Article ID: 917964 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

לפני שאתה ניגש לבצע תיקון התקנה של Microsoft Windows XP, עליך להסיר את התקנת Microsoft Internet Explorer 7 מהמחשב המבוסס על Windows XP. אם תבצע תיקון התקנה של Windows XP כאשר Internet Explorer 7 עדיין מותקן, Internet Explorer יפסיק לפעול עם סיום התיקון.

כדי לפתור את הבעיה, הסר תחילה את Internet Explorer 7 מהמחשב והתקן את Internet Explorer 6. לאחר התיקון של Windows XP, תוכל להתקין מחדש את Internet Explorer 7.

מבוא

לפני שאתה ניגש לבצע תיקון התקנה של Windows XP, עליך להסיר את התקנת Internet Explorer 7. אם לא תסיר את Internet Explorer 7 במצב זה, יישום זה לא יפעל עוד עם סיום תיקון ההתקנה. באופן ספציפי, תיקון ההתקנה אינו משחזר גירסאות קודמות של הקבצים בתיקיה Program Files\Internet Explorer. משום כך, קבצי Internet Explorer 7 לא יתאימו לקבצי Internet Explorer 6 שמותקנים בתיקיה Windows\System32.

מידע נוסף

אם ביצעת תיקון התקנה של Windows XP מבלי להסיר תחילה את Internet Explorer 7, יישום זה יפסיק לפעול. כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים.

ברר איזו גירסה של Windows XP מותקנת במחשב.

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Winver.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתיבת הדו-שיח אודות Windows, ברר איזו גירסה של Windows XP מותקנת במחשב.

אם הגירסה המותקנת במחשב היא Windows XP Service Pack 2 ?(SP2)??

אם הגירסה המותקנת במחשב היא Windows XP SP2, הסר את התקנת Internet Explorer 7. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד appwiz.cpl בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. ברשימה התוכניות המותקנות כעת, לחץ על Internet Explorer 7 ולאחר מכן לחץ על הסר.
אם Internet Explorer אינו מופיע ברשימה התוכניות המותקנות כעת, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב במסוף השחזור. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במסוף השחזור, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
 2. הקלד את הפקודות הבאות.

  הערה הקש ENTER לאחר כל פקודה.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

אם Windows XP SP2 אינו מותקן במחשב

אם Windows XP SP2 אינו מותקן במחשב, הסר את התקנת Internet Explorer 7. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד appwiz.cpl בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. ברשימה התוכניות המותקנות כעת, לחץ על Internet Explorer 7 ולאחר מכן לחץ על הסר.
אם Internet Explorer אינו מופיע ברשימה התוכניות המותקנות כעת, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח שורת פקודה.
 2. הקלד את הפקודות הבאות.

  הערה הקש ENTER לאחר כל פקודה.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  הערה התיקיה ie7 היא תיקיה מוסתרת.
אם אין אפשרות להסיר את התקנת Internet Explorer 7, אך התיקיה Windows\ie7\Spuninst קיימת, הסר את Internet Explorer 7 דרך מסוף השחזור. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב במסוף השחזור. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במסוף השחזור, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
 2. הקלד את הפקודות הבאות.

  הערה הקש ENTER לאחר כל פקודה.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows XP לכונן התקליטורים של המחשב והפעל מחדש את המחשב.
 4. בצע תיקון התקנה של Windows XP. עם השלמת תהליך תיקון ההתקנה, הפעל את Internet Explorer 6 וודא שהוא פועל.
 5. התקן את Windows XP SP2.

התקן מחדש את Internet Explorer 7.

לאחר התיקון של Windows XP, כאשר מערכת ההפעלה פועלת כהלכה, התקן מחדש את Internet Explorer 7. כדי להתקין מחדש את Internet Explorer 7, חייבת להיות ברשותך חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. ייתכן שחבילת ההתקנה עדיין נמצאת במחשב עוד מההתקנה הראשונה של Internet Explorer 7. אתר את חבילת ההתקנה בתיקיה שבה שמרת את הקבצים.

הערה ייתכן שהחבילה נמצאת בתיקיה Temporary Internet Files.

אם אין באפשרותך לאתר את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי להשיג אותה:
http://www.microsoft.com/israel/windows/downloads/ie/getitnow.mspx
כדי להתחבר אל אתר ההורדות של Microsoft, דרוש לך דפדפן אינטרנט מתפקד. אם Internet Explorer 6 אינו פועל במחשב לאחר שהסרת את התקנת Internet Explorer 7, לא תוכל להוריד את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. משום כך, תצטרך להיעזר במחשב שיש בו דפדפן אינטרנט מתפקד כדי להוריד את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7. בשלב הבא, השתמש בכונן רשת משותף כדי להתקין את התוכנית מתוך חבילת ההתקנה שהורדת אל המחשב האחר במחשב שבו ביצעת את תיקון ההתקנה. אם אין באפשרותך להשתמש בכונן רשת משותף למטרה זו, העתק את חבילת ההתקנה של Internet Explorer 7 לתקליטור במחשב השני. כעת השתמש בתקליטור זה כדי להתקין את Internet Explorer 7 במחשב הראשון.

מאפיינים

Article ID: 917964 - Last Review: יום רביעי 21 נובמבר 2007 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7
מילות מפתח 
kbhowto kbexpertisebeginner KB917964

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com