Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisainak áthelyezése egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 917948 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan lehet áthelyezni a Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisait egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló.

További információ

Megjegyzések
 • Javasoljuk, hogy az itt leírt eljárást akkor alkalmazza, ha át szeretne helyezni Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisokat egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló. Ez az eljárás nem alkalmazható az adatok más tartományban található kiszolgálóra történő áthelyezésére.
 • Ezzel az eljárással áthelyezhet adatokat a Microsoft SQL Server elnevezett példányáról az SQL Server olyan alapértelmezett példányára, amely ugyanazon a számítógépen található.
 • Ha olyan kiszolgálóra szeretne áthelyezni Microsoft CRM SQL adatbázisokat, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló, nem kell módosítania a Microsoft Office Outlook programhoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogram asztali, illetve hordozható gépre szánt verzióját.
Fontos Mielőtt nekilátna az áthelyezésnek, olvassa el figyelmesen a teljes cikket.

Adatbázisok áthelyezésének előkészítése

Az adatbázisok áthelyezése előtt ellenőrizze, hogy a következő előfeltételek teljesülnek-e:
 • Egy felhasználó sincs bejelentkezve a Microsoft CRM rendszerbe.
 • Az Outlook programhoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogramot használó felhasználók szinkronizálták a kapcsolat nélküli adataikat a Microsoft CRM rendszerhez úgy, hogy csatlakoztak hozzá.
 • Van naprakész biztonsági másolata a Microsoft CRM SQL adatbázisokról.

Az adatbázisok áthelyezése

Miután ellenőrizte az előfeltételeket, a következő lépéseket követve helyezze át a Microsoft CRM SQL adatbázisokat:
 1. Készítsen biztonsági másolatot a következő elsődleges Microsoft CRM SQL adatbázisokról:
  • Szervezetnév_METABASE
  • Szervezetnév_MSCRM
  Ezekről az adatbázisokról az alábbi lépéseket követve készíthet biztonsági másolatot:
  1. Kattintson a Start gombra, mutasson az egérrel a Minden program pontra, majd a Microsoft SQL Server 2005 elemre, és kattintson az SQL Server Management Studio elemre.
  2. Kattintson az SQL Server Management Studio program Server name (Kiszolgáló neve) listájában egy kiszolgálóra, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) parancsra.
  3. Bontsa ki a Databases (Adatbázisok) mappát.
  4. Kattintson a jobb gombbal a két adatbázis valamelyikére, mutasson a Tasks (Feladatok) elemre, és kattintson a Back Up (Biztonsági mentés) parancsra.
  5. Válassza ki a Backup type (Biztonsági másolat típusa) lista Full (Teljes) elemét, majd kattintson az Add (Hozzáadás) gombra a Destination (Cél) csoportban.
  6. Kattintson a Select Backup Destination (Biztonsági mentés célhelyének kijelölése) párbeszédpanel Browse (Tallózás) gombjára (...).
  7. Írja be a biztonságimásolat-fájl nevét a Locate Database Files (Adatbázisfájlok keresése) párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.
  8. Kattintson többször az OK gombra, amíg be nem zár minden párbeszédpanelt. Megjelenik egy üzenet, amely közli, hogy a biztonsági mentés sikeresen elkészült.
  9. Ismételje meg az a–h lépéseket a másik adatbázisra is. Ne töröljön semmit a Microsoft SQL Server eredeti példányáról. Ha megőrzi a fájlokat az SQL Server eredeti példányán, az eredeti beállítást felhasználhatja referenciakánt az 5. lépésnél.
 2. Helyezze át az 1. lépésben létrehozott biztonságimásolat-fájlokat az SQL Server új példányára.
 3. Hozza létre a két adatbázist, amelyekbe vissza fogja állítani a biztonságimásolat-fájlokat. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki a Databases mappát.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Databases elemre. Ezután kattintson a New Database (Új adatbázis) parancsra.
  4. Adja meg az adatbázis nevét. Beírhatja például a következőt: Szervezetnév_MSCRM.
  5. Kattintson az OK gombra.

   Fontos Ügyeljen, hogy ugyanazt az elnevezési szintaxist használja, amely a Microsoft SQL Server eredeti példányánál is szerepel.
  6. Hozza létre a Szervezetnév_METABASE adatbázist a c–e lépések ismételt elvégzésével. Ez esetben is ügyeljen, hogy ugyanazt az elnevezési szintaxist használja, amely a Microsoft SQL Server eredeti példányánál is szerepel.
 4. Állítsa vissza a biztonságimásolat-fájlokat. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki a Databases mappát.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Szervezetnév_MSCRM adatbázisra, mutasson a Tasks (Feladatok) elemre, majd a Restore (Visszaállítás) parancsra, és kattintson a Database (Adatbázis) elemre.
  4. Válassza a Source for restore (Visszaállítás forrása) csoportban a From device (Forráseszköz) lehetőséget, majd kattintson a Browse (Tallózás) gombra (...).
  5. A Specify Backup (Biztonsági másolat megadása) párbeszédpanelen kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
  6. Kattintson a Szervezetnév_MSCRMadatbázis biztonságimásolat-fájljának a helyére a Locate Backup File (Biztonságimásolat-fájl keresése) párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.
  7. A Specify Backup (Biztonsági másolat megadása) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
  8. A Restore Database párbeszédpanelen kattintson a Restore Source (Forrás visszaállítása), majd az Options (Beállítások) elemre, végül jelölje be az Overwrite (Felülírás) jelölőnégyzetet a meglévő adatbázis felülírásához.
  9. A Restore Database File As (Visszaállítandó adatbázis fájlneve) csoportban tekintse meg a két fizikai adatbázisfájl elérési útját. Ügyeljen, hogy az elérési utak érvényes helyekre mutassanak. Ha az elérési utak nem érvényes helyekre mutatnak, a megfelelő módon módosítsa az őket.
  10. A visszaállításhoz a Restore Database párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés A folyamat az adatbázis méretétől függően hosszú időt is igénybe vehet. A folyamat végeztével a program a visszaállítási művelet sikeres befejezéséről tájékoztató üzenetet jelenít meg.
  11. Ismételje meg a c–j lépést a Szervezetnév_METABASE adatbázishoz.
 5. Állítsa be a biztonsági csoportokat a Microsoft Windows NT biztonsági csoportok hozzárendelésével. Ezt a következőképpen teheti meg.

  Megjegyzés A lépések végrehajtása során az SQL Server eredeti példányán található biztonsági mappát referenciaként használhatja.
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt. Bontsa ki a Security (Biztonság) mappát.
  2. Kattintson a jobb gombbal a Logins (Bejelentkezések) elemre. Ezután kattintson a New Login (Új bejelentkezés) parancsra.
  3. A Login (Bejelentkezés) párbeszédpanel bal oldali ablaktáblájában kattintson a General (Általános) elemre, majd kattintson a Search (Keresés) gombra.
  4. A Select User or Group (Felhasználó vagy csoport kijelölése) párbeszédpanelen kattintson az Object Types (Objektumtípusok) elemre, győződjön meg arról, hogy be van jelölve a Groups (Csoportok) jelölőnégyzet, majd kattintson az OK gombra.
  5. Kattintson a Locations (Helyek) elemre, kattintson a mappára a mappa összes tartalmának megjelenítéséhez, végül kattintson az OK gombra.
  6. Az Enter the object name to select (A kijelölendő objektum nevének beírása) mezőbe írja be az SQL nevet, majd kattintson a Check Names (Nevek ellenőrzése) elemre.
  7. Jelölje ki az SQLAccessGroup {GUID} rekordot. Ezután kattintson az OK gombra.
  8. A Login párbeszédpanelen válassza a Windows authentication (Windows-hitelesítés) lehetőséget, hagyja meg az összes többi alapértelmezett beállítás aktuális értékét, majd zárja be a párbeszédpaneleket azOK gombbal.
 6. Módosítsa a Microsoft CRM rendszer Microsoft CRM-kiszolgálón található DSN ODBC adatforrását úgy, hogy az arra az új kiszolgálóra mutasson, amelyen a Microsoft SQL Server fut. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök parancsára, majd az ODBC adatforrások elemre.
  2. Kattintson az ODBC adatforrás-felügyelő párbeszédpanelen a Rendszer-DSN fülre, jelölje ki a Microsoft CRM elemet a Rendszeradatforrások listában, és kattintson a Beállítás gombra.
  3. Keresse meg a Microsoft SQL Server DSN-beállítások ablakban azt a Kiszolgáló listát, amely az SQL-kiszolgálóként működő számítógépek nevét tartalmazza. Kattintson annak a kiszolgálónak a nevére, amelyhez kapcsolódni szeretne.
  4. Állítsa be az adatforrást a Tovább gombra háromszor rákattintva.
  5. Kattintson a Befejezés gombra.
  6. Ellenőrizze a kiszolgálóval való kapcsolatot az ODBC Microsoft SQL Server beállítások ablak Adatforrás tesztje gombjára kattintva.
  7. Fejezze be a konfigurálást az OK gombra kétszer kattintva.
  8. Zárja be az ODBC adatforrás-felügyelő párbeszédpanelt az OK gombbal.
 7. Konfigurálja újra a Microsoft Dynamics CRM kiszolgálót. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Kattintson a Microsoft Dynamics CRM kiszolgálón a Start gombra, mutasson az egérrel a Minden program pontra, majd a Microsoft CRM elemre, és kattintson a Deployment Manager parancsra.
  2. Kattintson a bal oldali ablaktáblában a Server Manager (Kiszolgálókezelő) elemre, kattintson a jobb gombbal a Microsoft Dynamics CRM kiszolgáló nevére, végül kattintson a Configure SQL Server (SQL-kiszolgáló beállítása) parancsra.
  3. A Microsoft Dynamics CRM kiszolgáló ablakában jelölje ki a Microsoft SQL Server rendszert futtató új számítógépet az SQL Server listából, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
  4. A Microsoft CRM database (Microsoft CRM adatbázis) listában kattintson a Microsoft CRM megfelelő SQL-adatbázisára. Több Microsoft CRM kiszolgáló esetén jelölje be az Apply changes to all servers in the deployment (Módosítások alkalmazása a telepítés összes kiszolgálójára) jelölőnégyzetet.
  5. Kattintson a Befejezés gombra.
 8. Az adatok hozzáférhetőségének ellenőrzésével tesztelje a Microsoft CRM rendszert. Az Outlook programhoz készült Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram tesztelésével továbbá meggyőződhet arról, hogy a program használható.
 9. Ellenőrizze, hogy létrejöttek-e az SQL Server feladatai. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki az SQL Server Agent (SQL-kiszolgálóügynök), majd a Jobs (Feladatok) mappát.
  3. Ellenőrizze, hogy a következő feladatok szerepelnek-e a Jobs mappában:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Ha a c lépésben felsorolt feladatok nem szerepelnek a Jobs mappában, kövesse a Microsoft Tudásbázis következő cikkében leírt lépéseket:
   910044 Ha áthelyezi a Microsoft Dynamics CRM adatbázist az SQL Server egy másik példányára, lehet, hogy az SQL Server feladatok nem jönnek létre
 10. Törölje a Microsoft SQL Server rendszert futtató eredeti számítógép tartalmát. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Törölje a Microsoft CRM régi SQL-adatbázisait.
  2. Törölje a következő bejelentkezési csoportokat:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Megjegyzés Miután sikeresen áthelyezte a Microsoft CRM SQL-adatbázisait az egyik kiszolgálóról a másikra, ne felejtse ütemezni az új kiszolgálón található adatbázisok biztonságimásolat-készítését.

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis következő számú cikkében bővebben olvashat a Microsoft SQL Reporting Services adatbázisok áthelyezéséről (a cikk megnyitásához kattintson a sorszámra):
842425 Reporting Services adatbázis áthelyezése Reporting Services keretrendszert futtató számítógépről másik számítógépre
A Microsoft Tudásbázis következő számú cikkében bővebben olvashat arról, hogy hogyan lehet áthelyezni a Microsoft Dynamics CRM 3.0 adatbázisokat a Microsoft SQL Server másik példányára (a cikk megnyitásához kattintson a sorszámra):
910044 Ha áthelyezi a Microsoft Dynamics CRM adatbázist az SQL Server egy másik példányára, lehet, hogy az SQL Server feladatok nem jönnek létre

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 917948 - Utolsó ellenőrzés: 2008. január 9. - Verziószám: 4.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft CRM 3.0
Kulcsszavak: 
kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com